Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 13
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2020Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRBG.6220.4.202026-11-2021 10:3726-11-2021 10:37Urząd Gminy SorkwityWójt Gminy Sorkiwty
1/2021Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo, gmina Sorkwity realizowanego na działce nr 85/3 obręb Jędrychowo., gmina SorkwityRBG.6220.4.202026-11-2021 10:3726-11-2021 10:37Urząd Gminy SorkwityWójt Gminy Sorkiwty
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo gmina Sorkwity, realizowanego na działce 85/3 obręb Jędrychowo.RBG.6220.2.202026-11-2021 10:3626-11-2021 10:36Urząd Gminy Sorkwity*******
4/2020Decyzja umarzająca postępowanie na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo gmina Sorkwity, realizowanego na działce 85/3 obręb Jędrychowo.RBG.6220.4.202026-11-2021 10:3626-11-2021 10:36Urząd Gminy SorkwityWójt Gminy Sorkiwty
5/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 382/1, 382/2, 159/8 i 159/3 w miejscowości Warpuny , gmina SorkwityRBG.6220.1.202026-11-2021 10:3526-11-2021 10:35Urząd Gminy Sorkwity*******
6/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 382/1, 382/2, 159/8 i 159/3 w miejscowości Warpuny , gmina SorkwityRBG.6220.1.202026-11-2021 10:3526-11-2021 10:35Urząd Gminy SorkwityWójt Gminy Sorkiwty
1/2020Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Jędrychowo, gmina SorkwityRBG.6220.4.202026-11-2021 10:3426-11-2021 10:34Urząd Gminy Sorkwity*******
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 2/2 obręb Zyndaki, gmina SorkwityRBG.6220.1.202126-11-2021 10:3426-11-2021 10:34Urząd Gminy Sorkwity*******
2/2019Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego o budynek inwentarski do chowu bydła mlecznego w miejscowości Maradki , gm. SorkwityRBG.6220.3.201926-11-2021 10:3426-11-2021 10:34Urząd Gminy SorkwityWójt Gminy Sorkiwty
3/2021Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 22/3 obręb Zyndaki, gmina SorkwityRBG.6220.1.202126-11-2021 10:3326-11-2021 10:33Urząd Gminy Sorkwity*******
z 2