Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 248
z 25
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
31/2012Decyzja uchylająca decyzję dotychczasową z dnia 21.06.2012r. i rozstrzygająca o istocie sprawy dot. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Glinny Stok (działki nr 590 i 591), Gmina Siemień”OŚ.6220.3.201221-08-2012 07:2621-08-2012 07:26Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
30/2012Postanowienie nie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Glinny Stok (działki nr 590 i 591), Gmina Siemień".OŚ.6220.3.201221-08-2012 07:2621-08-2012 07:26Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
15/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaOŚ.6220.3.201221-08-2012 07:2621-08-2012 07:26Urząd Gminy SiemieńGmina Siemień
29/2012Postanowienie o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Siemień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Glinny Stok (działki nr 590 i 591), Gmina Siemień”, zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Siemień z dnia 21.06.2012 r., znak: OŚ.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach.OŚ.6220.3.201220-08-2012 09:0320-08-2012 09:03Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
28/2012Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siemień na lata 2012-2027OŚ.062.1.201206-07-2012 13:2406-07-2012 13:24Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
27/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew z gatunku grab – 1 szt., jesion – 3 szt., olcha – 2 szt., klon jesionolistny 2 szt., sosna – 1 szt. rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów, na terenie gminy Siemień.OŚ.6131.6.201206-07-2012 13:2006-07-2012 13:20Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
21/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚ.6131.6.201206-07-2012 13:2006-07-2012 13:20Urząd Gminy Siemień*******
26/2012Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające przedłożony projekt zezwolenia na usunięcie 9 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 815 relacji Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów, gm. Siemień, powiat parczewski, w odniesieniu do występowania gatunków chronionych.OŚ.6131.6.201206-07-2012 13:1606-07-2012 13:16Urząd Gminy SiemieńRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
25/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Glinny Stok (działki nr 590 i 591), Gmina Siemień”, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OŚ.6220.3.201221-06-2012 08:5721-06-2012 08:57Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
23/2012Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOŚ.6131.7.201213-06-2012 11:1613-06-2012 11:16Urząd Gminy SiemieńWójt Gminy Siemień
z 25