Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 585
z 59
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
24/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewówRL.6131.42.201710-01-2018 10:3510-01-2018 10:35Urząd Gminy RujaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI
1/2018Decyzja na wycinkę krzewówRL.6131.42.201710-01-2018 10:3510-01-2018 10:35Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
22/2017Zawiadomienie- obwieszczenieRL.6220.5.201610-01-2018 10:2710-01-2018 10:27Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
15/2017Zawiadomienie -obwieszczenieRL.6220.5.201610-01-2018 10:2710-01-2018 10:27Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
23/2017Zawiadomienie- obwieszczenieRL.6220.5.201610-01-2018 10:2710-01-2018 10:27Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
15/2017Zawiadomienie -obwieszczenieRL.6220.5.201610-01-2018 10:2710-01-2018 10:27Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
21/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna- Pasikurowice w Gminie RujaB.6721.2.201703-11-2017 14:0203-11-2017 14:02Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
19/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna- PasikurowiceB.6721.2.201703-11-2017 13:5403-11-2017 13:54Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
20/2017Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru części Gminy RujaB.6721.2.201703-11-2017 13:5203-11-2017 13:52Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
18/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa- CzarnaB.6721.1.201703-11-2017 13:3803-11-2017 13:38Urząd Gminy RujaWójt Gminy Ruja
z 59