Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1098
z 110
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOŚZP.6220.1.202108-02-2024 13:3408-02-2024 13:34Urząd Gminy RudnikiWójt Gminy Rudniki
19/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:" Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Julianpol_1/2020” o łącznej mocy do 1,0 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. falowniki, stację transformatorową oraz elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.OŚZP.6220.2.202008-02-2024 13:3408-02-2024 13:34Urząd Gminy RudnikiWójt Gminy Rudniki
1/2023wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 O na odcinku Bugaj-Bobrowa” km 0+000 do km 2+023km, na terenie działek ew. 45, 72 obręb Bobrowa 94/2, 115 k.m. 1 obręb Bugaj , 71, 74 obręb Bobrowa;OŚZP.6220.5.202308-02-2024 13:3308-02-2024 13:33Urząd Gminy RudnikiStarostwo Powiatowe w Oleśnie
1/2021wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 670 położonej w obrębie Młyny, Gmina Rudniki”nie dotyczy08-03-2021 10:4008-03-2021 10:40Urząd Gminy RudnikiElektro Masters Sp. z o.o. Sp. k
18/2020wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW na części działki o nr ewidencyjnym 22/2 arkusz mapy 4 obręb Żytniów, gmina Rudniki, powiat oleski, województwo opolskie”nie dotyczy08-03-2021 10:2508-03-2021 10:25Urząd Gminy Rudniki. SOLARIS INDUSTRIA 1 SP. z o.o.
17/2020postanowienie o zawieszeniu postępowaniaOŚZP.6220.6.202008-03-2021 10:1708-03-2021 10:17Urząd Gminy RudnikiWójt Gminy Rudniki
16/2020postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:" Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 42, 43, 97 arkusz 2 oraz 257 arkusz 2 obręb Cieciułów, gmina Rudniki”OŚZP.6220.6.202008-03-2021 10:1308-03-2021 10:13Urząd Gminy RudnikiWójt Gminy Rudniki
15/2020wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 42, 43, 97 arkusz 2 oraz 257 arkusz 2 obręb Cieciułów, gmina Rudniki”nie dotyczy08-03-2021 10:1308-03-2021 10:13Urząd Gminy RudnikiL30 Sp. z o.o
14/2020wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa zakładu i uruchomienie cynkowni ogniowej” w Rudnikach ul. Biegańskiego 7 na działkach nr ew. gr. 11/19, 9/22, 9/23, 9/24 k.m. 3 obręb Rudniki.nie dotyczy08-03-2021 10:0108-03-2021 10:01Urząd Gminy RudnikiMotomind s.c.
13/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciaOŚZP.6220.4.202008-03-2021 10:0008-03-2021 10:00Urząd Gminy RudnikiWójt Gminy Rudniki
z 110