Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 222
z 23
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoRR.I.6721.1.2022.202317-11-2023 11:5917-11-2023 11:59Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
9/2023Prognoza oddziaływania na środowiskoRR.I.6721.1.2022.202317-11-2023 11:5917-11-2023 11:59Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
10/2023Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo NNZ.9022.1.1.44.1.2023RR.I.6721.1.2022.202317-11-2023 11:5917-11-2023 11:59Urząd Gminy RojewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
11/2023Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo WOO.410.390.2023.ATRR.I.6721.1.2022.202317-11-2023 11:5917-11-2023 11:59Urząd Gminy RojewoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
7/2023Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoRR.I.6721.1.2022.202317-11-2023 11:5817-11-2023 11:58Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
2/2022Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak pisma: NNZ.9022.1.1.25.1.2022RR.I.6720.1.202205-04-2023 09:0505-04-2023 09:05Urząd Gminy RojewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
2/2023Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak pisma: WOO.411.157.2022.KBRR.I.6721.1.202205-04-2023 09:0405-04-2023 09:04Urząd Gminy RojewoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2023Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak pisma: NNZ.9022.1.1.44.1.2022RR.I.6721.1.202203-04-2023 12:5003-04-2023 12:49Urząd Gminy RojewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
3/2023Prognoza oddziaływania na środowisko.RR.I.6720.1.202303-04-2023 10:3203-04-2023 10:32Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
4/2023Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo.RR.I.6720.1.202303-04-2023 10:3203-04-2023 10:32Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
z 23