Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 208
z 21
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
36/2020Budowa dwóch Farm Fotowoltaicznych: Liszkowice 1 i Liszkowice 2 o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha każda, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp., na działce nr 95/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Liszkowice, gmina Rojewo.RS.II.6220.12.9.202027-11-2020 11:2327-11-2020 11:23Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
32/2020Prognoza oddziaływania na środowiskoRR.I.6721.1.202020-11-2020 13:1520-11-2020 13:15Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
33/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoRR.I.6721.1.202020-11-2020 13:1520-11-2020 13:15Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
34/2020Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ-42-1-31-1/20N.NZ-42-1-31-1/2020-11-2020 13:1520-11-2020 13:15Urząd Gminy RojewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
35/2020Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.410.305.2020.ATWOO.410.305.2020.AT20-11-2020 13:1520-11-2020 13:15Urząd Gminy RojewoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
29/2020Prognoza oddziaływania na środowisko znak: RR.I.6721.1.2020RR.I.6721.1.202016-11-2020 11:0316-11-2020 11:03Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
28/2020Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rojewo znak: RR.I.6721.1.2020RR.I.6721.1.202016-11-2020 11:0316-11-2020 11:03Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
30/2020Regionalny Dyrektor Ochrony ŚrodowiskaWOO.410.288.2020.KB16-11-2020 11:0316-11-2020 11:03Urząd Gminy RojewoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
31/2020Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ-42-1-30-1/20N.NZ-42-1-30-1/2016-11-2020 11:0316-11-2020 11:03Urząd Gminy RojewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
27/2020Modernizacja i rozbudowa zakładu STRUGA S.A. w zakresie związanym z instalacją do termicznego przekształcania odpadów, obręb Jezuicka Struga, gmina Rojewo.RS.II.6220.6.25.2019-202028-10-2020 14:4128-10-2020 14:41Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
z 21