Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 532
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2023Decyzja o środowiskach uwarunkowaniachRŚR.6220.1.202328-07-2023 14:1628-07-2023 14:16Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
2/2023wniosekRŚR.6260.2.202316-03-2023 12:4316-03-2023 12:43Urząd Gminy RakówBIOSELECT Sp z o.o,BIOSELECT Sp z o.o
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRŚR.6220.1.202316-03-2023 12:3516-03-2023 12:35Urząd Gminy RakówPowiatowy Zarząd Dróg w Kielach
1/2021Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa urządzenia wodnego grobli i Mnicha stawu o powierzchni do 1000 m 2 –Wykonanie urządzenia wodnego –stawu na dz. Nr 415/2 obręb 0013 w miejscowości Ociesęki 46, gm. Raków”RSR.6220.1.202104-05-2021 13:4104-05-2021 13:41Urząd Gminy Raków*******
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-ZycinyRSR.6220.1.201915-01-2020 14:0315-01-2020 14:03Urząd Gminy RakówPowiatowy Zarząd Dróg w Kielach,AJKO Artur Kręcisz
1/2020Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dal zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
2/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Zyciny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
2/2019wniosekRSR.6220.1.201929-03-2019 13:5329-03-2019 13:53Urząd Gminy RakówPowiatowy Zarząd Dróg w Kielach,AJKO Artur Kręcisz
1/2019Decyzja umorzeniowaRŚR.6220.1.201829-03-2019 13:4729-03-2019 13:47Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
1/2018wniosekRŚR.6220.1.201826-11-2018 12:5926-11-2018 12:59Urząd Gminy Raków*******
z 54