Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 529
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2021Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa urządzenia wodnego grobli i Mnicha stawu o powierzchni do 1000 m 2 –Wykonanie urządzenia wodnego –stawu na dz. Nr 415/2 obręb 0013 w miejscowości Ociesęki 46, gm. Raków”RSR.6220.1.202104-05-2021 13:4104-05-2021 13:41Urząd Gminy Raków*******
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-ZycinyRSR.6220.1.201915-01-2020 14:0315-01-2020 14:03Urząd Gminy RakówPowiatowy Zarząd Dróg w Kielach,AJKO Artur Kręcisz
1/2020Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dal zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
2/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Zyciny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
2/2019wniosekRSR.6220.1.201929-03-2019 13:5329-03-2019 13:53Urząd Gminy RakówPowiatowy Zarząd Dróg w Kielach,AJKO Artur Kręcisz
1/2019Decyzja umorzeniowaRŚR.6220.1.201829-03-2019 13:4729-03-2019 13:47Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
1/2018wniosekRŚR.6220.1.201826-11-2018 12:5926-11-2018 12:59Urząd Gminy Raków*******
11/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 oraz pobór wody podziemnej dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych”RŚR. 6220.2.201722-11-2017 13:3922-11-2017 13:39Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
8/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRŚR.6220.2.201606-11-2017 12:3406-11-2017 12:34Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
9/2017postanowienieRŚR.6220.2.201606-11-2017 12:3406-11-2017 12:34Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
z 53