Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1591
z 160
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2018Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew (jesiony, klony, lipy, brzoza) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 na terenie gminy Przasnysz.Or.6131.67.2018.BK08-11-2018 12:3708-11-2018 12:37Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
34/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego- jałownika w płytko ściółkowej technologii utrzymania zwierząt dla obsady 38,80 DJP (docelowej obsady w gospodarstwie 79,40 DJP), budowie zbiornika na gnojówkę o pojemności 90,0 m3 i płyty gnojowej o pow. 50 m2 na działce o nr 44/2 położonej w obrębie gruntów wsi Emowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.8.2018.KS30-10-2018 15:1230-10-2018 15:12Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
33/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego- jałownika w płytko ściółkowej technologii utrzymania zwierząt dla obsady 38,80 DJP (docelowej obsady w gospodarstwie 79,40 DJP), budowie zbiornika na gnojówkę o pojemności 90,0 m3 i płyty gnojowej o pow. 50 m2 na działce o nr 44/2 położonej w obrębie gruntów wsi Emowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.8.2018.KS30-10-2018 15:0630-10-2018 15:06Urząd Gminy Przasnysz*******
32/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt,Gpk.6220.6.2018.KS30-10-2018 14:5830-10-2018 14:58Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
31/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt, którego budowa spowoduje wzrost obsady zwierząt z 59,10 DJP do 83,7 DJP na działce o nr 155/2 położonej w obrębie Bartniki w gminie Przasnysz.Gpk.6220.6.2018.KS30-10-2018 14:5330-10-2018 14:53Urząd Gminy Przasnysz*******
30/2018Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Kijewice, gm. Przasnysz.Gpk.6220.3.2018.KS19-10-2018 14:2319-10-2018 14:23Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
29/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 140 DJP na działce o nr ew. 421/2 w m. Leszno, gm. Przasnysz.Gpk.6220.5.2018.KS19-10-2018 13:5519-10-2018 13:55Urząd Gminy Przasnysz*******
28/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Węgierki w km 17+500 – 20+650, gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2018.KS03-09-2018 15:5203-09-2018 15:52Urząd Gminy PrzasnyszPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem
27/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew (jesiony, klony, lipy, brzoza) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 na terenie gminy Przasnysz.Or.6131.67.2018.BK29-08-2018 09:3729-08-2018 09:37Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
26/2018Zezwolenie na usunięcie 8szt. drzew (jesion wyniosły) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 617 w m. Golany.Or.6131.59.2018.BK29-08-2018 09:2729-08-2018 09:27Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 160