Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1584
z 159
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
28/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Węgierki w km 17+500 – 20+650, gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2018.KS03-09-2018 15:5203-09-2018 15:52Urząd Gminy PrzasnyszPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem
27/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew (jesiony, klony, lipy, brzoza) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 na terenie gminy Przasnysz.Or.6131.67.2018.BK29-08-2018 09:3729-08-2018 09:37Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
26/2018Zezwolenie na usunięcie 8szt. drzew (jesion wyniosły) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 617 w m. Golany.Or.6131.59.2018.BK29-08-2018 09:2729-08-2018 09:27Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
25/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8szt. drzew (jesion wyniosły) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 617 w m. Golany.Or.6131.59.2018.BK29-08-2018 09:2429-08-2018 09:24Urząd Gminy PrzasnyszMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów
23/2018Zezwolenie na usunięcie 13 szt.drzew (jesiony,klon lipa) z pasa drogi krajowej nr 57 w m. Sierakowo.Or.6131.49.2018.BK29-08-2018 09:1329-08-2018 09:13Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
24/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa (klon jesionolistny) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Klewki, gm. Przasnysz.Or.6131.54.2018.BK29-08-2018 09:1129-08-2018 09:11Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
22/2018Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357 obręb Leszno, w miejscowości Annopol, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.11.2017.KS27-07-2018 15:1527-07-2018 15:15Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
21/2018Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 54/2 i 54/3, miejscowość Golany, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.12.2017.KS27-07-2018 15:1527-07-2018 15:15Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
20/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Kijewice, gm. Przasnysz.Gpk.6220.3.2018.KS27-07-2018 15:1327-07-2018 15:13Urząd Gminy Przasnysz*******
19/2018Wniosek na usunięcie drzewa (klon jesionolistny) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Klewki, gm. Przasnysz.Or.6131.54.2018.BK29-06-2018 09:5029-06-2018 09:50Urząd Gminy PrzasnyszMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów
z 159