Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1745
z 175
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2022Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą na działce nr 53 w miejscowości Oględa.Gpk.6220.7.2021.AJ08-11-2022 11:1008-11-2022 11:10Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
56/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 203/133 zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz na punkt skupu złomu.GPK.6220.22.2021.AJ08-11-2022 11:0408-11-2022 11:04Urząd Gminy Przasnysz*******
57/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 203/133 zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz na punkt skupu złomu.GPK.6220.22.2021.AJ08-11-2022 11:0408-11-2022 11:04Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
26/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew na terenie nieruchomości położonej w obrębie Dobrzankowo na działce nr 466/1 oraz w obrębie Bogate na działce nr 67.Or.6131.69.2022.B.K.21-10-2022 15:3821-10-2022 12:11Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
27/2022Zezwolenie na usunięcie 2szt. drzew na terenie nieruchomości położonej w obrębie Dobrzankowo na działce nr 466/1 oraz w obrębie Bogate na działce nr 67.Or.6131.69.202221-10-2022 12:1121-10-2022 12:11Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
23/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Księstwo, na części działki o nr ew. 40/1 w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, gm. Przasnysz.Gpk.6220.12.2018.202121-10-2022 10:4021-10-2022 10:40Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
25/2022Zezwolenie na usunięcie 87 szt. drzew rosnących na działkach nr 218, 215, 163, 88 stanowiących pas drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w obrębie Bartniki, Grabowo, Krępa, Dębiny.Or.6131.72.2022.B.K.21-10-2022 10:2221-10-2022 10:22Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
24/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 87 szt. drzew rosnących na działkach nr 218, 215, 163, 88 stanowiących pas drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w obrębie Bartniki, Grabowo, Krępa, Dębiny.Or.6131.72.2022.B.K.21-10-2022 10:2221-10-2022 10:22Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
20/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 57,45DJP wraz obiektami ściśle towarzyszącymi jak: płyta gnojowa i zbiornik na ścieki z magazynu mleka w miejscowości Osówiec Szlachecki na dz. 187.Gpk.6220.23.2021.AJ30-09-2022 09:3630-09-2022 09:36Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
58/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 57,45 DJP wraz obiektami ściśle towarzyszącymi jak: płyta gnojowa i zbiornik na ścieki z magazynu mleka w miejscowości Osówiec Szlachecki na dz. 187.Gpk.6220.23.2021.AJ30-09-2022 09:3530-09-2022 09:35Urząd Gminy Przasnysz*******
z 175