Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1572
z 158
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego węzła betoniarskiego wraz z wdrożeniem czynności związanych z przetwarzaniem odpadów oraz zbieraniem złomu na działkach o nr ew. 203/137 i 203/138 w miejscowości Sierakowo.Gpk.6220.8.2017.KS21-06-2018 15:0721-06-2018 15:07Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
15/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 szt.drzew (jesiony, lipa) z pasa drogi krajowej nr 57 w m. Sierakowo.Or.6131.49.2018.BK08-06-2018 14:4308-06-2018 14:43Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
14/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa (dąb) z pasa drogi powiatowej nr 3230 W Sierakowo-Cierpigórz w m. Leszno.Or.6131.42.2018.BK08-06-2018 14:3508-06-2018 14:35Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
13/2018Zezwolenie na usunięcie drzewa (lipa) z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3227 W w m. Grabowo.Or.6131.34.2018.BK08-06-2018 14:2508-06-2018 14:25Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
12/2018Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew (jesion) z drogi powiatowej nr 3228 W w m. Wandolin, dz. nr 47.Or.6131.11.2018.BK08-06-2018 14:1808-06-2018 14:18Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
11/2018Wniosek o usunięcie 10 szt. drzew (klony, dęby, osiki, brzozy) z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 na terenie gm. Przasnysz.Or.6131.38.2018.BK18-04-2018 11:0518-04-2018 11:05Urząd Gminy PrzasnyszMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie
10/2018Wniosek o usunięcie drzewa (lipa) z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3227 W w m. Grabowo.Or.6131.34.2018.BK18-04-2018 10:5918-04-2018 10:59Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
9/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357 obręb Leszno, w miejscowości Annopol, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.11.2017.KS18-04-2018 10:4818-04-2018 10:48Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
8/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 54/2 i 54/3, miejscowość Golany, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.12.2017.KS18-04-2018 10:4118-04-2018 10:41Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
7/2018Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357 obręb Leszno, w miejscowości Annopol, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.11.2017.KS26-03-2018 14:3826-03-2018 14:38Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 158