Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1533
z 154
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
33/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową Orange Polska S.A. na działce nr 24/3 w obrębie Emowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.5.2017.KS10-08-2017 14:2010-08-2017 14:20Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
32/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową Orange Polska S.A. na działce nr 24/3 w obrębie Emowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.5.2017.KS10-08-2017 14:2010-08-2017 14:20Urząd Gminy PrzasnyszEmiTel Sp. z o.o.
31/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo -Cierpigórz-Przasnysz.Gpk.6220.3.2017.KS03-08-2017 15:1103-08-2017 15:11Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
30/2017Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo -Cierpigórz-Przasnysz.Gpk.6220.3.2017.KS05-07-2017 13:2005-07-2017 13:20Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
29/2017Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew. 50/5, gmina Przasnysz.Gpk.6220.2.2017.KS05-07-2017 13:1705-07-2017 13:17Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
28/2017Zezwolenie na usunięcie 3 szt.drzew (jesion, klon, topola)z pasa drogi powiatowej nr 2361W w m. Obrąb.Gpk.6131.12.2017.AS13-06-2017 10:0913-06-2017 10:09Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
27/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 szt.drzew (jesion, klon, topola)z pasa drogi powiatowej nr 2361W w m. Obrąb.Gpk.6131.12.2017.AS13-06-2017 10:0713-06-2017 10:07Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
26/2017Zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew (jesiony)z pasa drogi powiatowej nr 3727W w m. Stara Krępa.Gpk.6131.13.2017.AS13-06-2017 10:0113-06-2017 10:01Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
25/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew (jesiony)z pasa drogi powiatowej nr 3727W w m. Stara Krępa.Gpk.6131.13.2017.AS13-06-2017 09:5913-06-2017 09:59Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
24/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo -Cierpigórz-Przasnysz.Gpk.6220.3.2017.KS08-06-2017 11:5808-06-2017 11:58Urząd Gminy PrzasnyszPowiat Przasnyski
z 154