Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1625
z 163
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
29/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6szt. drzew (klony jesionolistne) z pasa drogi wojewódzkiej w m. Klewki.Or.6131.58.2019.BK11-06-2019 15:0011-06-2019 15:00Urząd Gminy PrzasnyszMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów
28/2019Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew (lipy) z pasa drogi krajowej nr 57 na terenie gm. Przasnysz.Or.6131.44.2019.BK11-06-2019 14:5511-06-2019 14:55Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
27/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 5 w m. Golany, gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2019.KS11-06-2019 14:4611-06-2019 14:46Urząd Gminy PrzasnyszJakub Bomba De Heus Sp.z.oo
26/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz.Gpk.6220.10.2017.KS17-05-2019 15:2817-05-2019 15:28Urząd Gminy PrzasnyszKIK ECO Przemysław Kruk
25/2019Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Sierakowo, na działce o nr ewid. 203/248.Gpk.6220.10.2017.KS17-05-2019 15:1517-05-2019 15:15Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
24/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew (dęby) z pasa drogi powiatowej nr 3233W Dobrzankowo- Helenowo- Bogate w miejscowości Helenowo Stare( działka nr 230).Or.6131.49.2019.BK17-05-2019 15:1217-05-2019 15:12Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
23/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew (kasztanowce) z pasa drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo- Cierpigórz - Przasnysz w miejscowości Leszno (działka nr 214).Or.6131.45.2019.BK17-05-2019 15:0817-05-2019 15:08Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
22/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew (lipy) z pasa drogi krajowej nr 57 na terenie gm. Przasnysz.Or.6131.44.2019.BK17-05-2019 15:0417-05-2019 15:04Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
21/2019Zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew (topole) z pasa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo- Kijewice Obrąb w miejscowości Kijewice (działka nr 12)i Mirów (działka nr 40).Or.6131.32.2019.BK17-05-2019 14:5217-05-2019 14:52Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
20/2019Zezwolenie na usunięcie drzewa (wierzba) z pasa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo- Kijewice Obrąb w miejscowości Kijewice (działka nr 12).Or.6131.31.2019.BK17-05-2019 14:5017-05-2019 14:50Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 163