Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1522
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
22/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew. 50/5, gmina Przasnysz.Gpk.6220.2.2017.KS19-05-2017 10:5919-05-2017 10:59Urząd Gminy Przasnysz*******
21/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni dla potrzeb chowu tuczników o obsadzie 84 DJP na działce nr 8 w m. Gostkowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.13.2016.KS05-05-2017 14:4105-05-2017 14:41Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
20/2017Zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (klon i topola)z pasa drogi wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Golany.Gpk.6131.11.2017.AS05-05-2017 14:3705-05-2017 14:37Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
19/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (klon i topola)z pasa drogi wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Golany.Gpk.6131.11.2017.AS05-05-2017 14:3605-05-2017 14:36Urząd Gminy PrzasnyszMazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów
18/2017Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni dla potrzeb chowu tuczników o obsadzie 84 DJP na działce nr 8 w m. Gostkowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.13.2016.KS14-04-2017 10:2414-04-2017 10:24Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
17/2017Zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (lipa i jesion)z pasa drogi powiatowej o nr ew.3227W w miejscowości BartnikiGpk.6131.08.2016.MS13-04-2017 09:1813-04-2017 09:18Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
16/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (lipa i jesion)z pasa drogi powiatowej o nr ew.3227W w miejscowości BartnikiGpk.6131.08.2017.MS13-04-2017 09:1813-04-2017 09:18Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
14/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (brzoza i topola)z pasa drogi powiatowej o nr ew.2514W w miejscowości SzlaGpk.6131.07.2017.MS13-04-2017 09:1813-04-2017 09:18Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
15/2017Zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (brzoza i topola)z pasa drogi powiatowej o nr ew.2514W w miejscowości SzlaGpk.6131.07.2017.MS13-04-2017 09:1813-04-2017 09:18Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
12/2017Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2szt drzew (świerk)z pasa drogi powiatowej o nr ew. 3230 w miejscowości AnnopolGpk.6131.06.2017.MS13-04-2017 09:1813-04-2017 09:18Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
z 153