Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1559
z 156
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew (topola i jesion) z drogi powiatowej nr 3228 W w m. Wandolin, dz. nr 47.Or.6131.11.2018.BK15-02-2018 11:2815-02-2018 11:28Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
2/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew (lipa) z drogi powiatowej nr 3210W w m. Lisiogóra, dz. nr 23.Or.6131.10.2018.BK15-02-2018 11:2315-02-2018 11:23Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
1/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew (kasztanowiec) z drogi powiatowej nr 3230W w m. Leszno, dz. nr 214.Or.6131.8.2018.BK15-02-2018 11:1815-02-2018 11:18Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
56/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 54/2 i 54/3, miejscowość Golany, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.12.2017.KS12-02-2018 11:1712-02-2018 11:17Urząd Gminy Przasnysz*******
55/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357 obręb Leszno, w miejscowości Annopol, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.11.2017.KS12-02-2018 11:0112-02-2018 11:01Urząd Gminy Przasnysz*******
54/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz”.Gpk.6220.10.2017.KS05-01-2018 16:0105-01-2018 16:01Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
53/2017Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie 52,5 DJP na działce ewidencyjnej nr 127/2 w miejscowości Sątrzaska, gm. Przasnysz”.Gpk.6220.9.2017.KS04-01-2018 14:1804-01-2018 14:18Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
52/2017Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz”.Gpk.6220.10.2017.KS15-12-2017 15:4615-12-2017 15:46Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
51/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie 52,5 DJP na działce ewidencyjnej nr 127/2 w miejscowości Sątrzaska, gm. Przasnysz”.Gpk.6220.9.2017.KS13-12-2017 15:4813-12-2017 15:48Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
50/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew. 50/5, gmina Przasnysz.Gpk.6220.2.2017.KS13-12-2017 15:3813-12-2017 15:38Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 156