Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1648
z 165
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2020Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Księstwo, na części działki o nr ew. 40/1 w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, gm. Przasnysz”.Gpk.6220.12.2018.KS16-03-2020 15:1616-03-2020 15:16Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 203/248 obręb geodezyjny Sierakowo.Gpk.6220.10.2017.KS11-03-2020 15:4311-03-2020 15:43Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
50/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 5 miejscowość Golany gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2019.KS31-12-2019 12:5131-12-2019 12:51Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
49/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Księstwo na części o nr ew. 40/1w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, gm. Przasnysz.Gpk.6220.12.2018.KS31-12-2019 12:4531-12-2019 12:45Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
48/2019Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew (klon,jesiony, lipy,robinie) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 w m. Mchówko, Dobrzankowo, Bogate, gm. Przasnysz.Or.6131.83.2019.BK12-12-2019 11:2012-12-2019 11:20Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
47/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP na działce ewidencyjnej nr 78 w miejscowości Sątrzaska, gm. Przasnysz".Gpk.6220.2.2019.KS22-11-2019 13:4622-11-2019 13:46Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
46/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew (klon,jesiony, lipy,robinie) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 w m. Mchówko, Dobrzankowo, Bogate, gm. Przasnysz.Or.6131.83.2019.BK30-10-2019 14:0230-10-2019 14:02Urząd Gminy PrzasnyszGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Przasnyszu
45/2019Wniosek o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2361W w km32+154 do km 31+164 wraz z przebudową mostu w m.Obrąb.Gpk.6220.11.2019.KS07-10-2019 10:4807-10-2019 10:48Urząd Gminy PrzasnyszPowiat Przasnyski
44/2019Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.Gpk.6233.1.201907-10-2019 10:3807-10-2019 10:38Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
43/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.Gpk.6233.1.201907-10-2019 10:3407-10-2019 10:34Urząd Gminy PrzasnyszWC SERWIS Sp.z o.o. Spółka komandytowa
z 165