Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1600
z 160
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni o obsadzie 140,0 DJP na działce o nr ew. 421/2 w miejscowości Leszno, gm. PrzasnyszGpk.6220.5.2018.KS15-03-2019 15:1115-03-2019 15:11Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 54/2 i 54/3, miejscowość Golany, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.12.2017.KS07-03-2019 14:2307-03-2019 14:23Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
2/2019Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie 140 DJP na działce o nr ew. 421/2 w m. Leszno, gm. Przasnysz.Gpk.6220.5.2018.KS07-03-2019 14:1507-03-2019 14:15Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Księstwo na części działki o nr ew. 40/1, w obrębie geodezyjnym Cierpigórz , gm. Przasnysz.Gpk.6220.12.2018.KS18-02-2019 14:2818-02-2019 14:28Urząd Gminy Przasnysz*******
40/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Węgierki w km 9+700 - 17+500, gm. Przasnysz.Gpk.6220.6.2017.KS31-12-2018 12:3631-12-2018 12:36Urząd Gminy PrzasnyszElektrownie wodne ZENERIS Sp. z o.o
39/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357, obręb Leszno w miejscowości Annopol, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.11.2017.KS31-12-2018 12:3631-12-2018 12:36Urząd Gminy PrzasnyszDe Heus Sp.z o.o.
38/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 54/2 i 54/3, miejscowość Golany, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.12.2017.KS31-12-2018 12:3631-12-2018 12:36Urząd Gminy PrzasnyszDe Heus sp.z o.o.
37/2018Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Węgierka w km 17+500 – 20+650, gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2018.KS31-12-2018 12:1731-12-2018 12:17Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
36/2018Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie 120 DJP na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Kijewice, gm. Przasnysz.Gpk.6220.3.2018.KS31-12-2018 11:2431-12-2018 11:24Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
35/2018Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew (jesiony, klony, lipy, brzoza) z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 57 na terenie gminy Przasnysz.Or.6131.67.2018.BK08-11-2018 12:3708-11-2018 12:37Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 160