Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1654
z 166
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew.50/6.Gpk.6220.12.2020.KS20-08-2020 11:0820-08-2020 11:08Urząd Gminy Przasnysz*******
7/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 120 DJP , wraz z z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1500 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o poj. 10 m3 w miejscowości Mchowo,gm. Przasnysz, woj. mazowieckie.Gpk.6220.10.2020.KS20-08-2020 10:5920-08-2020 10:59Urząd Gminy Przasnysz*******
6/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Karniewo w km 1+700 - 7+500.Gpk.6220.11.2020.KS05-08-2020 15:2605-08-2020 15:26Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
5/2020Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 203/248 obręb geodezyjny Sierakowo.Gpk.6220.10.1.2017.2020.KS05-08-2020 15:2505-08-2020 15:25Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
4/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Karniewo w km 1+700 - 7+500.Gpk.6220.11.2020.KS10-07-2020 15:2710-07-2020 15:27Urząd Gminy PrzasnyszPowiat Przasnyski
3/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2361W w km32+154 do km 31+164 wraz z przebudową mostu w m.Obrąb.Gpk.6220.11.2019.KS10-07-2020 15:2210-07-2020 15:22Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
2/2020Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Księstwo, na części działki o nr ew. 40/1 w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, gm. Przasnysz”.Gpk.6220.12.2018.KS16-03-2020 15:1616-03-2020 15:16Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 203/248 obręb geodezyjny Sierakowo.Gpk.6220.10.2017.KS11-03-2020 15:4311-03-2020 15:43Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
50/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 5 miejscowość Golany gm. Przasnysz.Gpk.6220.4.2019.KS31-12-2019 12:5131-12-2019 12:51Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
49/2019Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Księstwo na części o nr ew. 40/1w obrębie geodezyjnym Cierpigórz, gm. Przasnysz.Gpk.6220.12.2018.KS31-12-2019 12:4531-12-2019 12:45Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 166