Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1663
z 167
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory rusztowej wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej do 120 DJP , wraz z z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1500 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o poj. 10 m3 w miejscowości Mchowo,gm. Przasnysz, woj. mazowieckie.Gpk.6220.10.2020.KS30-12-2020 15:5030-12-2020 15:50Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
16/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa(klon jesionolistny) z pasa drogi powiatowej nr 3227W w m.Cegielnia.Or.6131.54.202001-12-2020 13:0401-12-2020 13:04Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
15/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew(jesiony) z pasa drogi powiatowej nr 3227W w m.Nowa Krępa.Or.6131.53.202001-12-2020 12:5801-12-2020 12:58Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
14/2020Zezwolenie na usunięcie drzewa(lipa) z terenu pasa drogi powiatowej nr 3227W w m.Grabowo.Or.6131.48.2020.B.K.30-11-2020 15:2630-11-2020 15:26Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
13/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa(lipa) z terenu pasa drogi powiatowej nr 3227W w m.Grabowo.Or.6131.48.202030-11-2020 15:2330-11-2020 15:23Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
12/2020Zezwolenie na usunięcie 1szt. drzewa (brzoza ) z terenu pasa drogi powiatowej nr 3231W w m.Lisiogóra.Or.6131.20.2020 B.K.30-11-2020 15:1430-11-2020 15:14Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
11/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa (brzoza ) z terenu pasa drogi powiatowej nr 3231W w m.Lisiogóra.Or.6131.20.202030-11-2020 15:0930-11-2020 15:09Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
10/2020Wniosek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie obory stanowiskowej w technologii płytkiej ściółki o obsadzie docelowej do 75 DJP, wraz z płytą obornikową o poj. do 350 m3 i zbiornikiem na gnojówkę o poj. do 400 m3 oraz niezbędną infrastrukturą i szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne o pojemności 10,0 m3 w miejscowości Wyrąb Karwacki, gm. Przasnysz.Gpk.6220.16.202025-11-2020 14:2625-11-2020 14:26Urząd Gminy Przasnysz*******
9/2020Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew.50/6.Gpk.6220.12.2020.KS18-11-2020 14:5418-11-2020 14:54Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
8/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na działce o nr ew.50/6.Gpk.6220.12.2020.KS20-08-2020 11:0820-08-2020 11:08Urząd Gminy Przasnysz*******
z 167