Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2709
z 271
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
36/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Odprowadzanie ścieków z miejscowości Juszkowo w gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnejGK.62220.2.6.2020.OŚ108-10-2020 08:5408-10-2020 08:54Urząd Gminy Pruszcz GdańskiEksploatator Sp z o.o.
29/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Studium techniczno-ekonomiczne wraz z wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości RokitnicaGK.6220.2.14.2019.OŚ102-10-2020 15:0302-10-2020 15:03Urząd Gminy Pruszcz GdańskiEksploatator Sp z o.o.
35/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica"GK.6220.2.14.2019.OŚ02-10-2020 15:0302-10-2020 15:03Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
12/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na dz. nr 361/49 i 361/50 obręb Juszkowo"GK.6220.2.2.2019.OŚ102-10-2020 14:4202-10-2020 14:42Urząd Gminy Pruszcz GdańskiPanattoni Europe Sp. z o.o.
2/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na dz. nr 361/49 i 361/50 obręb Juszkowo"GK.6220.2.2.2019.OŚ102-10-2020 14:4202-10-2020 14:42Urząd Gminy Pruszcz GdańskiPanattoni Europe Sp. z o.o.
11/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastruktura towarzyszącą w Będzieszynie na dz. nr 361/56 i 361/59 obręb Juszkowo"GK.6220.2.2.2019.OŚ102-10-2020 14:4202-10-2020 14:42Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
100/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Centrum magazynowo-produkcyjno-usługowe z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na działkach ewidencyjnych nr 361/56 i 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat Gdański, województwo pomorskieGK.6220.2.2.2019.OŚ102-10-2020 14:4102-10-2020 14:41Urząd Gminy Pruszcz GdańskiEMKA Budownictwo i ochrona środowiska
34/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn."Budowa podziemnego dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 50m3 oraz podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemności 10m3 na terenie istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce ewid. o nr 343/33 obręb 0017 Juszkowo w miejscowości Wojanowo"GK.OŚ1.6220.7.201802-10-2020 14:2502-10-2020 14:25Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
32/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGK.6220.2.3.2019.OŚ02-10-2020 14:0702-10-2020 14:07Urząd Gminy Pruszcz GdańskiCDM Smith Sp. z o.o.
13/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pure H2 budowa stacji doczyszczania wodoru i infrastruktury tankowania wodoru oczyszczonegoGK.6220.2.3.2019.OŚ102-10-2020 14:0702-10-2020 14:07Urząd Gminy Pruszcz GdańskiGrupa LOTOS S.A.
z 271