Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 535
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.2.201809-07-2018 14:1709-07-2018 14:17Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
6/2018Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 69,7 DJP wraz z silosem paszowym do stacji żywienia oraz budowie zbiornika podziemnego, podrusztowego na gnojowicę na terenie działki o numerze ewidencyjnym 85, położonej w miejscowości Ludwinowo, obręb Ludwinowo, gmina Pępowo.WRG.6730.20.201820-06-2018 11:3420-06-2018 11:34Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
5/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.2.201814-06-2018 12:2314-06-2018 12:23Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
4/2018Wiosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.WRG.6220.2.201813-04-2018 12:1913-04-2018 12:19Urząd Gminy Pępowo*******
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego-obory o obsadzie max. do 69,7 DJP z silosem paszowym do stacji żywienia na terenie działki o numerze ewidencyjnym 85, położonej w miejscowości Ludwinowo, gmina Pępowo.WRG.6730.20.201809-04-2018 12:4409-04-2018 12:44Urząd Gminy Pępowo*******
43/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:„Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
37/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciadla polegającego na: „Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoFirma Produkcyjno - Handlowa "AGI"
2/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
31/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy Pępowo*******
46/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 54