Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 608
z 61
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa nowego układu wyłączeniowego DN 100, budowie nowego odcinka gazociągu DN 100 w celu zapewnienia funkcjonalności układu, rozbiórce istniejącego ZZU1102b2/112b1 realizowanego w ramach zadania pn:"Remont Gazociągu DN 500 Krobia Odolanów MOP 6,3 MPa - likwidacja ZZU1101a i ZZU1102b2 na terenie działki ew. nr 23/1 obręb Krzekotowice.WRG.6220.19.201913-05-2020 14:4513-05-2020 14:45Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
14/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Pępowo 1" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 476/6 obręb Pępowo.WRG.6220.8.202006-05-2020 13:0506-05-2020 13:05Urząd Gminy Pępowo*******
13/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Pasierby 1" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 190/2 obręb Pasierby.WRG.6220.7.202006-05-2020 12:2006-05-2020 12:20Urząd Gminy Pępowo*******
12/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice.WRG.6220.5.202030-04-2020 10:0730-04-2020 10:07Urząd Gminy Pępowo*******
11/2020Wniosek o ustalenie warunków zabudowyWRG.6730.3.202027-04-2020 11:4727-04-2020 11:47Urząd Gminy Pępowo*******
44/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 501 i 502 ark. mapy 5 obręb Pępowo w miejscowości Siedlec, gm. PępowoWRG.6220.10.201927-03-2020 13:0527-03-2020 13:05Urząd Gminy PępowoPRO-EKO - Maciej Kasztelan
9/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 501 i 502 ark. mapy 5 obręb Pępowo w miejscowości Siedlec, gm. Pępowo”.WRG.6220.10.201927-03-2020 13:0527-03-2020 13:05Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
7/2020Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWRG.6722.3.201811-02-2020 14:5511-02-2020 14:55Urząd Gminy PępowoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
4/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWRG.6722.3.201811-02-2020 13:0211-02-2020 13:02Urząd Gminy PępowoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, gmina PępowoWRG.6722.3.201811-02-2020 13:0211-02-2020 13:02Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 61