Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 616
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
23/2020Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWRG.6733.15.202001-09-2020 14:0301-09-2020 14:03Urząd Gminy Pępowo*******
22/2020Wniosek o ustalenie warunków zabudowyWRG.6730.18.202019-08-2020 11:4319-08-2020 11:43Urząd Gminy Pępowo*******
21/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Siedlec - Pępowo"WRG.6220.10.202011-08-2020 11:5911-08-2020 11:59Urząd Gminy PępowoPowiat Gostyński
20/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Legalizacja kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo".WRG.6220.4.201628-07-2020 14:1028-07-2020 14:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
19/2020Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 300, położonej w miejscowości Wilkonice, obręb Wilkonice, gmina Pępowo.WRG.6730.3.202016-07-2020 13:4116-07-2020 13:41Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
18/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Pępowo 1” o mocy do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 476/6 obręb Pępowo”.WRG.6220.8.202010-07-2020 12:0910-07-2020 12:09Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
17/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Pasierby 1" o mocy do 1MW, linii SN z kablami sterowania telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 190/2 obręb Pasierby"WRG.6220.7.202009-07-2020 10:3709-07-2020 10:37Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
16/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki ew. nr 30 obręb Skoraszewice, gmina Pępowo.WRG.6220.5.202029-06-2020 11:3729-06-2020 11:37Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
15/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa nowego układu wyłączeniowego DN 100, budowie nowego odcinka gazociągu DN 100 w celu zapewnienia funkcjonalności układu, rozbiórce istniejącego ZZU1102b2/112b1 realizowanego w ramach zadania pn:"Remont Gazociągu DN 500 Krobia Odolanów MOP 6,3 MPa - likwidacja ZZU1101a i ZZU1102b2 na terenie działki ew. nr 23/1 obręb Krzekotowice.WRG.6220.19.201913-05-2020 14:4513-05-2020 14:45Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
14/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Pępowo 1" o mocy do 1MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. 476/6 obręb Pępowo.WRG.6220.8.202006-05-2020 13:0506-05-2020 13:05Urząd Gminy Pępowo*******
z 62