Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 576
z 58
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
24/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczowego zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice, gm. Pępowo".WRG.6220.3.201909-07-2019 12:3809-07-2019 12:38Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
23/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewidencyjny 39".WRG.6220.5.201925-06-2019 14:1325-06-2019 14:13Urząd Gminy Pępowo*******
22/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego n: "Rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczowego zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice, gm. Pępowo".WRG.6220.3.201917-06-2019 14:1617-06-2019 14:16Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
20/2019Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie"WRG.6220.1.201914-06-2019 13:5014-06-2019 13:50Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
19/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko "Budowa chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201911-06-2019 14:1511-06-2019 14:15Urząd Gminy PępowoPRO-EKO - Maciej Kasztelan
18/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201911-06-2019 11:3311-06-2019 11:33Urząd Gminy Pępowo*******
17/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie".WRG.6220.1.201927-05-2019 13:0127-05-2019 13:01Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
15/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina PępowoWRG.6722.2.201815-05-2019 09:5415-05-2019 09:54Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
16/2019Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy PępowoWRG.6722.2.201815-05-2019 09:5415-05-2019 09:54Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
11/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WRG.6722.2.201815-05-2019 09:4029-04-2019 09:11Urząd Gminy PępowoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 58