Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 592
z 60
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
41/2019Wiosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowego układu włączeniowego DN 100, budowa nowego odcinka gazociągu DN 100 w celu zapewnienia funkcjonalności układu, rozbiórce istniejącego ZZU1102b/1102b1 na terenie działki ew. nr 23/1 obręb Krzekotowice.WRG.6220.9.201904-12-2019 08:1104-12-2019 08:11Urząd Gminy PępowoGAS-ENGINEERING
19/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko "Budowa chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201918-11-2019 12:2718-11-2019 12:27Urząd Gminy PępowoPRO-EKO - Maciej Kasztelan
18/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201918-11-2019 12:2718-11-2019 12:27Urząd Gminy Pępowo*******
36/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201918-11-2019 12:2718-11-2019 12:27Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
40/2019Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyWRG.6730.126.201918-11-2019 12:2618-11-2019 12:26Urząd Gminy Pępowo*******
39/2019Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Budowie obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6730.125.201931-10-2019 10:3631-10-2019 10:36Urząd Gminy Pępowo*******
38/2019Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczowego z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: budowie zakładu rafinacji i bielenia tłuszczu z częścią socjalno-biurową, budowie zbiorników na tłuszcz, budowie zbiornika na wodór, budowie zbiornika na azot, budowie myjni samochodowej, rozbudowie zakładu o magazyn mroźniczy, budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 13/7, 13/13, 13/19, 13/21, 13/24, 13/25, 13/29, 13/31, 13/32, 13/33, 13/35, 13/36, 13/37, położonych w miejscowości Krzekotowice, obręb Krzekotowice, gmina Pępowo.WRG.6730.114.201922-10-2019 13:0422-10-2019 13:04Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
26/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzezw gat. lipa drobnolistna z terenu dz. ew. 34 obręb Skoraszewice - droga powiatowa nr 4926P.WRG.6131.36.201915-10-2019 13:3915-10-2019 13:39Urząd Gminy PępowoStarostwo Powiatowe w Gostyniu
37/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew lip z gatunku rodzimych tzw. lip drobnolistnych z terenu dz. ew. nr 34 obręb Skoraszewice - droga powiatowa nr 4926P.WRG.6131.36.201915-10-2019 13:3915-10-2019 13:39Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
35/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewidencyjny 39"WRG.6220.5.201901-10-2019 11:3601-10-2019 11:36Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 60