Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 622
z 63
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 480/2 o mocy do 2 MW (obręb Pępowo).WRG.6220.4.202109-04-2021 11:1409-04-2021 11:14Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
3/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie ulicy Wiejskiej ,Rolniczej, Ogrodowej, żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą"WRG.6220.5.202106-04-2021 14:4206-04-2021 14:42Urząd Gminy PępowoKd projekt
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 480/2 o mocy do 2,0 MW (obręb Pępowo)WRG.6222.4.202109-02-2021 14:2309-02-2021 14:23Urząd Gminy Pępowo*******
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanki - etap IIWRG.6220.2.202126-01-2021 09:0626-01-2021 09:06Urząd Gminy PępowoBiuro Projekoowe
25/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4907 P Siedlec -Pępowo"WRG.6220.9.202029-12-2020 10:2129-12-2020 10:21Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
24/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 279,86 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 200 w miejscowości Pasierby gmina Pępowo, powiat Gostyński, województwo Wielkopolskie"WRG.6220.10.202001-12-2020 09:5701-12-2020 09:57Urząd Gminy Pępowo*******
23/2020Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWRG.6733.15.202001-09-2020 14:0301-09-2020 14:03Urząd Gminy Pępowo*******
22/2020Wniosek o ustalenie warunków zabudowyWRG.6730.18.202019-08-2020 11:4319-08-2020 11:43Urząd Gminy Pępowo*******
21/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Siedlec - Pępowo"WRG.6220.10.202011-08-2020 11:5911-08-2020 11:59Urząd Gminy PępowoPowiat Gostyński
20/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Legalizacja kompleksu obiektów przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej i bydła opasowego zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309/4 w miejscowości Babkowice (Bielawy), gmina Pępowo".WRG.6220.4.201628-07-2020 14:1028-07-2020 14:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 63