Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 532
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Wiosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.WRG.6220.2.201813-04-2018 12:1913-04-2018 12:19Urząd Gminy Pępowo*******
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku inwentarskiego-obory o obsadzie max. do 69,7 DJP z silosem paszowym do stacji żywienia na terenie działki o numerze ewidencyjnym 85, położonej w miejscowości Ludwinowo, gmina Pępowo.WRG.6730.20.201809-04-2018 12:4409-04-2018 12:44Urząd Gminy Pępowo*******
43/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:„Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
37/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciadla polegającego na: „Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoFirma Produkcyjno - Handlowa "AGI"
2/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji 10 wolnostojących zewnętrznych zbiorników na tłuszcze spożywcze o pojemności 32 m³ każdy na terenie zakładu zajmującego się produkcją tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice”.WRG.6220.12.201706-02-2018 14:4806-02-2018 14:48Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
31/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy Pępowo*******
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”.WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
46/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”WRG.6220.7.201703-01-2018 11:4203-01-2018 11:42Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
42/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. klon i 13 szt. drzew gat. topola rosnących na dz. ew. 309/4 obręb Pępowo.WRG.6131.33.201727-12-2017 14:1127-12-2017 14:11Urząd Gminy PępowoBM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji
48/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew gat. topola kanadyjska i 10 szt. drzew gat. klon z terenu dz. ew. 309/4 obręb Pępowo oraz umarzająca w części postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola rosnącego na dz. ew. 309/4 obręb Pępowo.WRG.6131.33.201727-12-2017 14:1127-12-2017 14:11Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 54