Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 512
z 52
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
32/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. jarząb pospolity z terenu dz. ew. 23/2 obręb Krzekotowice.WRG.6131.25.201712-09-2017 10:5612-09-2017 10:56Urząd Gminy PępowoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział w Poznaniu
31/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie”WRG.6220.7.201701-09-2017 12:3301-09-2017 12:33Urząd Gminy Pępowo*******
27/2017Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko29-08-2017 09:1029-08-2017 09:10Urząd Gminy PępowoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
30/2017Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 202429-08-2017 09:1029-08-2017 09:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
22/2017Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 202429-08-2017 09:1029-08-2017 09:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
26/2017Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.29-08-2017 09:1029-08-2017 09:10Urząd Gminy PępowoWielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
23/2017Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 202429-08-2017 09:1029-08-2017 09:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
29/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo.WRG.6220.4.201717-08-2017 09:5217-08-2017 09:52Urząd Gminy PępowoZarząd Powiatu w Gostyniu
28/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory i posadowienie silosu paszowego oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na działce ew. nr 85 w miejscowości Ludwinowo".WRG.6220.5.201711-08-2017 12:3211-08-2017 12:32Urząd Gminy PępowoBeata Ratajczak BRBio
25/2017Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obory i posadowienie silosu paszowego na działce ew. nr 85 obreb Ludwinowo, gmina Pępowo".WRG.6220.2.201714-06-2017 10:1414-06-2017 10:14Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 52