Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 552
z 56
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
24/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.8.201807-12-2018 13:4407-12-2018 13:44Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
23/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Pępowo, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 ark. mapy 1 obręb Pępowo".WRG.6220.9.201816-11-2018 12:0916-11-2018 12:09Urząd Gminy PępowoStadnina Koni "Pępowo"
19/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. brzoza z terenu działki ew. nr 188 obręb Pępowo.WRG.6131.37.201813-11-2018 09:2313-11-2018 09:23Urząd Gminy PępowoParafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Pępowie
22/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa gat. brzoza z terenu dz. ew. 188 obręb Pępowo.WRG.6131.37.201813-11-2018 09:2313-11-2018 09:23Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
21/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.8.201808-11-2018 09:0608-11-2018 09:06Urząd Gminy Pępowo*******
20/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.7.201808-11-2018 09:0608-11-2018 09:06Urząd Gminy Pępowo*******
14/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. akacja z gatunku rodzimych tzw. robinia biała z terenu dz. ew. 92 obręb Ludwinowo.WRG.6131.25.201830-10-2018 13:5330-10-2018 13:53Urząd Gminy PępowoStarostwo Powiatowe w Gostyniu
18/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew akacji z gat. rodzimych tzw. robini białych z terenu działki ew. nr 92 obręb Ludwinowo.WRG.6131.25.201830-10-2018 13:5030-10-2018 13:50Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
16/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. świerk z terenu dz. ew. 99/1 obręb Skoraszewice.WRG.6131.28.201810-10-2018 11:1610-10-2018 11:16Urząd Gminy PępowoParafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny
17/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk i odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. świerk z terenu dz. ew. 99/1 obręb Skoraszewice.WRG.6131.28.201810-10-2018 11:1610-10-2018 11:16Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 56