Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 564
z 57
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2019Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją kontenerową i zjazdem na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31, położonych w obrębie Skoraszewice, gmina Pępowo.WRG.6730.7.201919-04-2019 12:3719-04-2019 12:37Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
9/2019Decyzja uchylająca decyzję ostateczną nr WRG.6220.7.2017 z dnia 03.01.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid . 121/42 i 121/44 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie".WRG.6220.7.201708-04-2019 10:5208-04-2019 10:52Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
8/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie zakładu przetwórstwa tłuszczowego zlokalizowanego w miejscowości Krzekotowice, gm. Pępowo".WRG.6220.3.201905-04-2019 14:0705-04-2019 14:07Urząd Gminy PępowoAGII Sp. z o.o.
6/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew gat. topola z terenu dz. ew. 161/2 obręb Ludwinowo.WRG.6131.23.201929-03-2019 12:0129-03-2019 12:01Urząd Gminy Pępowo*******
7/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola z terenu dz. ew. 161/2 obręb Ludwinowo.WRG.6131.23.201929-03-2019 12:0129-03-2019 12:01Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Pępowo, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 ark. mapy 1 obręb Pępowo".WRG.6220.9.201820-02-2019 12:5020-02-2019 12:50Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
4/2019Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19 i 127/25 obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie".WRG.6220.9.201708-02-2019 11:4008-02-2019 11:40Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali poliestrów na działkach o nr ewid. 127/18, 127/19, 127/25 i 127/27, obręb Pępowo, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie".WRG.6220.1.201907-02-2019 14:3107-02-2019 14:31Urząd Gminy Pępowo*******
2/2019Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na "Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Pępowo, gm. Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 13/2 ark. mapy 1 obręb Pępowo".WRG.6220.9.201831-01-2019 13:1731-01-2019 13:17Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".WRG.6220.7.201816-01-2019 13:0416-01-2019 13:04Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 57