Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 520
z 52
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
29/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo.WRG.6220.4.201720-11-2017 09:4720-11-2017 09:47Urząd Gminy PępowoZarząd Powiatu w Gostyniu
34/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo”WRG.6220.4.201720-11-2017 09:4720-11-2017 09:47Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
40/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie drogi powiatowej nr 4923 Ludwinowo-Kościuszkowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego na działkach ewid. nr 2, 35, 92 i 93 obręb Ludwinowo oraz 50357/2 obręb Pępowo”.WRG.622.4.201720-11-2017 09:4720-11-2017 09:47Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
196/2016Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.16-11-2017 10:0116-11-2017 10:01Urząd Gminy PępowoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w PępowieWRG.6722.1.201616-11-2017 10:0116-11-2017 10:01Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
7/2017Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i OgrodowejWRG.6722.1.201616-11-2017 10:0116-11-2017 10:01Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
39/2017Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z podsumowaniemWRG.66722.1.201616-11-2017 10:0116-11-2017 10:01Urząd Gminy PępowoRada Gminy Pępowo
195/2016Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.16-11-2017 10:0116-11-2017 10:01Urząd Gminy PępowoWielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
32/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. jarząb pospolity z terenu dz. ew. 23/2 obręb Krzekotowice.WRG.6131.25.201725-10-2017 09:1025-10-2017 09:10Urząd Gminy PępowoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, Oddział w Poznaniu
38/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarząb pospolity, odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jarząb pospolity oraz umarzająca w części postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. jarząb pospolity z terenu dz. ew. 23/2 obręb Krzekotowice.WRG.6131.25.201725-10-2017 09:1025-10-2017 09:10Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 52