Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 588
z 59
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzezw gat. lipa drobnolistna z terenu dz. ew. 34 obręb Skoraszewice - droga powiatowa nr 4926P.WRG.6131.36.201915-10-2019 13:3915-10-2019 13:39Urząd Gminy PępowoStarostwo Powiatowe w Gostyniu
37/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew lip z gatunku rodzimych tzw. lip drobnolistnych z terenu dz. ew. nr 34 obręb Skoraszewice - droga powiatowa nr 4926P.WRG.6131.36.201915-10-2019 13:3915-10-2019 13:39Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
36/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni macior z wydzielonym sektorem porodówki i sektorem loch prośnych oraz odchowalnią prosiąt".WRG.6220.4.201908-10-2019 13:0708-10-2019 13:07Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
35/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewidencyjny 39"WRG.6220.5.201901-10-2019 11:3601-10-2019 11:36Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
34/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr ewidencyjny 300".WRG.6220.6.201926-09-2019 07:3426-09-2019 07:34Urząd Gminy Pępowo*******
33/2019Postanowienie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory uwięziowej wraz z wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewidencyjny 39".WRG.6220.5.201916-09-2019 10:4516-09-2019 10:45Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
25/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu dz. ew. 110 obręb Pępowo.WRG.6131.35.201909-09-2019 10:5309-09-2019 10:52Urząd Gminy PępowoStarostwo Powiatowe w Gostyniu
32/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki ew. nr 110 obręb Pępowo.WRG.6131.35.201909-09-2019 10:5209-09-2019 10:52Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
30/2019Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina PępowoWRG.6722.1.201804-09-2019 10:0504-09-2019 10:05Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
29/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec, gmina PępowoWRG.6722.1.201804-09-2019 10:0104-09-2019 10:01Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 59