Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 40
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2014Decyzja Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.07.2012.13.14.dś z dnia 3.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, Wydana dla Wnioskodawcy Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.RRG.6220.07.2012.13.14.dś03-03-2014 15:2103-03-2014 15:21Urząd Gminy OlszanicaUrząd Gminy Olszanica
5/2013Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, z dnia 29.05.2013 r. Opracował: Pełnomocnik Wójta Gminy Olszanica Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, Pan Marcin Raba.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4425-02-2014 11:44Urząd Gminy OlszanicaGmina
8/2013Wezwanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pismem znak: WOOŚ.4242.25.1.2013.KB-169 z 04.10.2013 (data wpływu) Pełnomocnika Wójta Gminy Olszanica Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, do uzupełnienia przedłożonego raportu z dnia 29.05.2013 r. o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4425-02-2014 11:44Urząd Gminy OlszanicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
9/2013Odpowiedź Pełnomocnika Geokart International Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (opracował Pan Marcin Raba)z dn. 02.12.2013 r. na wezwanie przez RDOŚ w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4242.25.1.2013.KB-16 z 04.10.2013 (data wpływu do RDOŚ) do uzupełnienia przedłożonego w dniu 29.05.2013 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4325-02-2014 11:43Urząd Gminy OlszanicaGmina
10/2013Kolejne wezwanie Pełnomocnika Wójta Gminy Olszanica Geokart International Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4242.25.1.2013.KB-23 z 23.12.2013 r.(data wpływu do urzędu) do uzupełnienia przedłożonego raportu z dnia 29.05.2013 r. o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4325-02-2014 11:43Urząd Gminy OlszanicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
3/2013Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak spr. WOOŚ.4240.25.26.2012.KR-5 z dnia 21.11.2012 r.,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, że dla w/w. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.RRG.6220.07.2012.dś25-02-2014 11:4325-02-2014 11:43Urząd Gminy OlszanicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1/2014Odpowiedź Pełnomocnika Wójta Gminy Olszanica Geokart International Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44, opracowana przez Pana Marcina Rabę z dnia 30.01.2014 r. na wezwanie przez RDOŚ w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4242.25.1.2013.KB-23 z 23.12.2013 r. (data wpływu) do uzupełnienia przedłożonego raportu z dnia 29.05.2013 r. o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4225-02-2014 11:42Urząd Gminy OlszanicaGmina
2/2014Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4242.25.1.2013.KB-33 z dnia 31.01.2014 r. (data wpływu do urzędu 04.02.2014 r.)uzgadniające środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków” na dz. nr ewid. 694/3, 695/4, 695/5 , 703, 704, 755, 882,843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica dla Wnioskodawcy Wójta Gminy Olszanica, działającego przez Pełnomocnika Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.RRG.6220.07.2012.13.dś25-02-2014 11:4225-02-2014 11:42Urząd Gminy OlszanicaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
1/2013Wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 18.10.2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia dla zad. pn.: Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, na działkach o nr ewid.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina OlszanicaRRG.6220.07.2012.dś25-02-2014 11:4125-02-2014 11:41Urząd Gminy OlszanicaUrząd Gminy Olszanica
4/2013Nałożenie na Inwestora przez Wójta Gminy Olszanica, Postanowieniem znak: RRG.6220-4.07.2012.dś z dnia 23-11-2012 r. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.RRG.6220-4-5.07.2012.dś25-02-2014 11:3725-02-2014 11:37Urząd Gminy OlszanicaUrząd Gminy Olszanica
z 4