Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1807
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
515/2017Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaZP.6220.2.201729-12-2017 09:1129-12-2017 09:11Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
512/2017Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaZP.6220.2.201706-12-2017 14:0506-12-2017 14:05Urząd Gminy NowosolnaPanattoni Europe Sp. z o.o.
514/2017Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.Budowa parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7ZP.6220.2.201706-12-2017 14:0506-12-2017 14:05Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
513/2017Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 202507-11-2017 08:2507-11-2017 08:25Urząd Gminy NowosolnaGOBIO - Usługi przyrodnicze
508/2017decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 53 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.9.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
507/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 53 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.9.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy Nowosolna*******
506/2017decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 39/3 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.15.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
505/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 39/3 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.15.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy NowosolnaZakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
504/2017decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 115/11 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.16.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy NowosolnaWójt Gminy Nowosolna
503/2017wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. 115/11 w miejscowości Wiączyń DolnyRO.6131.16.201725-07-2017 15:4225-07-2017 15:42Urząd Gminy NowosolnaZakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
z 181