Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 97
z 10
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2019Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwaITI.6220.1.2018.2019.JM11-03-2019 16:0011-03-2019 16:00Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2018OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoITI.6722.1.2017.2018.EG25-04-2018 09:0925-04-2018 09:09Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
6/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe MiastoITI. 6220.5.2016.2017.EG25-10-2017 20:3025-10-2017 20:30Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
5/2017Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o zakończeniu postępowania dowodowegoITI. 6220.5.2016.2017. EG05-10-2017 08:5905-10-2017 08:59Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
3/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwaITI.6220.5.2016.2017.EG23-08-2017 19:4323-08-2017 19:43Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
4/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o ponowieniu postępowania z udziałem społeczeństwaITI.6220.5.2016.2017.EG23-08-2017 19:4323-08-2017 19:43Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
2/2017OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoITI.6722.1.2017.EG14-06-2017 08:4314-06-2017 08:43Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2017OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe MiastoITI.6720.1.2013.2017.EG05-04-2017 15:3505-04-2017 15:35Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
95/2016DecyzjaITI.6220.7.2016.EG28-12-2016 15:5628-12-2016 15:56Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
84/2016Decyzja Nr 44ITI.6131.54.2016.JM30-05-2016 14:5030-05-2016 14:50Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
z 10