Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 793
z 80
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora SanitarnegoRN.6220.5.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
23/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRN.6220.5.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólW&W Sp. z o. o.
25/2020Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej GórzeRN.6220.5.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólDyrektor Zarządu Zlewni w Zileonej Górze
24/2020Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1345/3, 1346/2 w obrębie geodezyjnym Nowe Żabno, gmina Nowa Sól.RN.6220.5.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólW&W Sp. z o. o.
31/2020opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie WielkopolskimRN.6220.6.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
28/2020Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 78, 79/3, 79/6 w obrębie geodezyjnym Ciepielów, gmina Nowa SólRN.6220.6.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólW&W Sp. z o. o.
27/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRN.6220.6.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólW&W Sp. z o. o.
30/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora SanitarnegoRN.6220.6.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
29/2020Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej GórzeRN.6220.6.202027-04-2020 08:0627-04-2020 08:06Urząd Gminy Nowa SólDyrektor Zarządu Zlewni w Zileonej Górze
22/2020opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie WielkopolskimRN.6220.4.202024-04-2020 12:0424-04-2020 12:04Urząd Gminy Nowa SólRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z 80