Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 635
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
82/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.141.201721-02-2018 12:4521-02-2018 12:45Urząd Gminy Nowa SólPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL" Filip Walczak
17/2018decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.141.201721-02-2018 12:4521-02-2018 12:45Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
92/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.159.201721-02-2018 12:4521-02-2018 12:45Urząd Gminy Nowa SólPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL" Filip Walczak
18/2018decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.159.201721-02-2018 12:4521-02-2018 12:45Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
16/2018Decyzja zmieniająca i uchylająca w części decyzję ostateczną Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 25 czerwca 2014 r., znak: IGR.OŚM.6220.6.6.2014RG.6220.13.3.201721-02-2018 07:5121-02-2018 07:51Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
7/2018Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.14.201721-02-2018 07:4721-02-2018 07:47Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
15/2018Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.11.201719-02-2018 15:5319-02-2018 15:53Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
14/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.21.201819-02-2018 10:0319-02-2018 10:03Urząd Gminy Nowa SólParafia Prawosławna p.w. św. Arch. Michała w Lipinach
11/2018Wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.11.201719-02-2018 07:5319-02-2018 07:53Urząd Gminy Nowa SólMALWA Sp. z o.o.
12/2018Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej SoliRG.6220.1.201819-02-2018 07:5319-02-2018 07:53Urząd Gminy Nowa SólPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
z 64