Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 560
z 56
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
41/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.6.201728-07-2017 09:3928-07-2017 09:39Urząd Gminy Nowa SólHEKO Sp. z o.o.
42/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRG.6220.6.201728-07-2017 09:3928-07-2017 09:39Urząd Gminy Nowa SólHEKO Sp. z o.o.
40/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.49.201726-07-2017 10:0726-07-2017 10:07Urząd Gminy Nowa SólLubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
39/2017wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.51.201726-07-2017 07:3226-07-2017 07:32Urząd Gminy Nowa SólPowiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
37/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.5.201725-07-2017 08:1225-07-2017 08:12Urząd Gminy Nowa SólZarząd Dróg Wojewódzkich
38/2017Karta informacyjna przedsięwzięciaRG.6220.5.201725-07-2017 08:1225-07-2017 08:12Urząd Gminy Nowa SólZarząd Dróg Wojewódzkich
36/2017decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRG.6220.2.201726-06-2017 09:5826-06-2017 09:58Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
34/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzęduRG.6220.3.201726-06-2017 07:4826-06-2017 07:48Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
33/2017Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychRG.6235.19.201726-06-2017 07:4826-06-2017 07:48Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
35/2017Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychRG.6235.6.201726-06-2017 07:4826-06-2017 07:48Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
z 56