Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 259
z 26
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
28/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2+920 – 4+088 wraz z przebudową przepustów w km 3+087, 3+177, 3+383, 3+582, 3+734, 3+824, 3+948, 4+086”MŚ.6220.6.201610-11-2016 07:3110-11-2016 07:31Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
26/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka .....”MŚ.6220.6.201610-11-2016 07:3110-11-2016 07:31Urząd Gminy NiebylecPowiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
27/2016Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 R Niebylec – Blizianka – Sołonka w miejscowości Blizianka w km 2+920 – 4+088 wraz z przebudową przepustów w km 3+087, 3+177, 3+383, 3+582, 3+734, 3+824, 3+948, 4+086”MŚ.6220.6.201610-11-2016 07:3110-11-2016 07:31Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
24/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewMŚ.6131.157.201623-08-2016 12:3723-08-2016 12:37Urząd Gminy Niebylec*******
25/2016Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewMŚ.6131.157.201623-08-2016 12:3723-08-2016 12:37Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
23/2016Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewMŚ.6131.156.201623-08-2016 12:1623-08-2016 12:16Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
22/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewMŚ.6131.156.201623-08-2016 12:1623-08-2016 12:16Urząd Gminy Niebylec*******
20/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewMś.6131.155.201623-08-2016 11:5223-08-2016 11:52Urząd Gminy Niebylec*******
21/2016Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewMś.6131.155.201623-08-2016 11:5223-08-2016 11:52Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
19/2016Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzewMŚ.6131.152.201623-08-2016 11:3423-08-2016 11:34Urząd Gminy NiebylecWójt Gminy Niebylec
z 26