Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2375
z 238
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr ewid. 525/2 oraz 526/3 w obrębie Opacz-Kolonia, gmina Michałowice.OŚ.6220.01.202024-01-2020 09:5124-01-2020 09:51Urząd Gminy MichałowiceAutorska Pracownia Architektury Michał Birecki
5/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Wacława i Sąsiedzkiej w Sokołowie, na terenie gminy Michałowice.OŚ.6220.04.201911-12-2019 14:2411-12-2019 14:24Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
18/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 583.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak GK.6220.17.2015 zmienionej decyzją nr 419.2019 z dnia 11 czerwca znak OŚ.6220.09.2019 dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. ewid. 144, 145 i 206 w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej, gmina Michałowice.OŚ.6220.15.201911-12-2019 14:2411-12-2019 14:24Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
17/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na montażu linii do rozdrabniania, mieszania i pakowania tytoniu w istniejącej hali magazynowo-prodykcyjnej Centrum Logistycznego HE Janki przy ul. Gromadzkiej w Sokołowie, gmina Michałowice.OŚ.6220.14.201904-12-2019 13:0004-12-2019 13:00Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie oraz rozbudowie hartowni szkła na działce nr ewid. 133/7 w obrębie Reguły przy ul. Bodycha, gmina Michałowice.OŚ.6220.13.201904-12-2019 13:0004-12-2019 13:00Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
15/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy MichałowiceOŚ.6220.12.201907-10-2019 10:3107-10-2019 10:31Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
12/2019Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy MichałowiceOŚ.6220.12.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
13/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu linii do rozdrabniania, mieszania i pakowania tytoniu w istniejącej hali magazynowo-prodykcyjnej Centrum Logistycznego HE Janki przy ul. Gromadzkiej w Sokołowie, gmina Michałowice.OŚ.6220.14.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy Michałowice
14/2019Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 583.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak GK.6220.17.2015 zmienionej decyzją nr 419.2019 z dnia 11 czerwca znak OŚ.6220.09.2019 dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. ewid. 144, 145 i 206 w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej, gmina Michałowice.OŚ.6220.15.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy Michałowice
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie hartowni szkła na działce nr ewid. 133/7 w obrębie Reguły przy ul. Bodycha, gmina Michałowice.OŚ.6220.13.201906-09-2019 10:4106-09-2019 10:41Urząd Gminy Michałowice
z 238