Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2371
z 238
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy MichałowiceOŚ.6220.12.201907-10-2019 10:3107-10-2019 10:31Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
12/2019Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy MichałowiceOŚ.6220.12.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
13/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu linii do rozdrabniania, mieszania i pakowania tytoniu w istniejącej hali magazynowo-prodykcyjnej Centrum Logistycznego HE Janki przy ul. Gromadzkiej w Sokołowie, gmina Michałowice.OŚ.6220.14.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy Michałowice
14/2019Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 583.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak GK.6220.17.2015 zmienionej decyzją nr 419.2019 z dnia 11 czerwca znak OŚ.6220.09.2019 dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej z częścią biurową z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. ewid. 144, 145 i 206 w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej, gmina Michałowice.OŚ.6220.15.201930-09-2019 16:0430-09-2019 16:04Urząd Gminy Michałowice
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie hartowni szkła na działce nr ewid. 133/7 w obrębie Reguły przy ul. Bodycha, gmina Michałowice.OŚ.6220.13.201906-09-2019 10:4106-09-2019 10:41Urząd Gminy Michałowice
10/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej sieci Polkomtel Infrastruktura – BT14202 Komorów 2 na działce nr ewid. 714/2 przy ul. Jana Matejki w Komorowie na terenie gminy Michałowice.OŚ.6220.11.201928-08-2019 12:2628-08-2019 12:26Urząd Gminy MichałowicePolkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
9/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGK.6220.01.201913-08-2019 14:4113-08-2019 14:41Urząd Gminy MichałowiceHE Janki 1 Sp. z o.o.
5/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Wacława i Sąsiedzkiej w Sokołowie, na terenie gminy Michałowice.OŚ.6220.04.201930-07-2019 10:1830-07-2019 10:18Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
6/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum logistycznego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Gromadzkiej we wsi Sokołów, na terenie gminy Michałowice.GK.6220.01.201930-07-2019 10:1830-07-2019 10:18Urząd Gminy MichałowiceWójt Gminy Michałowice
8/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice.OŚ.6220.12.201930-07-2019 10:1830-07-2019 10:18Urząd Gminy MichałowiceZarząd Województwa Mazowieckiego
z 238