Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 176
z 18
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachKM.6220.12.201714-02-2018 14:4214-02-2018 14:42Urząd Gminy LubinGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
15/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hodowla kur niosek na działkach nr 173 i 174 obręb Gogołowice".KM.6220.6.201708-11-2017 12:4508-11-2017 12:45Urząd Gminy LubinFerma Drobiu Ireneusz Biedka
16/2017Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Hodowla kur niosek na działkach nr 173 i 174 obręb Gogołowice".KM.6220.6.201708-11-2017 12:4508-11-2017 12:45Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
20/2016Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Lubin z dnia 22.12.2015 r., znak KM.6220.9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wytwórnia mas bitumicznych" planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin"KM.6220.18.201601-08-2017 08:2801-08-2017 08:28Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
19/2016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Wytwórnia mas bitumicznych", planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.KM.6220.18.201601-08-2017 08:2801-08-2017 08:28Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
18/2016Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wytwórnia mas bitumicznych", planowanego do realizacji na działkach nr: 497/28 i 497/33 obręb Szklary Górne, gmina Lubin.KM.6220.18.201601-08-2017 08:2801-08-2017 08:28Urząd Gminy LubinFirma Budowlana ,,FOBIS" Sp. z o. o.
16/2016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego,,Obora II" na działkach nr: 435/1 i 436/1 obręb Obora, gmina Lubin.KM.6220.17.201621-07-2017 13:2421-07-2017 13:24Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
15/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,Obora II" na działkach nr: 435/1 i 436/1 obręb Obora, gmina Lubin.KM.6220.17.201621-07-2017 13:2421-07-2017 13:24Urząd Gminy LubinPiaski Polskie Sp. z o. o.
17/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,Obora II" na działkach nr: 435/1 i 436/1 obręb Obora, gmina Lubin.KM.6220.17.201621-07-2017 13:2421-07-2017 13:24Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
13/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa warsztatu samochodowego w Chróstniku na działkach nr 250/3 i 250/4"KM.6220.6.201620-07-2017 10:2620-07-2017 10:26Urząd Gminy LubinWójt Gminy Lubin
z 18