Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1417
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
27/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bielanach Wrocławskich, ul. Amazon 5 na działce nr 281/40,RINiŚ.6220.32.202121-12-2021 12:2621-12-2021 12:26Urząd Gminy KobierzyceWójt Gminy Kobierzyce
26/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bielanach Wrocławskich, ul. Amazon 5 na działce nr 281/40,RINiŚ.6220.32.202121-12-2021 12:2621-12-2021 12:26Urząd Gminy KobierzyceShell Polska Sp. z o.o.
25/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z bazą szkoleniową w Tyńcu Małym, etap I, na działkach nr 125/19, 126, 127/8, 127/15 i 127/21,RINiŚ.6220.33.202129-11-2021 15:2429-11-2021 15:24Urząd Gminy KobierzyceWójt Gminy Kobierzyce
24/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z bazą szkoleniową w Tyńcu Małym, etap I, na działkach nr 125/19, 126, 127/8, 127/15 i 127/21,RINiŚ.6220.33.202129-11-2021 15:2429-11-2021 15:24Urząd Gminy KobierzyceKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
23/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: tymczasowa/mobilna stacja regazyfikacji gazu LNG na terenie etapu IV fabryki LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. na działce nr 2/47 w Biskupicach PodgórnychRINiŚ.6220.31.202129-11-2021 15:2429-11-2021 15:24Urząd Gminy KobierzyceWójt Gminy Kobierzyce
22/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: tymczasowa/mobilna stacja regazyfikacji gazu LNG na terenie etapu IV fabryki LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. na działce nr 2/47 w Biskupicach PodgórnychRINiŚ.6220.31.202129-11-2021 15:2429-11-2021 15:24Urząd Gminy KobierzyceLG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.
21/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bielanach Wrocławskich, ul. Amazon 5 na działce nr 281/40RINiŚ.6220.20.2021-229-11-2021 15:2329-11-2021 15:23Urząd Gminy KobierzyceShell Polska Sp. z o.o.
20/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa magistrali wodociągowej Dn400 łączącej magistralną sieć wodociągową w dz. nr 2/112 obręb Biskupice Podgórne z zaprojektowaną siecią wodociągową Dz315 w dz. nr 158/5 obręb Małuszów, w celu zapewnienia dostawy wody do obiektów przemysłowo-magazynowo-usługowych budowanych na dz. nr: 85/4, 85/5 i 85/6 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. KobierzyceRINiŚ.6220.12.202129-11-2021 15:2229-11-2021 15:22Urząd Gminy KobierzyceWójt Gminy Kobierzyce
19/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa magistrali wodociągowej Dn400 łączącej magistralną sieć wodociągową w dz. nr 2/112 obręb Biskupice Podgórne z zaprojektowaną siecią wodociągową Dz315 w dz. nr 158/5 obręb Małuszów, w celu zapewnienia dostawy wody do obiektów przemysłowo-magazynowo-usługowych budowanych na dz. nr: 85/4, 85/5 i 85/6 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. KobierzyceRINiŚ.6220.12.202129-11-2021 15:2229-11-2021 15:22Urząd Gminy KobierzyceLIGNANA Sp. z o.o. Sp. k.
18/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Logistycznej 4 w Bielanach WrocławskichRINiŚ.6220.10.202129-11-2021 15:2129-11-2021 15:21Urząd Gminy KobierzyceWójt Gminy Kobierzyce
z 142