Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1811
z 182
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoSewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
16/2018Opinia Sanitarna PPIS w ZAkopanem o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
17/2018Opinia RDOŚ w Krakowie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
18/2018Postanowienie Wójta Gminy Kościelisko o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:2904-01-2019 09:29Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
28/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kieprcówka w miejscowości Kościelisko w gminie KościeliskoOŚ.I.6220.1.201804-01-2019 09:2904-01-2019 09:29Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
27/2018prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko02-01-2019 11:5402-01-2019 11:54Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
25/2018Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 12.09.2018 r. nr XXXIX/293/18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 11.08.2016 r. nr XX/154/16 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201615-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
26/2018Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201815-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
1/2017Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wyjaśnień i uzupełnień przedłożonych dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Tatry PLC120001 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą technicznąPP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
23/2017Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnieniu realizacji inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami i infrastrukturą techniczną (..) położonych na działach nr 4152/3 i 4152/2 obr. 401 w Kościelisku" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 Tatry PLC 120001PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 182