Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1813
z 182
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
30/2018Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201603-04-2019 11:2503-04-2019 11:25Urząd Gminy KościeliskoSTUDIO ZIELENI Barbara Wigier
29/2018opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201603-04-2019 10:4903-04-2019 10:49Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
15/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoSewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
16/2018Opinia Sanitarna PPIS w ZAkopanem o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
17/2018Opinia RDOŚ w Krakowie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:3004-01-2019 09:30Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
18/2018Postanowienie Wójta Gminy Kościelisko o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOS.I.6220.1.201804-01-2019 09:2904-01-2019 09:29Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
28/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kieprcówka w miejscowości Kościelisko w gminie KościeliskoOŚ.I.6220.1.201804-01-2019 09:2904-01-2019 09:29Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
27/2018prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP Kościelisko02-01-2019 11:5402-01-2019 11:54Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
25/2018Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 12.09.2018 r. nr XXXIX/293/18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 11.08.2016 r. nr XX/154/16 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201615-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
26/2018Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201815-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
z 182