Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1772
z 178
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
45/2017RDOŚ w Krakowie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201609-02-2018 15:3609-02-2018 15:36Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
41/2017Wystąpienie Wójta Gminy Kościelisko o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201609-02-2018 15:3609-02-2018 15:36Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
42/2017Wystąpienie Wójta Gminy Kościelisko do RDOŚ w Krakowie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201609-02-2018 15:3609-02-2018 15:36Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
43/2017Opinia PPiS w Zakopanem w sprawie uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201609-02-2018 15:3609-02-2018 15:36Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
3/2018Uchwała Rady Gminy Kościelisko nr XXXIII/247/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoPP.I.6720.2.201702-02-2018 12:4702-02-2018 12:47Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
1/2018wniosek o wycięcie 1 drzewa w Kościelisku, z dz. ew. 4127OŚ.I.6131.63.201709-01-2018 09:2709-01-2018 09:27Urząd Gminy Kościelisko*******
2/2018zezwolenie na wycinkę drzew w KościeliskuOŚ.I.6131.63.201709-01-2018 09:2709-01-2018 09:27Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
44/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kiry w KościeliskuOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
40/2017Opinia Sanitarna PPIS stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. KiryOŚ.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
39/2017Opinia RDOŚ stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. KiryOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
z 178