Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1770
z 177
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018wniosek o wycięcie 1 drzewa w Kościelisku, z dz. ew. 4127OŚ.I.6131.63.201709-01-2018 09:2709-01-2018 09:27Urząd Gminy Kościelisko*******
2/2018zezwolenie na wycinkę drzew w KościeliskuOŚ.I.6131.63.201709-01-2018 09:2709-01-2018 09:27Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
44/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kiry w KościeliskuOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
40/2017Opinia Sanitarna PPIS stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. KiryOŚ.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
39/2017Opinia RDOŚ stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. KiryOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
38/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. KiryOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
33/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacji w KirachOŚ.I.6220.9.201728-12-2017 10:3228-12-2017 10:32Urząd Gminy KościeliskoSewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
43/2017Opinia PPiS w Zakopanem w sprawie uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201611-12-2017 16:4311-12-2017 16:43Urząd Gminy KościeliskoPPiS w Zakopanem
42/2017Wystąpienie Wójta Gminy Kościelisko do RDOŚ w Krakowie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu mpzp wsi KościeliskoPP.I.6721.7.201611-12-2017 16:4311-12-2017 16:43Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
247/2016Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, pod nazwą MPZP KościeliskoPP.I.6721.7.201611-12-2017 16:4311-12-2017 16:43Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
z 177