Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1809
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2018Uchwała Rady Gminy Kościelisko z dnia 12.09.2018 r. nr XXXIX/293/18 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kościelisko z dnia 11.08.2016 r. nr XX/154/16 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy KościeliskoPP.I.6720.4.201615-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
26/2018Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie "Polana", pod nazwą - MPZP Dzianisz Polana IIPP.I.6721.3.201815-10-2018 13:5915-10-2018 13:59Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
1/2017Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wyjaśnień i uzupełnień przedłożonych dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Tatry PLC120001 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą technicznąPP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
23/2017Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnieniu realizacji inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami i infrastrukturą techniczną (..) położonych na działach nr 4152/3 i 4152/2 obr. 401 w Kościelisku" w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 Tatry PLC 120001PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
237/2016Wniosek o ustalenie wziztPP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
238/2016Postanowienie Wójta Gminy Kościelisko o zawieszeniu postępowania administracyjnegoPP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2828-05-2018 14:28Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
239/2016Postanowienie Wójta Gminy Kościelisko o nałożeniu na Inwestora obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie następujących dokumentów: wniosku o wydanie decyzji wzizt, karty informacyjnej przedsięwzięcia, poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, informacji o braku p.z.p.PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2728-05-2018 14:27Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
24/2017postępowanie Wójta Gminy Kościelisko o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania działki ewid. nr 4152/3 oraz części działki ewid. nr 4152/2 (zjazd z drogi publicznej) położonych w Kościelisku, dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m. in. budowa stacji transformatorowej, murów oporowych, zjazdu).PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2728-05-2018 14:27Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
240/2016Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Tatry PLC120001 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą technicznąmieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą technicznąPP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2628-05-2018 14:26Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
25/2017Decyzja Wójta Gminy Kościelisko z dnia 19.09.2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania działki ewid. nr 4152/3 oraz części działki ewid. nr 4152/2 (zjazd z drogi publicznej) położonych w Kościelisku, dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m. in. budowa stacji transformatorowej, murów oporowych, zjazdu).PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2628-05-2018 14:26Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
z 181