Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 453
z 46
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2017Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 zakładowego ujęcia wody CENTER-PLAST Sp. z o.o. w Jemielnicy”.IB.6220.02.2016.AM29-08-2018 13:3729-08-2018 13:37Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
7/2017Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoIB.6220.02.2016.AM29-08-2018 13:3729-08-2018 13:37Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
4/2018Postanowienie o wznowieniu postępowaniaIB.6220.02.2017.AM29-08-2018 13:2529-08-2018 13:25Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
5/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia [Budowa zbiornika małej retencji Łaziska Pilawówka NR 02-14/P/01/UE/a/10-6 zlokalizowanego na terenie leśnictwa Łaziska]IB.6220.01.2017.AM29-08-2018 13:2529-08-2018 13:25Urząd Gminy JemielnicaBiuro projektów DOMEL inż. Iwona Dołżycka
6/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia [Budowa zbiornika małej retencji Mosty NR 02-14/P/01/UE/a/10-4 zlokalizowanego na terenie leśnictwa Mosty]IB.6220.02.2017.AM29-08-2018 13:2529-08-2018 13:25Urząd Gminy JemielnicaBiuro projektów DOMEL inż. Iwona Dołżycka
5/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowaniaIB.6220.01.2017.AM29-08-2018 13:0629-08-2018 13:06Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
2/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowaniaIB.6220.02.2017.AM29-08-2018 13:0629-08-2018 13:06Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
3/2018Postanowienie o wznowieniu postępowaniaIB.6220.01.2017.AM29-08-2018 13:0629-08-2018 13:06Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
4/2017Postanowienie ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia [Budowa zbiornika małej retencji Łaziska Pilawówka NR 02-14/P/01/UE/a/10-6 zlokalizowanego na terenie leśnictwa Łaziska]IB.6220.01.2017.AM29-08-2018 12:4529-08-2018 12:45Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
1/2018Postanowienie ws. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia [Budowa zbiornika małej retencji Mosty realizowanego na terenie leśnictwa Mosty NR 02-14/P/01/UE/a/10-4]IB.6220.02.2017.AM29-08-2018 12:4529-08-2018 12:45Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
z 46