Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 69
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOŚ.6220.3.201916-07-2021 09:2616-07-2021 09:26Urząd Gminy JabłonnaAkademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny "AON-T" Sp. J.
12/2020Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.8.202016-07-2021 09:2516-07-2021 09:25Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
11/2020Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6233.7.202016-07-2021 09:2516-07-2021 09:25Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
4/2021Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowaniaOŚ.6236.18.201916-07-2021 08:4516-07-2021 08:45Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
3/2021Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowaniaOŚ.6236.16.201916-07-2021 08:4316-07-2021 08:43Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
2/2021Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.16.202014-06-2021 09:5614-06-2021 09:56Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
10/2020Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaOŚ.6220.16.202014-06-2021 09:5314-06-2021 09:53Urząd Gminy JabłonnaGmina Jabłonna
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.3.201913-05-2021 14:2713-05-2021 14:27Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
9/2020Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowiskoOŚ.6222.1.202009-07-2020 15:3009-07-2020 15:30Urząd Gminy Jabłonna*******
41/2019DecyzjaOŚ.6233.3.7.201909-07-2020 08:5009-07-2020 08:50Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
z 7