Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 93
z 10
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaOŚ.6220.6.202316-10-2023 16:2416-10-2023 16:24Urząd Gminy JabłonnaGmina Jabłonna
1/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.5.202227-01-2023 12:2027-01-2023 12:20Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
19/2019Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychOŚ.6233.3.5.201925-11-2022 11:1325-11-2022 11:13Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
14/2022Opinia w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoWOOŚ-III.410.8.2022.JDR25-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
10/2021Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowaniaOŚ.6236.20.202125-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
8/2022Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji ProgramuOŚ.3037.29.202125-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaWójt Gminy Jabłonna
12/2022Opinia w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZS.7040.3.2022 KB25-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaMazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
12/2021Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029WOOŚ-III.411.484.2021.JDR25-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
13/2022Opinia w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZŚ.621.2.202225-11-2022 10:1525-11-2022 10:15Urząd Gminy JabłonnaStarosta Powiatu Legionowskiego
7/2022Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOŚ.6235.1.202225-11-2022 10:1225-11-2022 10:12Urząd Gminy JabłonnaPreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.
z 10