Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5487
z 549
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zakładu Piwowarskiego zlokalizowanego w Siołkowej 264, na działkach nr 1889, 1924/1, 1928/1 oraz 1948”, gm. Grybów, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie.Oś.6220.5.1.201725-10-2017 10:5525-10-2017 10:55Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
15/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zakładu Piwowarskiego zlokalizowanego w Siołkowej 264, na działkach nr 1889, 1924/1, 1928/1 oraz 1948”.Oś.6220.5.1.201725-10-2017 10:5525-10-2017 10:55Urząd Gminy GrybówBrowar Pilsweizer S.A.
16/2017Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zakładu Piwowarskiego zlokalizowanego w Siołkowej 264, na działkach nr 1889, 1924/1, 1928/1 oraz 1948”, gm. Grybów, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie.Oś.6220.5.1.201725-10-2017 10:5525-10-2017 10:55Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
10/2017Wniosek o Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1505 K Ropa - Gródek – Biała Niżna na odcinku 1+650 do 6+500 w miejscowości Gródek i Biała Niżna”Os.6220.4.1.201725-08-2017 10:3725-08-2017 10:37Urząd Gminy Grybów*******
13/2017Postanowienie w sprawie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1505 K Ropa - Gródek – Biała Niżna na odcinku 1+650 do 6+500 w miejscowości Gródek i Biała Niżna”Oś.6220.4.1.201725-08-2017 10:3725-08-2017 10:37Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
14/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1505 K Ropa - Gródek – Biała Niżna na odcinku 1+650 do 6+500 w miejscowości Gródek i Biała Niżna”Oś.6220.4.1.201725-08-2017 10:3725-08-2017 10:37Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
11/2017Postanowienie w sprawie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” L ok. 8 km.Oś.6220.3.1.201709-08-2017 13:4509-08-2017 13:45Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
9/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” L ok. 8 km.Oś.6220.3.1.201709-08-2017 13:4509-08-2017 13:45Urząd Gminy GrybówPolska Spółka Gazownictwa S.A.
12/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa – ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” L ok. 8 km.Oś.6220.3.1.201709-08-2017 13:4509-08-2017 13:45Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
8/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa zakładu produkcyjnego w celu powiększenia powierzchni pod nowe technologie” w miejscowości Stróże 235, gm. Grybów, na dz. ew. nr: 225/1; 225/4; 1453/4 oraz części dz. nr 203/1Oś.6220.2.1.201726-05-2017 13:4226-05-2017 13:42Urząd Gminy GrybówB-Wójt Gminy Grybów
z 549