Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2571
z 258
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2020Opinia PPIS w Gliwicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudównie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
5/2020Opinia RDOŚ w Katowicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudównie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6/2020Opinia PPIS w Gliwicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowicenie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
7/2020Opinia RDOŚ w Katowicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowicenie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
8/2020Opinia PPIS w Gliwicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówkinie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
9/2020Opinia RDOŚ w Katowicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówkinie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
10/2020Opinia PPIS w Gliwicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowicenie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
11/2020Opinia RDOŚ w Katowicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowicenie dotyczy18-01-2021 14:1518-01-2021 14:15Urząd Gminy GierałtowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 223/33, 718/33, 1045/157”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb GierałtowiceOŚ.6220.1.202031-03-2020 11:3531-03-2020 11:35Urząd Gminy GierałtowiceKW Solar Sp. z o.o.
2/2020Decyzja środowiskowa Rozbudowa i przebudowa hali magazynowej, budowa portierni, likwidacja istniejącej rampy załadowczej wraz z wiatą oraz likwidacja pomieszczeń biurowych przy strefie dostaw w Przyszowicach, ul. Graniczna 82OŚ.6220.9.201931-03-2020 11:2731-03-2020 11:27Urząd Gminy GierałtowiceWójt Gminy Gierałtowice
z 258