Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 35
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”Gpr.6220.1.202006-07-2020 09:4006-07-2020 09:40Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
20/2020Uzupełnienie 5 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” cz.1Gpr.6220.8.201906-07-2020 09:3406-07-2020 09:34Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
21/2020Uzupełnienie 5 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” cz.2Gpr.6220.8.201906-07-2020 09:3406-07-2020 09:34Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
4/2019wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPBI WMB Sp. z o. o.
4/2020Uzupełnienie 3 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201903-07-2020 14:3104-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
2/2020Uzupełnienie 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201903-07-2020 14:3104-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
5/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
3/2020Uzupełnienie 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. . „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201903-07-2020 14:3104-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
10/2020Wniosek o wydane decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek numer - 88/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak w ilości 1 sztuki,271 w ilości 6 sztuk,169 w ilości 3 sztuk,170/1 w ilości 2 sztuk,172/2 w ilości 9 sztuk,172/1 w ilości 4 sztuk- w obrębie Glinik Średni ,822/1 w ilości 3 sztuk,718 w ilości 5 sztuk,1005/1 w ilości 1 sztuki,1705 w ilości 4 sztuk,900 w ilości 2 sztuk,897/1 w ilości 2 sztuk- obręb Glinik Górny,1447 w ilości 3 sztuk,1676 Gogołów w ilości 1 sztuki,877/1 ilości 2 sztuki,2003 w ilości 3 sztuk,2065 w ilości 5 sztuk,2119/2 w ilości 1 sztuki,2119/1 w ilości 3 sztuk,2189/2 w ilości 4 sztuk,579 w ilości 3 sztuk,2303/5 w ilości 5 sztuk,2303/4 ilości 7 sztuk-obręb Gogołów,521/4 w ilości 2 sztuk,728/1 w ilości 3 sztuk,731 Stępina w ilości 1 sztuki,1096/1 w ilości 1 sztuk-obręb Stępina,878 ilości 11 sztuk,881 w ilości 2 sztuk, 1106 w ilości 1 sztuki-obręb Cieszyna,Gpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
z 4