Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 22
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2020Decyzja - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1722, obręb Cieszyna”Gpr.6220.6.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
6/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 1725, obręb Cieszyna”Gpr.6220.5.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
8/2020postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p. n. „Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725”Gpr.6220.12.201905-03-2020 13:4305-03-2020 13:43Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
9/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”Gpr.6220.1.202005-03-2020 13:4205-03-2020 13:42Urząd Gminy FrysztakAPL RAMPA Andrzej Prajsnar Pracownia Inżynierska
2/2020Uzupełnienie 1 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201904-03-2020 15:1704-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
3/2020Uzupełnienie 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. . „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201904-03-2020 15:1704-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
4/2020Uzupełnienie 3 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201904-03-2020 15:1704-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
5/2020Uzupełnienie 4 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201904-03-2020 15:1704-03-2020 15:17Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725"Gpr.6220.12.201904-02-2020 14:2304-02-2020 14:23Urząd Gminy FrysztakStandard Power Development Sp. z o. o. Sp. k.
11/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. FrysztakGpr.6220.11.201909-12-2019 12:2709-12-2019 12:27Urząd Gminy FrysztakGmina Frysztak
z 3