Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 60
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2022postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n .„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Stępina o mocy elektrycznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”Gpr.6220.1.202225-08-2022 15:5525-08-2022 15:55Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
1/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Stępina o mocy elektrycznej do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”Gpr.6220.1.202217-06-2022 13:1617-06-2022 13:16Urząd Gminy FrysztakEVERCON
24/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.4.202110-12-2021 12:1810-12-2021 12:18Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
25/2021postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.3.202110-12-2021 12:1810-12-2021 12:18Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
22/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”Gpr.6220.1.202103-09-2021 15:2003-09-2021 15:20Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
23/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.4.202103-09-2021 15:2003-09-2021 15:20Urząd Gminy FrysztakPCWO Energy Projekt Sp z o. o.
13/2021Uzupełnienie 8 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201920-07-2021 10:0520-07-2021 10:05Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
11/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.3.202119-07-2021 09:0519-07-2021 09:05Urząd Gminy FrysztakPCWO Energy Projekt Sp z o. o.
12/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”.Gpr.6220.1.202119-07-2021 09:0519-07-2021 09:05Urząd Gminy FrysztakPracownia Projektowa HYDROGEOTECH Andrzej Doroba
7/2021Uzupełnienie 7 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201917-03-2021 15:2117-03-2021 15:21Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
z 6