Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 40
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
27/2020Uzupełnienie 6 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201904-11-2020 12:2804-11-2020 12:28Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
24/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalające na usunięcie drzewGpr.6131.83.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakElementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
25/2020wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewGpr.6131.85.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakPowiat Strzyżowski
26/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzewGpr.6131.65.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
23/2020Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewGpr.6131.65.202020-10-2020 09:0620-10-2020 09:06Urząd Gminy FrysztakPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
22/2020Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”Gpr.6220.1.202006-07-2020 09:4006-07-2020 09:40Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
20/2020Uzupełnienie 5 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” cz.1Gpr.6220.8.201906-07-2020 09:3406-07-2020 09:34Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
21/2020Uzupełnienie 5 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.„Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza” cz.2Gpr.6220.8.201906-07-2020 09:3406-07-2020 09:34Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
4/2019wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakPBI WMB Sp. z o. o.
5/2019postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoGpr.6220.8.201903-07-2020 14:3126-09-2019 11:31Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
z 4