Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 56
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”Gpr.6220.1.202103-09-2021 15:2003-09-2021 15:20Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
23/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.4.202103-09-2021 15:2003-09-2021 15:20Urząd Gminy FrysztakPCWO Energy Projekt Sp z o. o.
13/2021Uzupełnienie 8 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201920-07-2021 10:0520-07-2021 10:05Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
11/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.Gpr.6220.3.202119-07-2021 09:0519-07-2021 09:05Urząd Gminy FrysztakPCWO Energy Projekt Sp z o. o.
12/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”.Gpr.6220.1.202119-07-2021 09:0519-07-2021 09:05Urząd Gminy FrysztakPracownia Projektowa HYDROGEOTECH Andrzej Doroba
7/2021Uzupełnienie 7 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”Gpr.6220.8.201917-03-2021 15:2117-03-2021 15:21Urząd Gminy FrysztakPrzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp. zo. o.
2/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dgr 121 we FrysztakuGpr.6131.3.202102-03-2021 14:5202-03-2021 14:52Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
1/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGpr.6131.3.202102-03-2021 14:5202-03-2021 14:52Urząd Gminy FrysztakFundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
4/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu dgr 427 w CieszynieGpr.6131.27.202102-03-2021 14:5202-03-2021 14:52Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
3/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dgr 427 w CieszynieGpr.6131.27.202102-03-2021 14:5202-03-2021 14:52Urząd Gminy FrysztakCREO Sp. z o.o.
z 6