Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1191
z 120
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Nowosiółki Dydyńskie i Nowe Sady"ROŚ.6220.9.17.2021/202223-02-2022 11:1023-02-2022 11:10Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Kruszywa naturalnego w Sierakoścach wraz z budową przenośników taśmowych do transportu pospółki i urządzeń instalacyjnych"ROŚ.6220.4.202109-02-2022 13:3509-02-2022 13:35Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
10/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2094R Fredropol-Hermanowice"ROŚ.6220.7.14.202104-10-2021 11:5804-10-2021 11:58Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
9/2021Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn::" Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Kruszywa naturalnego w Sierakoścach wraz z budową przenośników taśmowych do transportu pospółki i urządzeń instalacyjnych"ROŚ.6220.4.202104-10-2021 11:4104-10-2021 11:41Urząd Gminy FredropolLech Kotkowski
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Nowosiółki Dydyńskie i Nowe Sady"ROŚ.6220.9.202119-08-2021 12:1019-08-2021 12:10Urząd Gminy FredropolBiuro Usług Inwestycyjnych Norbert Koprowicz
5/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:" Wydobycie kruszywa ze złoża " Nowe Sady Wiar""ROŚ.6220.5.202118-08-2021 11:3318-08-2021 11:33Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
6/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:" Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Kruszywa naturalnego w Sierakoścach wraz z budową przenośników taśmowych do transportu pospółki i urządzeń instalacyjnych"ROŚ.6220.4.202118-08-2021 11:3318-08-2021 11:33Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
7/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Wydobycie kruszywa ze złoża „ Sierakośce IV na działkach nr: 85, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 83, 82/2, 82/3, 82/4, 81, 330, 30/2, 30/1” w miejscowości Sierakośce"ROŚ.6220.1.202018-08-2021 11:3318-08-2021 11:33Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
3/2021Raport oddziaływania na środowiskoROŚ.6220.1.202008-06-2021 08:4308-06-2021 08:43Urząd Gminy FredropolLech Kotkowski
2/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kruszywa ze złoża "Nowe Sady Wiar"ROŚ.6220.5.202101-04-2021 12:3501-04-2021 12:35Urząd Gminy FredropolFHU TOMEX Import- Eksport Urszula Szybiak
z 120