Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1174
z 118
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn;" Wydobycie kruszywa ze złoża Nowe Sierakośce na działkach nr: 612/9, 612/10 i 355/1 w miejscowości Nowe Sady, Sierakośce, gm. Fredropol"ROŚ.6220.2.3.201821-06-2018 12:3821-06-2018 12:38Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2018Wydobycie kruszywa ze złoża "Nowe Sierakośce" na działkach nr 612/9, 612/10 i 355/1ROŚ.6220.2.201810-05-2018 08:1810-05-2018 08:18Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wiar" Józef Martowicz
11/2017Postanowienie o obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sady Maria.06-11-2017 10:4406-11-2017 10:44Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
10/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚ.6220.8.201706-11-2017 10:4406-11-2017 10:44Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Maria Lichota
9/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi gminnej Młodowice- Sierakośce na działkach nr ewid. 361,416, 317 w km 0+370-2+411 oraz przebudowa przepustów w km 0+370, km 0+895, km 1+190,km 1+910, km 2+190".ROŚ.6220.30.4.2016.201723-02-2017 13:3223-02-2017 13:32Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
8/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn."Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach".ROŚ.6220.23.7.2016.201723-02-2017 13:2523-02-2017 13:25Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
7/2017Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rybotyczach".ROŚ.6220.23.5.2016.201703-02-2017 12:4003-02-2017 12:40Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
6/2017Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2091R Przemyśl-Fredropol-Huwniki.GL.6131.1.201725-01-2017 14:1025-01-2017 14:10Urząd Gminy Fredropol*******
235/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 534/2 w miejscowości Nowe Sady.GL.6131.135.201625-01-2017 14:0225-01-2017 14:02Urząd Gminy Fredropol*******
4/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr 534/2 w miejscowości Nowe Sady.GL.6131.135.2.2016/201725-01-2017 14:0225-01-2017 14:02Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
z 118