Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1179
z 118
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wydobycie kruszywa ze złoża " Sierakośce IV" na działkach nr. 85, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 83, 82/2, 82/3, 82/4, 81, 330, 30/2, 30/1"ROŚ.6220.1.202014-07-2020 14:3814-07-2020 14:38Urząd Gminy FredropolWiar Nowa Sp. z o.o.
4/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Nowe Sady Maria"".ROŚ.6220.8.201702-08-2019 10:0002-08-2019 10:00Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2019Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą " Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża " Nowe Sady Maria"".ROŚ.6220.8.201728-05-2019 11:2628-05-2019 11:26Urząd Gminy Fredropol*******
2/2019Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia- " Wydobycie kruszywa ze złoża " Nowe Sierakośce" na działkach 2115,355/1".ROŚ.6220.2.201828-05-2019 11:2628-05-2019 11:26Urząd Gminy Fredropol*******
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn" Wydobycie kruszywa ze złoża " Nowe Sierakośce" na działkach 2115, 355/1".ROŚ.6220.2.12.201828-05-2019 11:2628-05-2019 11:26Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
2/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn;" Wydobycie kruszywa ze złoża Nowe Sierakośce na działkach nr: 612/9, 612/10 i 355/1 w miejscowości Nowe Sady, Sierakośce, gm. Fredropol"ROŚ.6220.2.3.201821-06-2018 12:3821-06-2018 12:38Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
1/2018Wydobycie kruszywa ze złoża "Nowe Sierakośce" na działkach nr 612/9, 612/10 i 355/1ROŚ.6220.2.201810-05-2018 08:1810-05-2018 08:18Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wiar" Józef Martowicz
11/2017Postanowienie o obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sady Maria.06-11-2017 10:4406-11-2017 10:44Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
10/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚ.6220.8.201706-11-2017 10:4406-11-2017 10:44Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Maria Lichota
9/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi gminnej Młodowice- Sierakośce na działkach nr ewid. 361,416, 317 w km 0+370-2+411 oraz przebudowa przepustów w km 0+370, km 0+895, km 1+190,km 1+910, km 2+190".ROŚ.6220.30.4.2016.201723-02-2017 13:3223-02-2017 13:32Urząd Gminy FredropolWójt Gminy Fredropol
z 118