Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1852
z 186
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2023Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy FabiankiEko Bydgoszcz
1/2023Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy FabiankiWójt Gminy Fabianki
14/2023Postanowienie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy FabiankiWójt Gminy Fabianki
39/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy Fabianki*******
42/2022Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy FabiankiWójt Gminy Fabianki
1/2024Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek inwestoraRFZ.6220.8.202218-01-2024 09:4618-01-2024 09:46Urząd Gminy FabiankiWójt Gminy Fabianki
26/2023Prognoza oddziaływania na środowiskoRI.6720.2.202320-12-2023 10:5120-12-2023 10:51Urząd Gminy FabiankiBiuro planowania przestrzennego GIS-PLAN
27/2023Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy FabiankiRI.6720.2.202320-12-2023 10:5020-12-2023 10:50Urząd Gminy FabiankiBiuro planowania przestrzennego GIS-PLAN
28/2023Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyRI.6720.2.202320-12-2023 10:4620-12-2023 10:46Urząd Gminy FabiankiBiuro planowania przestrzennego GIS-PLAN
2/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRFZ.6220.2.202317-10-2023 09:1717-10-2023 09:17Urząd Gminy FabiankiCopernic PPA Sp. zo.o.
z 186