Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 309
z 31
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2017Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 domów jednorodzinnych z garażami w bryle budynku, z dachem dwuspadowym zlokalizowanego w miejscowości Rzędziny, na działkach nr 127/3, 127/5, 127/6, 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11.WSOiOS.OS.6220.12.2017.MMN15-12-2017 14:3615-12-2017 14:36Urząd Gminy Dobra*******
14/2017Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego „Ster” z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnym dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w SzczecinieWSOiOS.OS.6220.13.2017.MMN15-12-2017 14:3615-12-2017 14:36Urząd Gminy DobraMAYLAND REAL ESTATE Sp. z o.o.
8/2017Postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.13r. znak: WSOiOŚ.OŚ.6220.13.2011.MMNWSOiO.oś.6220.4.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
9/2017Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2013r.znak: WSOiOŚ.OŚ.6220.13.2011.MMNWSOiOŚ.OŚ.6220.4.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
7/2017Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum szkoleniowo-wdroźeniowego, z częścią produkcyjno-magazynową, częścią hotelowo-noclegową oraz zapleczem socjalno-biurowym w miejscowości Dołuje, na terenie działek 5/11, 5/12, 5/13, 5/14.WSOiOŚ.OŚ.6220.8.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy Dobra*******
10/2017Wniosek na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i ul. GórnejWSOiOŚ.OŚ.6220.9.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy DobraDIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
11/2017Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i ul. GórnejWSOiOŚ.OŚ.6220.9.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
12/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa drogi powiatowej 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i ul. GórnejWSOiOŚ.OŚ.6220.9.2017.MMN08-09-2017 13:0108-09-2017 13:01Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
2/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu placu postojowego dla samochodów osobowych na terenie działki nr 140 obręb Wąwelnica wraz ze zjazdem na drogę powiatową dz. nr 112 w Wąwelnicy realizowanego przez firmę Hydraulika Siłowa „Skraw-Met” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.WSOiOŚ.OŚ.6220.3.2017.MMN16-05-2017 11:3616-05-2017 11:36Urząd Gminy DobraHydraulika Siłowa SKRAW-MET-J Sp. zo.o Sp.K.
6/2017Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobra z dnia 10 czerwca 2013 r., znak. WSOiOŚ.OŚ.6220.13.2011.MMN dla przedsięwzięcia pn.„Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą, w m. Kościno, gm. Dobra.”WSOiOS.OŚ.6220.4.2017.MMN16-05-2017 11:1216-05-2017 11:12Urząd Gminy DobraGRYFBUD Jerzy Szarżanowicz
z 31