Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 320
z 32
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 4 położonej na działce nr 66/19 obr. 0001 Bezrzecze, gmina Dobra.WSOiOŚ.OŚ.6220.4.2018.MMN12-10-2018 09:0312-10-2018 09:03Urząd Gminy Dobra*******
8/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego DGS Poland Sp. zo.o. wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami, niezbędną infrastrukturą techniczną.WSOiOŚ.OŚ.6220.5.2018.MMN12-10-2018 09:0312-10-2018 09:03Urząd Gminy DobraTomasz Sołdek Biuro Architektoniczne Makowski&Sołdek
6/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego "Ster" z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnymi dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie.WSO.OŚ.OŚ.6220.13.2017.MMN21-09-2018 12:5721-09-2018 12:57Urząd Gminy DobraPracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda
2/2018Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr 867, 103, 112, 121, 102, 101, 110, 111,113, 118, 100, 108, 866, 106, 97, 105, 96, 95, 865, 139, 140, 141, 119/1, 144/2, 104, 142, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 obr.0005, Grzepnica, gmina Dobra, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie.WSOiOŚ.OŚ.6220.2.2018.MMN28-08-2018 10:3828-08-2018 10:38Urząd Gminy DobraWiesława Chmist
3/2018Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr 867, 103, 112, 121, 102, 101, 110, 111,113, 118, 100, 108, 866, 106, 97, 105, 96, 95, 865, 139, 140, 141, 119/1, 144/2, 104, 142, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 obr.0005, Grzepnica, gmina Dobra, powiat policki, woj. Zachodniopomorskie.WSOiOŚ.OŚ.6220.2.2018.MMN28-08-2018 10:3828-08-2018 10:38Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
4/2018Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie.WSOiOŚ.OŚ.6220.3.2018.MMN28-08-2018 10:3828-08-2018 10:38Urząd Gminy DobraStarostwo Powiatowe w Policach
5/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowości Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie.WSOiOŚ.OŚ.6220.3.2018.MMN28-08-2018 10:3828-08-2018 10:38Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
1/2018Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:„Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego „Ster” z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnym dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie”.WSOiOŚ.OŚ.6220.13.2018.MMN27-08-2018 15:2927-08-2018 15:29Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
16/2017Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w miejscowości Wołczkowo na działce nr 73/2.WSOiOŚ.OŚ.6220.14.2017.MMN27-08-2018 15:2327-08-2018 15:23Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
17/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w miejscowości Wołczkowo na działce nr 73/2.WSOiOŚ.OŚ.6220.14.2017.MMN27-08-2018 15:2327-08-2018 15:23Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
z 32