Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 337
z 34
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2019Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 200/16, obręb Rzędziny”.WSOiOŚ.OŚ.62205.2019.MMN19-07-2019 08:2919-07-2019 08:29Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
7/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Wołczkowo, na działce 239/7, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej”.WSOiOŚ.OŚ.6220.8.2018.MMN19-07-2019 08:2919-07-2019 08:29Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
9/2019Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji:Budowa stacji telefonii komórkowej BT 41717 Mierzyn 2, zlokalizowanej w miejscowości Mierzyn, na działce 45/8, obręb 0010, gmina Dobra.WSOiOŚ.6220.9.2019.MMN19-07-2019 08:2919-07-2019 08:29Urząd Gminy DobraMartyna Wyszkowska Electronic Control Systems Sp. z o.o.
10/2019Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WSOiOŚ.OŚ.6220.152013.MMN z dnia 16 czerwca 2014 r.WSOiOŚ.6220.8.2019.MMN19-07-2019 08:2919-07-2019 08:29Urząd Gminy DobraAGP1 Piotr Kociołek
6/2019Postanowienie wójta Gminy Dobra o braku obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:„Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Wołczkowo, na działce 239/7, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej”.WSOiOŚ.OŚ.6220.8.2018.MMN24-05-2019 12:2424-05-2019 12:24Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
4/2019Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 200/16, obręb Rzędziny”.WSOiOŚ.OŚ.6220.5.209.MMN23-05-2019 13:4123-05-2019 13:41Urząd Gminy DobraŁukasz Atamańczuk Agro Bio Energy Sp. z o.o.
5/2019Wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie zakładu produkcji placów zabaw dla dzieci Lars Laj Polska o nowy budynek produkcyjny wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Dobra, ul. Migdałowa 11, gmina Dobra, dz. ewid. nr 360/17, 385/4, 385/26”.WSOiOŚ.OŚ.6220.6.209.MMN23-05-2019 13:4123-05-2019 13:41Urząd Gminy DobraLars Laj Polska Sp. z o.o.
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego „Ster” z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnym dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie”.WSOiOŚ.OŚ.6220.13.2017.MMN12-04-2019 14:2912-04-2019 14:29Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
1/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.:Rozbudowa Zakładu Hydrauliki Siłowej „SKRAW-MET” Sp. z o.o. Sp.k. obejmująca obiekty magazynowe i produkcyjne w obrębie działek ewidencyjnych nr 146, 147, 149, 150, 151/1 i 152 obręb Wąwelnica, gmina Dobra.WSOiOŚ.OŚ.6220.10.2018.MMN20-03-2019 12:0820-03-2019 12:08Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
2/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: „wykonaniu studni głębinowej nr 4 położonej na działce nr 66/19 obr. 0001 Bezrzecze, gmina Dobra”.WSOiOŚ.OŚ.6220.4.2018.MMN20-03-2019 12:0820-03-2019 12:08Urząd Gminy DobraWójt Gminy Dobra
z 34