Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15
z 2
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2020zgłoszenie oraz protokół oględzinRGT-GN.6131.36.202028-05-2020 11:1228-05-2020 11:12Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
14/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.RGT-OS.6220.7.201928-05-2020 11:0328-05-2020 11:03Urząd Gminy DźwierzutySłoneczko IX Sp. z o. o.
13/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - korektaRGT-OS.6220.5.201928-05-2020 10:5828-05-2020 10:58Urząd Gminy DźwierzutySłoneczko IX Sp. z o. o.
12/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - korekta wniosku.RGT-OS.6220.6.201928-05-2020 10:4728-05-2020 10:47Urząd Gminy DźwierzutySłoneczko IX Sp. z o. o.
11/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGT-OS.6220.13.202028-05-2020 10:0528-05-2020 10:05Urząd Gminy DźwierzutyPolska Agencja Energetyczna Sp. z o. o.
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGT-OS.6220.12.202028-05-2020 09:5928-05-2020 09:59Urząd Gminy DźwierzutyPolska Agencja Energetyczna Sp. z o. o.
7/2020decyzja Nr RGT-OS.6132.2.2019 z dn. 03.03.2020 r. dot.: umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew na działkach nr 172/5, 172/3 i 353 obręb Linowo w części dot. działki nr 172/5 obręb Linowo, - wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 12.646,25 zł za usunięcie drzew gatunku olcha z nieruchomości nr 353 obręb Linowo i 3 m2 krzewów gatunku czarny bez z nieruchomości nr 172/3 obręb Linowo bez zgody posiadacza nieruchomości, - zobowiązania do wpłaty kwoty 12.646,25 zł kary pieniężnej na konto UG Dźwierzuty w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostatecznaRGT-OS.6132.2.201914-05-2020 12:4414-05-2020 12:44Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
6/2020zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoRGT-OS.6132.2.201914-05-2020 12:4414-05-2020 12:44Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy
5/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew gatunku świerk o obwodach pni: 120 cm, 83 cm z działki nr 18 obręb SąpłatyRGT-GN.6131.32.202014-05-2020 12:4414-05-2020 12:44Urząd Gminy Dźwierzuty*******
4/2020Zgłoszenie usunięcia wywrotu z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 600 zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 14a i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. tj. Dz. U z 2020 r., poz. 55RGT-GN.6131.33.202014-05-2020 12:4314-05-2020 12:43Urząd Gminy DźwierzutyZarząd Dróg Wojewódzkich
z 2