Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 182
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
74/2021Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.RGT-OS.6220.7.201922-02-2022 10:0222-02-2022 10:02Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
73/2021Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.RGT-OS.6220.6.201922-02-2022 10:0122-02-2022 10:01Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
72/2021Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.RGT-OS.6220.5.201922-02-2022 09:5922-02-2022 09:59Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
77/2022Wniosek o wydanie decyzji o środw. uwar - Wykonanie studni nr 3 o głębokości ok. 200 m ujmującej paleogeńsko - neogeński poziom wodonośny i wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 64 m3/h na dz. nr 693/2 obręb Dźwierzuty.RGT-OS.6220.1.202222-02-2022 09:5322-02-2022 09:53Urząd Gminy DźwierzutyGmina Dźwierzuty
71/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Uruchomienie eksploatacji piasku ze złoża „Targowo VI” na działce nr 425/2 obręb TargowoRGT-OS.6220.23.202122-02-2022 09:4522-02-2022 09:45Urząd Gminy DźwierzutyGODABA
76/2022Decyzja o środow. uwarunk. - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce nr 55/12 w obrębie DźwierzutyRGT-OS.6220.21.202122-02-2022 09:2322-02-2022 09:23Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
75/2022Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunk. - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce nr 55/12 w obrębie DźwierzutyRGT-OS.6220.21.202122-02-2022 09:1722-02-2022 09:17Urząd Gminy DźwierzutyProjekt – Solartechnik Development Sp. z o. o.
74/2022Wniosek o wydanie decyzji - Eksploatacja kruszywa naturalnego na działkach 347/15, 347/18, 347/19 w obrębie Targowo z części złoża „JABŁONKA” w kat. C1.RGT-OS.6220.20.202122-02-2022 09:1222-02-2022 09:12Urząd Gminy DźwierzutyGODABA
73/2022Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwar.- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na działce nr ewid. 18/7 w obrębie Jabłonka, gm. Dźwierzuty.RGT-OS.6220.19.202122-02-2022 09:0422-02-2022 09:04Urząd Gminy DźwierzutyProjekt – Solartechnik Development Sp. z o. o.
72/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RGT-OS.6220.19.202122-02-2022 09:0222-02-2022 09:02Urząd Gminy DźwierzutyWójt Gminy Dźwierzuty
z 19