Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1686
z 169
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
32/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.OŚ.6220.7.2018.MN14-08-2018 15:1114-08-2018 15:11Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
21/2018Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IIPGN.6721.1.1.2018.BZ13-08-2018 12:3713-08-2018 12:37Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
20/2018Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IIPGN.6721.1.1.2018.BZ10-08-2018 14:4010-08-2018 14:40Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
23/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI DŁUGOŁĘKA – MPZP DŁUGOŁĘKA XIIIPGN.6721.1.1.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
25/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI KIEŁCZÓW – MPZP KIEŁCZÓW XVIIIPGN.6721.1.2.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
27/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI RAMISZÓW – MPZP RAMISZÓW IIPGN.6721.1.3.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
29/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI BYKÓW – MPZP BYKÓW IVPGN.6721.1.8.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
31/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI ŚLIWICE – MPZP ŚLIWICE IIIPGN.6721.1.4.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
24/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczów – MPZP KIEŁCZÓW XVIIIPGN.6721.1.2.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
22/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Długołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA XIIIPGN.6721.1.1.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
z 169