Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1687
z 169
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.OŚ.6220.7.2018.MN26-09-2018 09:1626-09-2018 09:16Urząd Gminy DługołękaPowiat Wrocławski
17/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie działki geodezyjnej o numerze 225/5, obręb Bielawa, gmina Długołęka.OŚ.6220.10.2016.MN26-09-2018 09:1626-09-2018 09:16Urząd Gminy DługołękaGeotrans S.A.
3/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne" dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie działki geodezyjnej o numerze 225/5, obręb Bielawa, gmina Długołęka.OŚ.6220.10.2016.MN26-09-2018 09:1626-09-2018 09:16Urząd Gminy DługołękaCodex Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska,Codex Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska
4/2017Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne" dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie działki geodezyjnej o numerze 225/5, obręb Bielawa, gmina Długołęka.OŚ.6220.10.2016.MN26-09-2018 09:1426-09-2018 09:14Urząd Gminy DługołękaGeotrans S.A.
33/2018Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie działki geodezyjnej o numerze 225/5, obręb Bielawa, gmina Długołęka.OŚ.6220.10.2016.MN26-09-2018 09:1426-09-2018 09:14Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
32/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.OŚ.6220.7.2018.MN14-08-2018 15:1114-08-2018 15:11Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
21/2018Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IIPGN.6721.1.1.2018.BZ13-08-2018 12:3713-08-2018 12:37Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
20/2018Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IIPGN.6721.1.1.2018.BZ10-08-2018 14:4010-08-2018 14:40Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
23/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI DŁUGOŁĘKA – MPZP DŁUGOŁĘKA XIIIPGN.6721.1.1.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
25/2018Prognoza oddziaływania na środowisko PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI KIEŁCZÓW – MPZP KIEŁCZÓW XVIIIPGN.6721.1.2.2017.AJ/BZ10-08-2018 14:3910-08-2018 14:39Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
z 169