Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1654
z 166
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na połączeniu – poprzez eksploatację z części udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Januszkowice" w kategorii C2, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie – działki nr 416/2 oraz 416/3 (obręb Januszkowice) - istniejących zbiorników wodnych po eksploatacji kruszywa naturalnego w celu utworzenia jednolitego akwenu przeznaczonego pod zagospodarowanie rolne (ekstensywna gospodarka rybna).OŚ.6220.22.2017.MN09-01-2018 12:5709-01-2018 12:57Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
24/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu – poprzez eksploatację z części udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Januszkowice" w kategorii C2, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie – działki nr 416/2 oraz 416/3 (obręb Januszkowice) - istniejących zbiorników wodnych po eksploatacji kruszywa naturalnego w celu utworzenia jednolitego akwenu przeznaczonego pod zagospodarowanie rolne (ekstensywna gospodarka rybna).OŚ.6220.22.2017.MN09-01-2018 12:5709-01-2018 12:57Urząd Gminy DługołękaGreenfield Invest LLC Sp. k.
26/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa serwisu samochodowego Nawrot Sp. z o.o. w Długołęce o halę warsztatową, myjnię samochodową, wraz z zagospodarowaniem terenu”.OŚ.6220.27.2017.MN29-12-2017 13:4729-12-2017 13:47Urząd Gminy Długołęka„NAWROT” Sp z o.o.
27/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno–magazynowej wraz z zapleczem socjalno–biurowym – rozbudowa zakładu CEPA Sp. z o. o. w Bykowie”.OŚ.6220.28.2017.MN29-12-2017 13:4729-12-2017 13:47Urząd Gminy DługołękaCepa Sp. z o.o.
28/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno–magazynowej wraz z zapleczem socjalno–biurowym – rozbudowa zakładu CEPA Sp. z o. o. w Bykowie”.OŚ.6220.28.2017.MN29-12-2017 13:4729-12-2017 13:47Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
12/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilczyce przy ul. Spółdzielczej, na terenie działki o nr ewidencyjnym 344 obręb Wilczyce, gm. Długołęka.OŚ.6220.12.2017.MN29-12-2017 13:4129-12-2017 13:41Urząd Gminy DługołękaClarena Sp z o.o. Sp. komandytowa
22/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilczyce przy ul. Spółdzielczej, na terenie działki o nr ewidencyjnym 344 obręb Wilczyce, gm. Długołęka.OŚ.6220.12.2017.MN29-12-2017 13:4129-12-2017 13:41Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
23/2017Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ARDEAqua – budowa czterech stawów wędkarskich na działkach nr 273, 274/1, 274/3, 274/4 położonych w pobliżu miejscowości Kiełczówek,w obrębie Śliwice, na terenie gminy Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim”.OŚ.6220.18.2017.MN29-12-2017 13:4129-12-2017 13:41Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
21/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„ARDEAqua – budowa czterech stawów wędkarskich na działkach nr 273, 274/1, 274/3, 274/4 położonych w pobliżu miejscowości Kiełczówek, w obrębie Śliwice, na terenie gminy Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim”.OŚ.6220.18.2017.MN29-12-2017 13:4129-12-2017 13:41Urząd Gminy Długołęka*******
20/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ZZU kątowego do SRP Wrocław Bierutowska w zakresie: rozbiórki istniejącego układu przyłączeniowego oraz budowy nowego układu kątowego podziemnego, wyłączenia z eksploatacji gazociągu DN100 o długości ok. 460 m zasilającego SRP Wrocław Bierutowska wraz z rozbiórką wypłyconego odcinka oraz rozbiórką układu przyłączeniowego i zasuwy liniowej”.OŚ.6220.25.2017.MN29-12-2017 13:4129-12-2017 13:41Urząd Gminy DługołękaGAZ-SYSTEM S.A.
z 166