Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1661
z 167
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2018PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Byków - MPZP BYKÓW VPGN.6721.1.9.2017.AJ09-05-2018 14:2809-05-2018 14:28Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
6/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Byków - MPZP BYKÓW VPGN.6721.1.9.2017.AJ09-05-2018 14:2709-05-2018 14:27Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
26/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa serwisu samochodowego Nawrot Sp. z o.o. w Długołęce o halę warsztatową, myjnię samochodową, wraz z zagospodarowaniem terenu”.OŚ.6220.27.2017.MN23-03-2018 08:1223-03-2018 08:12Urząd Gminy Długołęka„NAWROT” Sp z o.o.
5/2018Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa serwisu samochodowego Nawrot Sp. z o.o. w Długołęce o halę warsztatową, myjnię samochodową, wraz z zagospodarowaniem terenu”.OŚ.6220.27.2017.MN23-03-2018 08:1223-03-2018 08:12Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
29/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego przedsiębiorstwa Betard Artur Dziechciński przy ul. Polnej w Długołęce.OŚ.6220.30.2017.MN23-03-2018 08:1223-03-2018 08:12Urząd Gminy DługołękaBETARD Artur Dziechciński
16/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IPGN.6721.1.2.2016.AJ/BZ07-02-2018 08:0907-02-2018 08:09Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
4/2018UCHWAŁA NR XXXII/396/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 21 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn – MPZP DOMASZCZYN IPGN.6721.1.2.2016.AJ/BZ07-02-2018 08:0907-02-2018 08:09Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
2/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi MirkówPGN.6721.1.3.2014.AJ24-01-2018 16:2824-01-2018 16:28Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
3/2018Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi MirkówPGN.6721.1.3.2014.AJ24-01-2018 16:2824-01-2018 16:28Urząd Gminy DługołękaPracownia Urbanistyczn-Architektoniczna Janusz Wypych
1/2018Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na połączeniu – poprzez eksploatację z części udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Januszkowice" w kategorii C2, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie – działki nr 416/2 oraz 416/3 (obręb Januszkowice) - istniejących zbiorników wodnych po eksploatacji kruszywa naturalnego w celu utworzenia jednolitego akwenu przeznaczonego pod zagospodarowanie rolne (ekstensywna gospodarka rybna).OŚ.6220.22.2017.MN09-01-2018 12:5709-01-2018 12:57Urząd Gminy DługołękaWójt Gminy Długołęka
z 167