Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 31
z 4
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
18/2023Opinia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej nr S-2) służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki o nr 55/1 w m. Szczawno, gmina Dąbie (woda z ujęcia przeznaczona będzie na cele przeciwpożarowe)RŚ.6220.5.202330-10-2023 21:2630-10-2023 21:26Urząd Gminy DąbieDyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze
17/2023Opinia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej nr S-2) służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki o nr 55/1 w m. Szczawno, gmina Dąbie (woda z ujęcia przeznaczona będzie na cele przeciwpożarowe)RŚ.6220.5.202330-10-2023 21:2230-10-2023 21:22Urząd Gminy DąbieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
16/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowej nr S-2) służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 55/1 w miejscowości Szczawno, gmina Dąbie w powiecie krośnieńskim, w województwie lubuskim, (woda z ujęcia przeznaczona będzie na cele przeciwpożarowe)RŚ.6220.5.202330-10-2023 20:5330-10-2023 20:53Urząd Gminy DąbiePGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
15/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie"RŚ.6220.2.202230-10-2023 20:4330-10-2023 20:43Urząd Gminy DąbieWójt Gminy Dąbie
14/2023Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie”RŚ.6220.2.202224-09-2023 23:0624-09-2023 23:06Urząd Gminy DąbieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
13/2023Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie”RŚ.6220.2.202224-09-2023 23:0624-09-2023 23:06Urząd Gminy DąbieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
15/2022Opinia negatywna w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych możliwości realizacji projektowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie”RŚ.6220.2.202224-09-2023 23:0524-09-2023 23:05Urząd Gminy DąbiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim
14/2022Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie”RŚ.6220.2.202224-09-2023 23:0524-09-2023 23:05Urząd Gminy DąbieZakład Usług Środowiskowych
13/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby na terenie działki nr 86/10 w obrębie Pław, gmina Dąbie”RŚ.6220.2.202224-09-2023 23:0424-09-2023 23:04Urząd Gminy DąbieEko-Erde Sp. z o.o.
11/2023Opinia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169 w obrębie Lubiatów, gmina DąbieRŚ.6220.6.202321-09-2023 22:0621-09-2023 22:06Urząd Gminy DąbiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim
z 4