Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4
z 1
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Kosierz, zlokalizowanego na działce nr 406/3 obr. 0008 Kosierz, gmina DąbieRŚ.6220.8.202207-03-2023 20:2507-03-2023 20:25Urząd Gminy DąbieWójt Gminy Dąbie
3/2022Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dąbie z dnia 21 lipca 2020 r., znak: RŚ.6220.4.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 123 i 124/1 obręb 0003 Ciemnice, gmina DąbieRŚ.6220.5.202220-12-2022 01:2420-12-2022 01:24Urząd Gminy DąbieMKB INVEST Sp. z o.o.
2/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 144/3 w obrębie Gronów, Gmina Dąbie”RŚ.6220.3.202228-11-2022 23:3028-11-2022 23:30Urząd Gminy DąbieWójt Gminy Dąbie
1/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 144/3 w obrębie Gronów, Gmina Dąbie”RŚ.6220.3.202228-11-2022 23:2828-11-2022 23:28Urząd Gminy DąbiePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
z 1