Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 50
z 5
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2014postanowienieGGiB.6220.15.201429-09-2014 12:4329-09-2014 12:43Urząd Gminy CisnaWójt Gminy Cisna
8/2014decyzjaGGiB.6220.15.201429-09-2014 12:4329-09-2014 12:43Urząd Gminy CisnaWójt Gminy Cisna
2/2014wszczęcie postępowaniaGGiB.6220.15.201429-09-2014 12:4329-09-2014 12:43Urząd Gminy CisnaWójt Gminy Cisna
1/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGGiB.6220.15.201429-09-2014 12:4329-09-2014 12:43Urząd Gminy CisnaKomendant Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej
7/2014decyzjaGGiB.6220.33.201424-09-2014 13:3124-09-2014 13:31Urząd Gminy CisnaWójt Gminy Cisna
4/2014wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGGiB.6220.33.201424-09-2014 13:3124-09-2014 13:31Urząd Gminy CisnaKomendant Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej
5/2014postanowienieGGiB.6220.33.201424-09-2014 13:3124-09-2014 13:31Urząd Gminy CisnaWójt Gminy Cisna
2007/A/0033wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko może być wymagane dla budowy zagrody na terenach rolnych składającej się z budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych /budynki o funkcji magazynowo-składowej/ wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków i studnią kopaną na działce nr 139/2 w WetlinieGGiB 7624/41/0730-08-2007 09:3031-08-2007 12:50Urząd Gminy Cisna
2007/A/0032wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko może być wymagane dla budowy sieci wodciągowej w miejscowości Cisna etap IIGGiB 7624/40/0730-08-2007 09:2131-08-2007 12:50Urząd Gminy Cisna
2007/B/0030umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą budowa chodnika w miejscowości Wetlina przy drodze wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna-Ustrzyki Górne-Wołosate w km 83+919 i w km. 85+460 - 86+219GGiB 7624/39/0730-08-2007 09:1631-08-2007 12:34Urząd Gminy Cisna
z 5