Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 144
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2023Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1201O relacji Głubczyce-WiechowiceBG.6220.1.2023.JB27-02-2023 16:2727-02-2023 16:27Urząd Gminy BraniceGmina Branice
2/2022Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice27-02-2023 16:2527-02-2023 16:25Urząd Gminy BraniceVOTUM GREEN PROJECT S.A.
1/2022„Przebudowa drogi gminnej relacji Branice-Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej”27-02-2023 16:2427-02-2023 16:24Urząd Gminy BraniceGmina Branice
8/2021„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka”26-10-2021 12:3126-10-2021 12:31Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
7/2021„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 71/3, obręb Bliszczyce (nr 0001), gm. Branice”17-09-2021 10:1217-09-2021 10:12Urząd Gminy BraniceVOTUM GREEN PROJECT S.A.
6/2021„Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”BG.6220.2.39.2020.AW06-08-2021 13:4106-08-2021 13:41Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
5/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”BG.6220.2.59.2018.AW13-07-2021 12:3313-07-2021 12:33Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
4/2021„Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”BG.6220.2.28.2020.AW18-03-2021 15:3118-03-2021 15:31Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
3/2021Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek - przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 46/1 obręb UciechowiceBG.6220.2.54.2018.AW12-03-2021 10:5912-03-2021 10:59Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
2/2021„Budowa instalacji gospodarki obiegu zamkniętego - Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”BG.6220.2.22.2020.AW24-02-2021 13:0124-02-2021 13:01Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
z 15