Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1387
z 139
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2017Uchwała Nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk09-01-2018 13:1909-01-2018 13:19Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
2/2017Uchwała Nr XXI/234/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
1/2017Uchwała Nr XXI/233/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
4/2017Prognoza oddziaływania na środowisko21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
3/2017Prognoza oddziaływania na środowisko21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
114/2016Decyzja na usunięcie drzew gatunku jesion wyniosły szt. 3 rosnących na nier. ozn. nr geod. 86 położonej w obrębie gruntów wsi OlędzkieRŚ.6131.72.201606-06-2016 11:0506-06-2016 11:05Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
113/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku jesion szt. 3 rosnących na nier. ozn. nr geod. 86 położonej w obrębie gruntów wsi OlędzkieRŚ.6131.72.201606-06-2016 11:0506-06-2016 11:05Urząd Gminy Brańsk*******
116/2016Decyzja na usunięcie drzew gatunku topola osika szt. 3, jesion wyniosły szt. 19, olsza czarna szt. 24 rosnących na nier. ozn. nr geod. 787 położonej w obrębie gruntów wsi DomanowoRŚ.6131.79.201606-06-2016 10:5106-06-2016 10:51Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
115/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola szt. 3, jesion szt. 19, olsza szt. 24 rosnących na nier. ozn. nr geod. 787 położonej w obrębie gruntów wsi DomanowoRŚ.6131.79.201606-06-2016 10:5106-06-2016 10:51Urząd Gminy Brańsk*******
110/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku tuja szt. 103 rosnących na nier. ozn. nr geod. 256/1 położonej w obrębie gruntów wsi MarkowoRŚ.6131.75.201606-06-2016 10:2206-06-2016 10:22Urząd Gminy Brańsk*******
z 139