Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1388
z 139
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2018Uchwała Nr XXV/288/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk26-03-2018 08:0126-03-2018 08:01Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
5/2017Uchwała Nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk26-03-2018 08:0026-03-2018 08:00Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
2/2017Uchwała Nr XXI/234/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
1/2017Uchwała Nr XXI/233/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
4/2017Prognoza oddziaływania na środowisko21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
3/2017Prognoza oddziaływania na środowisko21-12-2017 13:5621-12-2017 13:56Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
114/2016Decyzja na usunięcie drzew gatunku jesion wyniosły szt. 3 rosnących na nier. ozn. nr geod. 86 położonej w obrębie gruntów wsi OlędzkieRŚ.6131.72.201606-06-2016 11:0506-06-2016 11:05Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
113/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku jesion szt. 3 rosnących na nier. ozn. nr geod. 86 położonej w obrębie gruntów wsi OlędzkieRŚ.6131.72.201606-06-2016 11:0506-06-2016 11:05Urząd Gminy Brańsk*******
116/2016Decyzja na usunięcie drzew gatunku topola osika szt. 3, jesion wyniosły szt. 19, olsza czarna szt. 24 rosnących na nier. ozn. nr geod. 787 położonej w obrębie gruntów wsi DomanowoRŚ.6131.79.201606-06-2016 10:5106-06-2016 10:51Urząd Gminy BrańskWójt Gminy Brańsk
115/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola szt. 3, jesion szt. 19, olsza szt. 24 rosnących na nier. ozn. nr geod. 787 położonej w obrębie gruntów wsi DomanowoRŚ.6131.79.201606-06-2016 10:5106-06-2016 10:51Urząd Gminy Brańsk*******
z 139