Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 21
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO "PRZYBORÓW-ZALESIE" W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓWRPG.6220.03.201515-07-2015 09:4015-07-2015 09:40Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
5/2015Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO "PRZYBORÓW-ZALESIE" W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓWRPG.6220.03.201515-07-2015 09:3215-07-2015 09:32Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
6/2014Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO "BOREK ŁAGOSZ II" W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓWRPG.6220.08.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
3/2015Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia WYDOBYWANIE KRUSZYWA NATURALNEGO Z TERENU ZŁOŻA "BORZĘCIN-BOROWA" ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE DZIAŁEK GRUNTOWYCH NR: 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BORZĘCINRPG.6220.02.201515-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
4/2014Decyzja umarzająca dla przedsięwzięcia BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO DLA CELÓW PRODUKCJI WYBORÓW Z DREWNA, Z ZAPLECZEM BIUROWYM I SOCJALNYM WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM OBEJMUJĄCYM CIĄG PIESZO-JEZDNY, PLAC MANEWROWY I PARKING; NA DZIAŁKACH 2054/1 ORAZ 2053/3 W BIELCZYRPG.6220.05.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
2/2014Postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia POSZERZENIE BAZY SUROWCOWEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO BOROWA W MIEJSCOWOŚCI BORZĘCINRPG.6220.06.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
9/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI W CELU PRZYWRÓCENIA DO EKSPLOATACJI ODWIERTÓW ŁĘTOWICE 11 I 20 - KGZ SZCZEPANÓWRPG.6220.07.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
7/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO "BOREK ŁAGOSZ II" W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓWRPG.6220.08.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
12/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH ORAZ BETONIARNI O MOBILNĄ LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ O WYDAJNOŚCI 120 MG/H DLA PRZEROBU ŻWIRU I PIASKU (KRUSZARKA, PRZESIEWACZ, ODWADNIACZ, TAŚMOCIĄGI) ORAZ WIATĘ STALOWĄ, KTÓRE ZLOKALIZOWANE BĘDĄ W PRZYBOROWIE NA DZIAŁCE NR 3121/17RPG.6220.03.201415-07-2015 09:2015-07-2015 09:20Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
15/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia WYDOBYWANIE KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁÓŻ "ŁĘKI-ROPEK", "ŁĘKI" ORAZ "ŁĘKI I" POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKI, GMINA BORZĘCIN, POWIAT BRZESKIRPG.6220.04.201415-07-2015 09:1815-07-2015 09:18Urząd Gminy BorzęcinWójt Gminy Borzęcin
z 3