Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 529
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 728/145, 1019/145 (obręb 0003) w obrębie ew. Jaroszowice, Gmina Tychy”RAN.6220.11.2023.MAK05-12-2023 15:2205-12-2023 15:22Urząd Gminy Bojszowy*******
11/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny- piasku ze złoża "Międzyrzecze" w MiędzyrzeczuRAN0.6220.1.2022.MB02-10-2023 12:1002-10-2023 12:10Urząd Gminy BojszowyBarbara Gąsior
11/2023Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie kopaliny-piasku- ze złoża "Międzyrzecze" w Międzyrzeczu"RAN0.6220.1.2022.MB02-10-2023 11:5902-10-2023 11:59Urząd Gminy BojszowyWójt Gminy Bojszowy
2/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRAN.6220.3.2023.MAK02-10-2023 11:4802-10-2023 11:48Urząd Gminy BojszowyEKOPROJEKT
10/2023Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoRAN.6220.2.2023.MAK02-10-2023 11:4502-10-2023 11:45Urząd Gminy BojszowyWójt Gminy Bojszowy
3/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRAN.6220.2.2023.MAK02-10-2023 11:4202-10-2023 11:42Urząd Gminy BojszowyEKOPROJEKT
9/2023Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowiskoRAN.6220.3.2023.MAK02-10-2023 11:3602-10-2023 11:36Urząd Gminy BojszowyEKOPROJEKT
8/2023Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoRAN.6220.3.2023.MAK02-10-2023 11:3602-10-2023 11:36Urząd Gminy BojszowyWójt Gminy Bojszowy
7/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie wytwórni masy bitumicznej o wydajności nominalnej do 320 Mg/h na działkach 3463/160, 3424/160"RAN2.6220.3.2021.MB02-10-2023 11:0602-10-2023 11:06Urząd Gminy BojszowyWójt Gminy Bojszowy
6/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach"RAN.6220.4.2023.MB02-10-2023 10:5402-10-2023 10:54Urząd Gminy BojszowyWójt Gminy Bojszowy
z 53