Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 888
z 89
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
122/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówROŚIII.6131.133.201915-01-2020 12:3215-01-2020 12:32Urząd Gminy ŻukowiceZarząd Powiatu Głogowskiego
10/2020Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówROŚIII.6131.133.201915-01-2020 12:3215-01-2020 12:32Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
6/2020Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gm. ŻukowiceRGI.6721.1.201913-01-2020 12:4313-01-2020 12:43Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
7/2020Opinia RDOŚ dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gm. ŻukowiceWSI.410.236.2019.MS13-01-2020 12:4313-01-2020 12:43Urząd Gminy ŻukowiceRDOŚ
1/2020Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ŻukowiceRGI.6720.2.201513-01-2020 12:3313-01-2020 12:33Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
3/2020Opinia RDOŚ dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ŻukowiceWSI.410.651.2018.KM13-01-2020 12:3313-01-2020 12:33Urząd Gminy ŻukowiceRDOŚ
2/2020Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ŻukowiceRGI.6720.2.201513-01-2020 09:1313-01-2020 09:13Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
4/2020Opinia SANEPID-u dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŻukowiceZNS-70-2-2-2/KK/1913-01-2020 09:1313-01-2020 09:13Urząd Gminy ŻukowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie
8/2020Opinia SANEPID-u dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gm. ŻukowiceZNS-70-21-2-37/KK/1913-01-2020 09:1313-01-2020 09:13Urząd Gminy ŻukowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie
9/2020Uchwała w sprawie zmiany MPZP dla działki nr 34, obręb KromolinRGI.6721.1.201913-01-2020 09:1313-01-2020 09:13Urząd Gminy ŻukowiceRada Gminy Żukowice
z 89