Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 746
z 75
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
72/2018Protokół w sprawie oględzin drzew objętych zgłoszeniemROŚIII.6131.71.201815-11-2018 16:2715-11-2018 16:27Urząd Gminy ŻukowiceGmina Żukowice
61/2018wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚIII.6220.6.1.2016/201815-11-2018 16:2715-11-2018 16:27Urząd Gminy ŻukowicePolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
71/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarcząROŚIII.6131.71.201815-11-2018 16:2615-11-2018 16:26Urząd Gminy Żukowice*******
73/2018Postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminieROŚIII.6220.6.7.2016/201815-11-2018 16:2615-11-2018 16:26Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
74/2018Postanowienie w sprawie opinii w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnegoROŚIII.6523.1.201815-11-2018 16:2615-11-2018 16:26Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
75/2018Postanowienie w sprawie opinii do projektu robót geologicznychROSIII.6530.1.201815-11-2018 16:2615-11-2018 16:26Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
69/2018Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymiRGI.6720.1.201824-10-2018 11:2124-10-2018 11:21Urząd Gminy ŻukowiceRada Gminy Żukowice
70/2018Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymiRGI.6721.1.201824-10-2018 11:2124-10-2018 11:21Urząd Gminy ŻukowiceRada Gminy Żukowice
35/2018Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeważającej części obrębu Żukowice w gminie ŻukowiceRGI.6721.5.201524-10-2018 10:5724-10-2018 10:57Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
136/2016Opinia SANEPID-u dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KromolinRGI.6721.3.201624-10-2018 10:5724-10-2018 10:57Urząd Gminy ŻukowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie
z 75