Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1163
z 117
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2024Postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznychRGNiOŚIII.6530.1.202414-03-2024 15:3214-03-2024 15:32Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
2/2024Wniosek o wydanie opinii co projektu robót geologicznychDOW-G-I.7430.3.2024.KK14-03-2024 15:3214-03-2024 15:32Urząd Gminy ŻukowiceMarszłek Województwa Dolnośląskiego
81/2023wniosek o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoRGNiOŚIV.6721.1.202307-12-2023 13:0207-12-2023 13:02Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
79/2023wniosek o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoRGNiOŚ.IV.6721.1.202307-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
85/2023Opinia WIOŚ dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/3 i 244/4 w obrębie Kłoda, gmina ŻukowiceDL-DI.7040.64.2023.AD07-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy
83/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoRGNiOŚIV.6721.1.202307-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceNeopolis Sp. z o.o.
84/2023Opinia RDOŚ dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/3 i 244/4 w obrębie Kłoda, gmina ŻukowiceWSI.410.710.2023.HL07-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
82/2023Opinia SANEPID-u dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/4 i 244/4 w obrębie Kłoda, gmina Żukowice.ZNS.9011.3.2023.KK07-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowicePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie
80/2023Opinia RDOŚ ws. uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWSI.410.2.76.2023.HL07-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
86/2023Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoRGI.6721.2.202107-12-2023 13:0107-12-2023 13:01Urząd Gminy ŻukowiceWójt Gminy Żukowice
z 117