Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 74
z 8
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii o mocy do 20 MW" - działki nr 494/1, 500/1, 554/1 1114 obręb KoźlaRG.6220.2.2024.PR22-02-2024 12:4722-02-2024 12:47Urząd Gminy Świdnica*******
30/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - WilkanowoRG.6220.17.2023.PR22-01-2024 08:3422-01-2024 08:34Urząd Gminy Świdnica*******
29/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 39/1, 43/1 obręb KoźlaRG.6220.12.2023.PR22-01-2024 08:2622-01-2024 08:26Urząd Gminy ŚwidnicaCambria Energy Sp. z o.o.
28/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zalesienia użytków rolnych - działka nr 1702/1 obręb ŚwidnicaRG.6220.16.202311-01-2024 12:4511-01-2024 12:45Urząd Gminy Świdnica*******
27/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 347/1 i 348/6 obręb LetnicaRG.6220.13.202304-01-2024 09:5504-01-2024 09:55Urząd Gminy Świdnica*******
4/2024Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej - dz. nr 111 obręb Letnica"RG.6220.8.202304-01-2024 08:0604-01-2024 08:06Urząd Gminy ŚwidnicaWójt Gminy Świdnica
3/2024Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Świdnica".RG.6220.9.202304-01-2024 07:5504-01-2024 07:55Urząd Gminy ŚwidnicaWójt Gminy Świdnica
2/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia" Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Świdnica" - uzupełnienie.RG.6220.9.202304-01-2024 07:5204-01-2024 07:52Urząd Gminy ŚwidnicaNadleśnictwo Zielona Góra
1/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Świdnica"RG.6220.9.202304-01-2024 07:4804-01-2024 07:48Urząd Gminy ŚwidnicaNadleśnictwo Zielona Góra
26/2023Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 526/11 obręb LetnicaRG.6220.7.2023.PR15-11-2023 11:4915-11-2023 11:49Urząd Gminy ŚwidnicaWójt Gminy Świdnica
z 8