Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych na działce 70/4 obręb Bielice, gmina Łambinowice wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”CP.6220.6.202307-09-2023 12:4507-09-2023 12:45Urząd Gminy ŁambinowiceFarma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.,Farma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.
5/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 390/1 w obrębie geodezyjnym PiątkowiceOSZK.6220.9.202112-05-2021 13:5112-05-2021 13:51Urząd Gminy Łambinowice*******
4/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 328, 329 w obrębie geodezyjnym Mańkowice gm. Łambinowice"OSZK.6220.4.202128-04-2021 10:5228-04-2021 10:52Urząd Gminy ŁambinowiceUE 200 sp. z o.o.
3/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci T–Mobile Polska S. A. oznaczonej jako 57029_KOP_LAMBINOWICE_SOWIN 2"OSZK.6220.7.202122-04-2021 14:3122-04-2021 14:31Urząd Gminy ŁambinowiceT-Mobile Polska sp. z o.o.
2/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowolaticzna Malerzowice Wielkie“ na działkach 3/25, 3/27, 3/23 położonych w obrębie Malerzowice Wielkie, Gmina Łambinowice, o mocy do 80MW wraz z infrastrukturą towarzyszącąOSZK.6220.1.202122-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceGrand Solar 8 sp. z o.o.
1/2020Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka 55/3OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceManufaktura Energii sp. z o.o.
2/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie innowacyjnej w skali kraju produkcji środka dezynfekcyjnego JANOBIO w ŁambinowicachOŚ.6220.6.202022-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceJANOBIO sp. zo.o.
1/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka nr 55/3”OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1822-04-2021 14:18Urząd Gminy ŁambinowiceGmina Łambinowice
1/2019budowa kurników na działce nr 328/36 obręb BieliceOŚM.6220.05.2017.WM03-10-2019 09:0803-10-2019 09:08Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
3/2017Projekt Planu Gospodarki NiskoemisyjnejZP.271.9.201728-08-2018 12:5628-08-2018 12:56Urząd Gminy ŁambinowicePWSZ w Nysie
z 3