Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5189
z 519
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201814-06-2018 14:0014-06-2018 14:00Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
3/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201805-06-2018 14:3405-06-2018 14:34Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
2/2018Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201730-04-2018 10:1530-04-2018 10:15Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
1/2018wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n." Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów przez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201830-04-2018 09:4430-04-2018 09:44Urząd Gminy ŁańcutAspol Sp. z o.o.
42/2017Projekt I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
47/2017Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z podsumowaniem.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut,*******
44/2017Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotycząca projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
43/2017Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie dotycząca projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
41/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
39/2017Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201721-11-2017 07:5621-11-2017 07:56Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
z 519