Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5200
z 520
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2018"Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej I0 w miejscowości Kosina”RRE.6220.13.2018.ATF29-11-2018 14:3429-11-2018 14:34Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
14/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie budynku usługowego - warsztatu samochodowego oraz kabiny lakierniczej" na działce nr 135 w miejscowości Kraczkowa - gmina Łańcut"RRE.6220.16.201808-10-2018 14:4208-10-2018 14:42Urząd Gminy ŁańcutONYXX GROUP Sp. zo.o., Sp.J.
13/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla Przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "56367_ŁAŃCUT_SONINA" na działce nr ew.gr. 1606/1 i 1606/2 położonej w miejscowości Sonina"RRE.6220.15.201804-10-2018 14:0304-10-2018 14:03Urząd Gminy ŁańcutT-Mobile-Polska S.A.
10/2018Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"RRE.6220.11.201825-09-2018 15:0625-09-2018 15:06Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
12/2018Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201728-08-2018 08:2528-08-2018 08:25Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
11/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie budynku usługowego - warsztatu samochodowego oraz kabiny lakierniczej" na działce nr 135 w miejscowości Kraczkowa- gmina Łańcut"RRE.6220.14.201823-08-2018 14:5123-08-2018 14:51Urząd Gminy ŁańcutONYXX GROUP Sp. zo.o., Sp.J.
9/2018wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w KraczkowejRRE.6220.13.201830-07-2018 11:5430-07-2018 11:54Urząd Gminy ŁańcutOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa
8/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa-Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"RRE.6220.11.201826-07-2018 16:4426-07-2018 16:44Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "56367_ŁAŃCUT_SONINA" na działce nr ew.gr.1606/1 i 1606/2 położonej w miejscowości Sonina.RRE.6220.12.201805-07-2018 11:5605-07-2018 11:56Urząd Gminy ŁańcutT-Moblile-Polska S.A.
4/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201827-06-2018 07:4227-06-2018 07:42Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
z 520