Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5185
z 519
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
42/2017Projekt I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
47/2017Uchwała w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z podsumowaniem.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut,*******
44/2017Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotycząca projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
43/2017Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie dotycząca projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy ŁańcutPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
41/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.RIK.6721.7.201706-12-2017 14:2206-12-2017 14:22Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
39/2017Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201721-11-2017 07:5621-11-2017 07:56Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
46/2017Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Łańcut z 12.10.2017 r., znak:RRE.6220.15.2016 dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej publicznej Kosina Górna - Markowa od km 0+000 do 1+600 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.RRE.6220.15.201606-11-2017 12:2706-11-2017 12:27Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
45/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej publicznej Kosina Górna - Markowa od km 0+000 do km 1+600 wraz z przebudową kolidującej infrastrukturyRRE.6220.15.201613-10-2017 13:3313-10-2017 13:33Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
31/2017Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóznie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.2.201520-09-2017 07:3020-09-2017 07:30Urząd Gminy ŁańcutPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
40/2017Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.2.201520-09-2017 07:3020-09-2017 07:30Urząd Gminy ŁańcutRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 519