Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5207
z 521
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2019Decyzja przenosząca na rzecz Wójta Gminy Łańcut decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109871R Głuchów-Pastwiska w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznejRRE.6220.4.2019.ATF01-08-2019 11:5801-08-2019 11:58Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
29/2017Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóznie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.1.201521-03-2019 09:3721-03-2019 09:37Urząd Gminy ŁańcutPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
28/2017Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.RIK.6721.1.201521-03-2019 09:3321-03-2019 09:33Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
37/2017Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6721.1.201521-03-2019 09:3321-03-2019 09:33Urząd Gminy ŁańcutRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
7/2019Uchwała Nr V/69/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w RogóżnieRIK.6721.1.201521-03-2019 09:3321-03-2019 09:33Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
32/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 terenu położonego w Rogóżnie.RIK.6721.1.201521-03-2019 09:3321-03-2019 09:33Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
25/2017Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie dotycząca projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.RIK.6720.1.201421-03-2019 09:2321-03-2019 09:17Urząd Gminy ŁańcutPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
23/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.RIK.6720.1.201421-03-2019 09:2321-03-2019 09:16Urząd Gminy Łańcut*******,Wójt Gminy Łańcut
5/2019Uchwała Nr V/68/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁańcutRIK.6720.1.201421-03-2019 09:2321-03-2019 09:16Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
24/2017Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut.RIK.6720.1.201421-03-2019 09:2321-03-2019 09:17Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut,*******
z 521