Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5197
z 520
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2018Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201728-08-2018 08:2528-08-2018 08:25Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
11/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie budynku usługowego - warsztatu samochodowego oraz kabiny lakierniczej" na działce nr 135 w miejscowości Kraczkowa- gmina Łańcut"RRE.6220.14.201823-08-2018 14:5123-08-2018 14:51Urząd Gminy ŁańcutONYXX GROUP Sp. zo.o., Sp.J.
10/2018Decyzja zmieniająca decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"RRE.6220.11.201816-08-2018 13:3116-08-2018 13:31Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
9/2018wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w KraczkowejRRE.6220.13.201830-07-2018 11:5430-07-2018 11:54Urząd Gminy ŁańcutOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa
8/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie o zmianę decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa-Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"RRE.6220.11.201826-07-2018 16:4426-07-2018 16:44Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "56367_ŁAŃCUT_SONINA" na działce nr ew.gr.1606/1 i 1606/2 położonej w miejscowości Sonina.RRE.6220.12.201805-07-2018 11:5605-07-2018 11:56Urząd Gminy ŁańcutT-Moblile-Polska S.A.
4/2018decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201827-06-2018 07:4227-06-2018 07:42Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
6/2018Wniosek o zmianę decyzji środowiskowej z dnia z 29.09.2016 r., znak: RRE.6220.7.2016 zmienionej decyzją z dnia 4.08.2017 r., znak: RRE.6220.15.2017 pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"RRE.6220.11.201825-06-2018 12:1825-06-2018 12:18Urząd Gminy ŁańcutZarząd Dróg Powiatowych Łańcucie
5/2018Stanowisko Wójta Gminy Łańcut dot. braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024RRE.602.3.201721-06-2018 14:2121-06-2018 14:21Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
3/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Uruchomienie nowej linii do wytwarzania produktów poprzez mieszanie i emulgowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Kraczkowej nr dz. 397 obręb 6"RRE.6220.9.201805-06-2018 14:3405-06-2018 14:34Urząd Gminy ŁańcutWójt Gminy Łańcut
z 520