Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 765
z 77
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
19/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów.OŚ.6220.5.2019.GE30-10-2019 13:2730-10-2019 13:27Urząd Miejski w StrzyżowiePHPU ZAGRODA Sp. z o.o.
18/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"OŚ.6220.4.2019.GE15-10-2019 14:4615-10-2019 14:46Urząd Miejski w StrzyżowieDIRECTLINE Sp. z o.o.
14/2019Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanejOŚ.6233.1.2019.IB15-10-2019 12:1715-10-2019 12:17Urząd Miejski w StrzyżowieALBA Ekoplus Sp. z o.o.
17/2019Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanejOŚ.6233.2.2019.IB15-10-2019 12:1715-10-2019 12:17Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
16/2019Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanejOŚ.6233.2.2019.IB15-10-2019 12:1715-10-2019 12:17Urząd Miejski w StrzyżowieALBA Południe Polska Sp. z o.o.
15/2019Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanejOŚ.6233.1.2019.IB15-10-2019 12:1715-10-2019 12:17Urząd Miejski w Strzyżowie
11/2019Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychINW.6233.2.2018.IB05-08-2019 11:2805-08-2019 11:28Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
10/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychINW.6233.2.2018.IB05-08-2019 11:2805-08-2019 11:28Urząd Miejski w StrzyżowieWC SERWIS Sp. z o.o.
13/2019Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychINW.6233.3.2019.IB05-08-2019 11:2805-08-2019 11:28Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
12/2019Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychINW.6233.3.2019.IB05-08-2019 11:2805-08-2019 11:28Urząd Miejski w StrzyżowiemToilet Sp. z o.o.
z 77