Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 725
z 73
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji"ROL.6220.3.2018.GE13-06-2018 12:2113-06-2018 12:21Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.ROL.6220.3.2018.GE13-06-2018 12:2013-06-2018 12:20Urząd Miejski w StrzyżowieTRANS-BRUK w Strzyżowie
9/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wdrożenie do produkcji mebli i frontów meblowych technologii teksturowania przestrzennego"ROL.6220.6.2018.GE13-06-2018 12:1913-06-2018 12:19Urząd Miejski w StrzyżowieMODERN FORMS Marcin Bosek
8/2018Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji pojazdów wycofanych z eksploatacji"ROL.6220.3.4.2018.GE13-06-2018 12:1913-06-2018 12:19Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
3/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.791/13 w miejscowości StrzyżówROL.6131.1.2018.CR19-01-2018 10:4619-01-2018 10:46Urząd Miejski w StrzyżowieZespół Szkół Technicznych
4/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid.791/13 w miejscowości StrzyżówROL.6131.1.1.2018.CR19-01-2018 10:4619-01-2018 10:46Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
5/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid.791/12 w miejscowości Strzyżów Obr 1ROL.6131.2.2018.CR19-01-2018 10:4619-01-2018 10:46Urząd Miejski w StrzyżowieLiceumOgólnokształcące
6/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid.791/12 w miejscowości StrzyżówROL.6131.2.2017.CR19-01-2018 10:4619-01-2018 10:46Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
60/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid.424/14 w miejscowości StrzyżówROL.6131.77.2017.CR03-01-2018 12:3703-01-2018 12:37Urząd Miejski w StrzyżowieŚlusartwo Władysław Radzik
1/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid.424/14 w miejscowości StrzyżówROL.6131.77.2.2017.CR03-01-2018 12:3703-01-2018 12:37Urząd Miejski w StrzyżowieBurmistrz Strzyżowa
z 73