Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 789
z 79
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
52/2022Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.103.202229-09-2022 09:3529-09-2022 09:35Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
51/2022Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.94.202228-09-2022 12:3128-09-2022 12:31Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
38/2022wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zalesienie działki o nr 2/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.15.202220-09-2022 09:1520-09-2022 09:15Urząd Miejski w Piszu*******
50/2022decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zalesienie działki o nr 2/2 w obrębie Ciesina, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.15.202220-09-2022 09:1520-09-2022 09:15Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
49/2022Zezwolenie na usunięcie drzewaGK.6131.107.202215-09-2022 10:3415-09-2022 10:34Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
48/2022wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin –Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”.ZPN.6220.2.18.202206-09-2022 08:5006-09-2022 08:50Urząd Miejski w PiszuGmina Pisz
32/2022wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 225/9 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.13.202226-08-2022 09:4026-08-2022 09:40Urząd Miejski w PiszuPCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
43/2022postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 225/9 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.13.202226-08-2022 09:4026-08-2022 09:40Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
47/2022postanawianie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 29MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 225/9 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.ZPN.6220.2.13.202226-08-2022 09:4026-08-2022 09:40Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
33/2022wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Pilchy o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 70 w obrębie Pilchy, gmina Pisz”ZPN.6220.2.14.202226-08-2022 09:0626-08-2022 09:06Urząd Miejski w PiszuCopernic Black Sp. z o.o.
z 79