Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 643
z 65
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
29/2019Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.2019.AK10-08-2020 12:1910-08-2020 12:19Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
21/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.2019.AK10-08-2020 12:1910-08-2020 12:19Urząd Miejski w PiszuEmiTel S.A.
8/2020decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.201910-08-2020 12:1910-08-2020 12:19Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
19/2020uzupełniony wniosek, zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.2019.AK10-08-2020 12:1910-08-2020 12:19Urząd Miejski w PiszuEmiTel S.A.
18/2020Zezwolenie na usuniecie drzewGKI.6131.69.202030-07-2020 09:5130-07-2020 09:51Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
17/2020decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach o nr 7/15 i 7/19, o powierzchni zabudowy 4990 m 2 , w obrębie Karpa, gmina PiszZPN.6220.1.6.201424-07-2020 14:1124-07-2020 14:11Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
16/2020wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu hotelowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, na bazie byłego ośrodka wypoczynkowego, na działce o nr 2/1 w obrębie Kocioł Duży oraz na części działki o nr 1026/5 obręb Pilchy- jezioro Roś, w miejscowości Rybitwy, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.2.2020.AK24-07-2020 10:5524-07-2020 10:55Urząd Miejski w PiszuN30 Sp. z o.o.
15/2020Zezwolenie na usuniecie drzewGK.6131.64.202013-07-2020 09:1513-07-2020 09:15Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
14/2020Zezwolenie na usuniecie drzewGK.6131.61.202008-07-2020 10:5508-07-2020 10:55Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
67/2019uzgodnienie przez PPIS w Piszu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej powyższego projektu zmiany planu.ZPN.6721.2.201912-05-2020 13:1412-05-2020 13:14Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
z 65