Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 930
z 93
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
28/2024wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową SN/nN (opcjonalnie dwiema) na części działki o nr 132/16 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”ZPN.6220.2.8.202428-05-2024 13:1928-05-2024 13:19Urząd Miejski w PiszuPV Trzonki Sp. z o.o.
12/2024wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą widowiskowo- sportową w Piszu oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji deszczowej, podziemnych zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej, podziemnej instalacji hydrantowej, podziemnej instalacji wodociągowej do podlewania zieleni, przepompowni wód deszczowych, podziemnego źródła ciepła, stacji transformatorowej SN/nN, podziemnych przyłączy i kabli elektroenergetycznych, oświetlenia terenu zewnętrznego, instalacji OZE, na działkach o nr 1129/46, 1129/41, 1129/42, 744 obręb Pisz 1, gmina Pisz”ZPN.6220.2.2.202424-05-2024 12:1724-05-2024 12:17Urząd Miejski w PiszuGmina Pisz
27/2024decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą widowiskowo- sportową w Piszu oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji deszczowej, podziemnych zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej, podziemnej instalacji hydrantowej, podziemnej instalacji wodociągowej do podlewania zieleni, przepompowni wód deszczowych, podziemnego źródła ciepła, stacji transformatorowej SN/nN, podziemnych przyłączy i kabli elektroenergetycznych, oświetlenia terenu zewnętrznego, instalacji OZE, na działkach o nr 1129/46, 1129/41, 1129/42, 744 obręb Pisz 1, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.2.202424-05-2024 12:1724-05-2024 12:17Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
27/2023postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o mocy do 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, na działce o nr 185/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
34/2023postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o mocy do 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, na działce o nr 185/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
4/2024Zmiana wniosku z dnia 15.03.2023r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o mocy do 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, na działce o nr 185/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”. Inwestor zmienił zakres przedsięwzięcia i nazwę inwestycji: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, na działkach o nr 185/1 i 189/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuEplant 36 Sp z o.o.
23/2023„Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o mocy do 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, na działce o nr 185/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuEplant 36 Sp z o.o.
5/2024postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, na działkach o nr 185/1 i 189/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
13/2024raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, na działkach o nr 185/1 i 189/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuEplant 36 Sp z o.o.
26/2024postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Snopki I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 7MW ( z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy) z wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, na działkach o nr 185/1 i 189/1 w obrębie Snopki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.4.202320-05-2024 08:1320-05-2024 08:13Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 93