Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 852
z 86
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
40/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.50.202324-05-2023 09:4224-05-2023 09:42Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
22/2023decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24MW z wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr 1/27, 2/57, 2/58, 14/100, 14/105 w obrębie Borki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.3.202322-05-2023 14:0922-05-2023 14:09Urząd Miejski w PiszuVRS 6 Sp. z o.o.
39/2023postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24MW z wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr 1/27, 2/57, 2/58, 14/100, 14/105 w obrębie Borki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.3.202322-05-2023 14:0922-05-2023 14:09Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
38/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.49.202322-05-2023 12:3622-05-2023 12:36Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
12/2023wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej kotłowni i zabudowa dodatkowego kotła opalanego zrębkami drzewnymi w zakładzie przeróbki drewna w Piszu na działce o nr 521/1 obręb Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.2.1.202318-05-2023 09:0618-05-2023 09:06Urząd Miejski w PiszuPaged Pisz Sp. z o.o.
31/2023decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa nowej kotłowni i zabudowa nowej jednostki wytwórczej ciepła o mocy brutto 6,22MW opalanej zrębkami drzewnymi w zakładzie przeróbki drewna w Piszu na działce o nr 521/1 obręb Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.1.202318-05-2023 09:0618-05-2023 09:06Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
37/2023postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Pisza z dnia 28.04.2023r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej kotłowni i zabudowa nowej jednostki wytwórczej ciepła o mocy brutto 6,22MW opalanej zrębkami drzewnymi w zakładzie przeróbki drewna w Piszu na działce o nr 521/1 obręb Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.2.1.202318-05-2023 09:0618-05-2023 09:06Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
13/2023raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Pisz-Snopki” o mocy do 60MW na działkach o nr 255/1, 261/5, 261/6, 261/7, 262/1, 273/4 w obrębie Snopki, gmina Pisz.ZPN.6220.2.4.202215-05-2023 08:3915-05-2023 08:39Urząd Miejski w PiszuDORAL SUNGRID RENEWABLE ENERGY Sp. z o. o.-
17/2022WNIOSEK O WYDANIE decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Pisz-Snopki” o mocy do 60MW na działkach o nr 240/5, 255/1, 261/5, 261/6, 261/7, 262/1, 273/4 w obrębie Snopki, gmina Pisz.ZPN.6220.2.4.202215-05-2023 08:3915-05-2023 08:39Urząd Miejski w PiszuDORAL SUNGRID RENEWABLE ENERGY Sp. z o. o.-
21/2022postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Pisz-Snopki” o mocy do 60MW na działkach o nr 240/5, 255/1, 261/5, 261/6, 261/7, 262/1, 273/4 w obrębie Snopki, gmina Pisz.ZPN.6220.2.4.202215-05-2023 08:3915-05-2023 08:39Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 86