Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 538
z 54
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2018zezwolenie na usunięcie drzewaGKI.6131.40.201804-07-2018 09:4904-07-2018 09:49Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
21/2018zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.39.201804-07-2018 09:4904-07-2018 09:49Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
4/2018Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2017.AK08-05-2018 08:0308-05-2018 08:03Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
5/2018Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.10.2017.AK08-05-2018 08:0308-05-2018 08:03Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
56/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuPCTI Sp z o.o.
57/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.10.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuPCTI Sp z o.o.
58/2017postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina PiszZPN.6220.1.9.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
59/2017postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz,ZPN.6220.1.10.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
6/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-1” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.9.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuPCTI Sp z o.o.,*******
69/2017postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.ZPN.6220.1.10.2017.AK08-05-2018 08:0208-05-2018 08:02Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 54