Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 509
z 51
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
67/2017Zezwolenie na usunięcie drzewaGKI.6131.68.201717-11-2017 08:1217-11-2017 08:12Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
66/2017Zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.67.201715-11-2017 09:0115-11-2017 09:01Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
43/2017opinia RDOŚ w Olsztynie dotycząca zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno-wschodniej części Gminy PiszZPN.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
65/2017uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz.ZPN.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
64/2017prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz.ZPN.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuEkologika Pracownia Analiz Środowiskowych
63/2017projekt uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz.Z.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
24/2014uzgodnienie przez PPIS w Piszu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZ.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
23/2014WNIOSEK do PPIS w Piszu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZ.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
25/2014uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZ.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
22/2014WNIOSEK do RDOŚ w Olsztynie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZ.6720.1.201409-11-2017 13:3709-11-2017 13:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 51