Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 823
z 83
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2023wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej kotłowni i zabudowa dodatkowego kotła opalanego zrębkami drzewnymi w zakładzie przeróbki drewna w Piszu na działce o nr 521/1 obręb Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.2.1.202301-02-2023 08:3901-02-2023 08:39Urząd Miejski w PiszuPaged Pisz Sp. z o.o.
11/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.197.202231-01-2023 09:4831-01-2023 09:48Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
10/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.205.202326-01-2023 12:2826-01-2023 12:28Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
3/2023postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr 24/5 w obrębie Karpa, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.22.202219-01-2023 07:4519-01-2023 07:45Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
71/2022wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr 24/5 w obrębie Karpa, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.22.202219-01-2023 07:4519-01-2023 07:45Urząd Miejski w PiszuPCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
9/2023BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 19.01.2023r.,wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr 24/5 w obrębie Karpa, gmina Pisz”ZPN.6220.2.22.202219-01-2023 07:4519-01-2023 07:45Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
7/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.210.202318-01-2023 09:1618-01-2023 09:16Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
8/2023Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.211.202318-01-2023 09:1618-01-2023 09:16Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
18/2022wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Pisz-Szczechy” o mocy do 80MW na działkach o nr 1/2 , 1/5, w obrębie Trzonki, nr 1/ 4 obręb Szczechy Małe i nr 72/2 w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.ZPN.6220.2.5.202212-01-2023 11:5212-01-2023 11:52Urząd Miejski w PiszuDORAL SUNGRID RENEWABLE ENERGY Sp. z o. o.-
22/2022postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Pisz-Szczechy” o mocy do 80MW na działkach o nr 1/2 , 1/5, w obrębie Trzonki, nr 1/ 4 obręb Szczechy Małe i nr 72/2 w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.ZPN.6220.2.5.202212-01-2023 11:5212-01-2023 11:52Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 83