Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 637
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
67/2019uzgodnienie przez PPIS w Piszu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej powyższego projektu zmiany planu.ZPN.6721.2.201912-05-2020 13:1412-05-2020 13:14Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
64/2019WNIOSEK do RDOŚ o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.2.201912-05-2020 13:1412-05-2020 13:14Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
66/2019uzgodnienie przez RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej powyższego projektu zmiany planu.ZPN.6721.2.201912-05-2020 13:1412-05-2020 13:14Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
65/2019WNIOSEK do PPIS o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.2.201912-05-2020 13:1412-05-2020 13:14Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
57/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Neurolimfatycznego Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego na działkach o nr 152 i 153 w obrębie Zdory, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.14.2019.AK12-05-2020 09:5812-05-2020 09:58Urząd Miejski w Piszu*******
5/2020postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Neurolimfatycznego Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego na działkach o nr 152 i 153 w obrębie Zdory, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.14.201912-05-2020 09:5812-05-2020 09:58Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
62/2019zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Neurolimfatycznego Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego na działkach o nr 152 i 153 w obrębie Zdory, gmina Pisz”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.ZPN.6220.1.14.201912-05-2020 09:5812-05-2020 09:58Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
49/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym”. Stopień wodny będzie realizowany na działkach o nr 3/1, 431/66 obręb Pisz 1 oraz 532 obręb Pisz 2, natomiast zaplecze techniczne będzie realizowane na działkach o nr 3/1, 1168 obręb Pisz 1 oraz 127/1, 127/4, 128, 132/1 obręb Pisz 2.ZPN.6220.1.12.2019.AK12-05-2020 09:3612-05-2020 09:36Urząd Miejski w PiszuPGW Wody POlskie
55/2019postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie” wraz z zapleczem technicznym.ZPN.6220.1.12.2019.AK12-05-2020 09:3612-05-2020 09:36Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
61/2019zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie” wraz z zapleczem technicznym, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.ZPN.6220.1.12.2019.AK12-05-2020 09:3612-05-2020 09:36Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 64