Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 683
z 69
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2021wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Współspalanie odpadów w Ciepłowni Miejskiej PEC Pisz na działkach o nr 1126/5, 1126/13, 1126/15, 1128/4, 1127/9, w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.1.2021.AK06-04-2021 14:5706-04-2021 14:57Urząd Miejski w PiszuPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu
18/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Współspalanie odpadów w Ciepłowni Miejskiej PEC Pisz na działkach o nr 1126/5, 1126/13, 1126/15, 1128/4, 1127/9, w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.1.2021.AK06-04-2021 14:5706-04-2021 14:57Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
28/2020decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.2019.AK01-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
29/2019Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.2019.AK01-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
21/2019wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.2019.AK01-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuEmiTel S.A.
8/2020decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.7.201901-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
19/2020uzupełniony wniosek, zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.2019.AK01-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuEmiTel S.A.
17/2021decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”ZPN.6220.1.7.2019.AK01-04-2021 10:5301-04-2021 10:53Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
16/2021wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii, na działkach o nr 114/2 i 115/1 w obrębie Rakowo Piskie, gmina Pisz, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”.ZPN.6220.2.3.2021.AK22-03-2021 13:2822-03-2021 13:28Urząd Miejski w PiszuEplant 36 Sp z o.o.
15/2021Zezwolenie na usuniecie drzewGK.6131.34.202122-03-2021 12:2522-03-2021 12:25Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 69