Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 490
z 49
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
48/2017postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.8.2017.AK06-07-2017 14:3706-07-2017 14:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
41/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.8.2017.AK06-07-2017 14:3706-07-2017 14:37Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
47/2017OPINIA POZYTYWNA RDOŚ w Olsztynie dotycząca projektu MPZP południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZPN.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
46/2017OPINIA POZYTYWNA PPIS W PISZU dotyczaca projektu MPZP południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZ.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
45/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu MPZP południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta PiszZPN.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w Piszu*******
33/2015WNIOSEK do RDOŚ w Olsztynie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w związku z przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta PiszZPN.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
54/2015uzgodnienie przez PPIS w Piszu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta PiszZ.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
55/2015uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZ.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
44/2017projekt dokumentu- mpzp południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta PiszZ.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
32/2015WNIOSEK do PPIS w Piszu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w związku z przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta PiszZPN.6721.1.201504-07-2017 09:4704-07-2017 09:47Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 49