Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 708
z 71
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
37/2021wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 74/12 w obrębie Rostki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.8.2021.AK20-07-2021 11:2720-07-2021 11:27Urząd Miejski w PiszuPCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
43/2021postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 74/12 w obrębie Rostki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.8.2021.AK20-07-2021 11:2720-07-2021 11:27Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
33/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i stacjami transformatorowymi, na działkach o nr 14/2 i 3/4 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”ZPN.6220.2.7.2021.AK15-07-2021 09:0515-07-2021 09:05Urząd Miejski w PiszuEPV Wyszowate Sp. z o.o.
42/2021postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i stacjami transformatorowymi, na działkach o nr 14/2 i 3/4 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.7.2021.AK15-07-2021 09:0515-07-2021 09:05Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
41/2021Zezwolenie na usuniecie drzewGK.6131.62.202113-07-2021 08:5413-07-2021 08:54Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
24/2021„Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki- Maszty - Zawady w gminie Pisz” Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 235/7, 164, 269/1, 166/1, 266/3, 166/2, 263/3, 263/5, 166/3, 263/6, 262/3, 262/4, 131/1, 131/2, 257, 256/1, 236, 237/1, 255/1, 241/1, 254/1, 252/1, 243/1, 252/2, 248/1, 247, 243/2, 245/1, 241/2 obręb Stare Guty, 81, 14/1, 9/2, 12/1, 84, 15/7, 15/9, 15/11, 101/1, 82, 97, obręb Maszty i 175 obręb Zawady.ZPN.6220.2.5.2021.AK08-07-2021 08:2508-07-2021 08:25Urząd Miejski w PiszuBIiN "FILAR" Paweł Wysocki
40/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki- Maszty - Zawady w gminie Pisz”.ZPN.6220.2.5.2021.AK08-07-2021 08:2508-07-2021 08:25Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
32/2021wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 28MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 132/16 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.6.2021.AK02-07-2021 14:2102-07-2021 14:21Urząd Miejski w PiszuPCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
39/2021postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 28MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 132/16 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”.ZPN.6220.2.6.2021.AK02-07-2021 14:2102-07-2021 14:21Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
38/2021Zezwolenie na usunięcie drzewGK.6131.66.202102-07-2021 13:3702-07-2021 13:37Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 71