Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 530
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2018Zezwolenie na usuniecie drzewGKI.6131.15.201819-03-2018 08:4619-03-2018 08:46Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
12/2018wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na działkach nr 12/8 obręb Rakowo Piskie i nr 276/1 obręb Stare Guty, gmina Pisz”ZPN.6220.1.1.2018.AK02-02-2018 12:3102-02-2018 12:31Urząd Miejski w PiszuPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe An Ost Bronisław Angielczyk
11/2018Zezwolenie na usunięcie drzewaGKI.6131.99.201701-02-2018 08:5401-02-2018 08:54Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
10/2018Zezwolenie na usunięcie drzewGKI>6131.89.201729-01-2018 11:4329-01-2018 11:43Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
8/2018Zezwolenie na usunięcie drzewaGKI.6131.100.201729-01-2018 10:5629-01-2018 10:56Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
9/2018Zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.101.201729-01-2018 10:5629-01-2018 10:56Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
7/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.10.2017.AK24-01-2018 15:2824-01-2018 15:28Urząd Miejski w PiszuPCTI Sp z o.o.,*******
59/2017postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz,ZPN.6220.1.10.2017.AK24-01-2018 15:2824-01-2018 15:28Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
5/2018Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz.ZPN.6220.1.10.2017.AK24-01-2018 15:2824-01-2018 15:28Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
69/2017postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej dla miejscowości Kwik, gmina Pisz-2” o mocy do 1MW na działce nr 68/5 – obręb Kwik, gmina Pisz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.ZPN.6220.1.10.2017.AK24-01-2018 15:2824-01-2018 15:28Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 53