Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 495
z 50
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
49/2017Zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.26.201729-08-2017 09:0729-08-2017 09:07Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
52/2017Zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.27.201729-08-2017 09:0729-08-2017 09:07Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
53/2017Zezwolenie na usunięcie drzewGKI.6131.31.201729-08-2017 09:0729-08-2017 09:07Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
42/2017raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuFUH EKO-AR Mateusz Kowalewski
40/2017postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
29/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuZakład Produkcji Drzewnej "PANBAH" Marek Jankowski
51/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.6.201704-08-2017 11:4304-08-2017 11:43Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
48/2017postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.8.2017.AK01-08-2017 10:1001-08-2017 10:10Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
50/2017decyzja Burmistrza Pisza z dnia 28.07.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.8.2017.AK01-08-2017 10:1001-08-2017 10:10Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
41/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce nr 45/14 obręb Borki, gmina Pisz”ZPN.6220.1.8.2017.AK01-08-2017 10:1001-08-2017 10:10Urząd Miejski w PiszuAGROCENTRUM Sp. z o.o.
z 50