Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 482
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
29/2017wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu.ZPN.6220.1.6.201716-05-2017 10:5216-05-2017 10:52Urząd Miejski w PiszuZakład Produkcji Drzewnej "PANBAH" Marek Jankowski
40/2017postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.ZPN.6220.1.6.201716-05-2017 10:5216-05-2017 10:52Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
38/2017postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściółkowej na 44DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.4.201715-05-2017 07:3815-05-2017 07:38Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
39/2017decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściółkowej na 44DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”.ZPN.6220.1.4.201715-05-2017 07:3815-05-2017 07:38Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
18/2017wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściołowej na 44DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”ZPN.6220.1.4.2017.AK15-05-2017 07:3815-05-2017 07:38Urząd Miejski w Piszu*******
34/2017postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie basenu portowego w Piszu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/2, 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.ZPN.6220.1.21.201624-04-2017 07:1024-04-2017 07:10Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
37/2017decyzja Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie basenu portowego w Piszu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/2, 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.ZPN.6220.1.21.201624-04-2017 07:1024-04-2017 07:10Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
3/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budowa kładki pieszej pod mostem kolejowym”,ZPN.6220.1.21.201624-04-2017 07:1024-04-2017 07:10Urząd Miejski w PiszuMILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska
12/2017Wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa basenu portowego w Piszu na działce o nr 370/2, obręb Pisz 2 wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz na działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.”ZPN.6220.1.2124-04-2017 07:1024-04-2017 07:10Urząd Miejski w PiszuMILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe Marta Milewska
5/2017Decyzja ODMAWIAJĄCA określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma Wiatrowa Liski”, której lokalizację zaplanowano w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.ZPN.6220.1.1.2014.AK18-04-2017 09:0018-04-2017 09:00Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
z 49