Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 271
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa studni głębinowej nr 2 dla uzupełnienia niedoborów wody powierzchniowej do podlewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Stokrotka" i "Irys"ŚGO.6220.15.201725-07-2017 13:2825-07-2017 13:28Urząd Miejski w MrągowieRodzinne Ogrody Działkowe "Stokrotka"
12/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesięwzięcia pn."Budowa studni głebinowej nr 2 dla uzupełnienia niedoborów wody powierzchniowej do podlewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Stokrotka" i "Irys" w Mrągowie"ŚGO.6220.15.201725-07-2017 13:2825-07-2017 13:28Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
8/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201712-06-2017 14:3412-06-2017 14:34Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"
9/2017Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201712-06-2017 14:3412-06-2017 14:34Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
10/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201712-06-2017 14:3412-06-2017 14:34Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
7/2017Decyzja odstępująca od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
5/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn."Rozbudowa DW 600 w msc.Mrągowow zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych".ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieZarząd Dróg Wojewódzkichw Olsztynie
6/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesięwzięcia pn.:Rozbudowa DW 600 w msc.Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych.ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
22/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Krótka w Mrągowie"ŚGO.6220.15.201609-02-2017 08:3709-02-2017 08:37Urząd Miejski w MrągowieZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Krótka w MrągowieŚGO.6220.15.201609-02-2017 08:3709-02-2017 08:37Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
z 28