Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 295
z 30
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018Decyzja stwierdzająca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na " Uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "Agromasz" w Mrągowie"ŚGO.6220.4.201802-05-2018 13:1402-05-2018 13:14Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
8/2018Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "Agromasz" w Mrągowie , na działce o nr ew. 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie.ŚGO.6220.4.201819-04-2018 12:2419-04-2018 12:24Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "AGROMASZ" w Mrągowie"ŚGO.6220.4.201812-04-2018 11:5912-04-2018 11:59Urząd Miejski w MrągowieZakład Metalowy Agromasz Janusz Gruszczewski,Zakład Metalowy Agromasz Janusz Gruszczewski
28/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.56.1716-02-2018 12:1216-02-2018 12:12Urząd Miejski w MrągowiePowiatowy Zarząd Dróg
6/2018Decyzja6131.56.1716-02-2018 12:1216-02-2018 12:12Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
4/2018Decyzja6131.34.1709-02-2018 09:5309-02-2018 09:53Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
5/2018Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.03.1809-02-2018 09:5309-02-2018 09:53Urząd Miejski w MrągowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie rejon w Giżycku
3/2018Decyzja6131.44.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
26/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.34.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie rejon w Giżycku
27/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.44.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"
z 30