Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 278
z 28
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kotłowni gazowej wraz z zespołem kogeneracji zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 29/3 obr. 10 połozonej w Mrągowie przy ul.Kormoranów 1"ŚGO.6220.16.201711-10-2017 12:3511-10-2017 12:35Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie Oddział Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie
19/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kotłowni gazowej wraz z zespołem kogeneracji zlokalizowanej na działce o nr. ew. 29/3 obr. 10 połozonej w Mrągowie przy ul.Koromarnaów 1"ŚGO.6220.16.201711-10-2017 12:3511-10-2017 12:35Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
18/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie kotłowni gazowej wraz z zespołem kogeneracji zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 29/3 obr. 10 połozonej w Mrągowie przy ul.Kormoranów 1"ŚGO.6220.16.201711-10-2017 12:3511-10-2017 12:35Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
9/2017Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
8/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"
16/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie dz. nr 136 obręb 1 m. Mrągowo , powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie"ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
15/2017Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
10/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
17/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla "Modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie należącej do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie.ŚGO.6220.11.201709-10-2017 11:4109-10-2017 11:41Urząd Miejski w MrągowieAtmoterm S.A.
13/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa studni głębinowej nr 2 dla uzupełnienia niedoborów wody powierzchniowej do podlewania Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Stokrotka" i "Irys"ŚGO.6220.15.201703-08-2017 09:4603-08-2017 09:46Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
z 28