Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 266
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2017Decyzja odstępująca od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
5/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn."Rozbudowa DW 600 w msc.Mrągowow zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych".ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieZarząd Dróg Wojewódzkichw Olsztynie
6/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przesięwzięcia pn.:Rozbudowa DW 600 w msc.Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych.ŚGO.6220.06.201703-04-2017 09:4903-04-2017 09:49Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
22/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Krótka w Mrągowie"ŚGO.6220.15.201609-02-2017 08:3709-02-2017 08:37Urząd Miejski w MrągowieZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
4/2017Decyzja o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Krótka w MrągowieŚGO.6220.15.201609-02-2017 08:3709-02-2017 08:37Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
3/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Krótka w MrągowieŚGO.6220.15.201609-02-2017 08:3709-02-2017 08:37Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
21/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N"ŚGO.6220.13.201625-01-2017 11:2125-01-2017 11:21Urząd Miejski w MrągowiePowiatowy Zarząd Dróg
2/2017Decyzja o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N"ŚGO.6220.13.201625-01-2017 11:2125-01-2017 11:21Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
1/2017Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509NŚGO.6220.13.201625-01-2017 11:2125-01-2017 11:21Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
20/2016Decyzja o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji znak ŚGO.6220.1.2015 z dnia 4.09.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego obecna nazwa brzmi: "Budowa zakładu produkcji sproszkowanych produktów mleczarskich Mrągowo na działce o nr. ew. 29/5 obręb 10 w Mrągowie".ŚGO.6220.10.201629-11-2016 13:3829-11-2016 13:38Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
z 27