Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 301
z 31
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
15/2018Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowychPBI.6722.3.201718-09-2018 08:2918-09-2018 08:29Urząd Miejski w MrągowieCKK ARCHITEKCI
14/2018Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowychPBI.6722.3.201718-09-2018 08:2818-09-2018 08:28Urząd Miejski w MrągowieCKK ARCHITEKCI
13/2018Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.28.1810-07-2018 08:0310-07-2018 08:03Urząd Miejski w Mrągowie*******
12/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu urządzenia wodnego-studni awaryjnej nr 5 o głębokości 270 m i wydajności eksploatacyjnej 55m3/h na dziłace o numerze ewidencyjnym 29/3 w miejscowości Mągowo ( gmina Mrągowo, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurksie)ŚGO.6220.05.201805-06-2018 11:5105-06-2018 11:51Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
11/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przep[rowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na"Wykonaniu urządzenia wodnego-studni awaryjnej nr 5 o głębokości 270m i wydajności eksploatacyjnej 55m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 29/3 w miejscowości Mrągowo (gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie"ŚGO.6220.05.201830-05-2018 14:0230-05-2018 14:02Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
10/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzenia wodnego-studni awaryjnej nr 5 o głębokości 270m i wydajności eksploatacyjnej 55m3/h na działce o numerze ewidencyjnym 29/3 w miejscowości Mrągowo (gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie"ŚGO.6220.05.201823-05-2018 08:3023-05-2018 08:30Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie
9/2018Decyzja stwierdzająca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na " Uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "Agromasz" w Mrągowie"ŚGO.6220.4.201823-05-2018 08:0602-05-2018 13:14Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
8/2018Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "Agromasz" w Mrągowie , na działce o nr ew. 213/6 obręb 3 położonej w Mrągowie.ŚGO.6220.4.201823-05-2018 08:0619-04-2018 12:24Urząd Miejski w MrągowieKierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami
7/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Uruchomieniu nowej linii produkcyjnej nowego typu ładowaczy czołowych w Zakładzie Metalowym "AGROMASZ" w Mrągowie"ŚGO.6220.4.201812-04-2018 11:5912-04-2018 11:59Urząd Miejski w MrągowieZakład Metalowy Agromasz Janusz Gruszczewski,Zakład Metalowy Agromasz Janusz Gruszczewski
28/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.56.1716-02-2018 12:1216-02-2018 12:12Urząd Miejski w MrągowiePowiatowy Zarząd Dróg
z 31