Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 288
z 29
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Decyzja6131.44.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
26/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.34.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie rejon w Giżycku
27/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.44.1710-01-2018 12:5010-01-2018 12:50Urząd Miejski w MrągowieSpółdzielnia Mleczarska "Mlekpol"
1/2018Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.63.1803-01-2018 08:4203-01-2018 08:42Urząd Miejski w MrągowieBudextan Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
24/2017Decyzja6131.23.1728-12-2017 11:3128-12-2017 11:31Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
25/2017Decyzja6131.22.1728-12-2017 11:3128-12-2017 11:31Urząd Miejski w MrągowiePaweł Olchowik Inspektor ds Środowiska Urzędu Miejskiego w Mrągowie
22/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.23.1722-12-2017 11:4522-12-2017 11:45Urząd Miejski w MrągowieZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
23/2017Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów6131.22.1722-12-2017 11:4522-12-2017 11:45Urząd Miejski w MrągowieZarzad Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziałw Mrągowie
20/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskichPBI.6722.1.201706-12-2017 12:0706-12-2017 12:07Urząd Miejski w MrągowiePlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
21/2017Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskichPBI.6722.1.201706-12-2017 12:0706-12-2017 12:07Urząd Miejski w MrągowiePlanar Pracownia Projektowania Przestrzeni
z 29