Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 85
z 9
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2015zawiadomienie o zebraniu wystarczającego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Karmy „KĄSEK” Kisielice, ul. Łasińska 5, 14 – 220 Kisielice, na działce nr 449 poprzez budowę nowego budynku przeznaczonego do produkcji suchej karmy i paszy, zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek do potrzeb projektowanej działalności oraz budowy trzech zbiorników na surowce roślinne typu BIN wraz z instalacją podawczą przy projektowanym budynku na działce nr 449 obręb m. Kisielice" z wniosku Produkcja Karmy i Pasz - Ewa i Daniel Ostrowscy, ul. Łasińska 5, 14 - 220 Kisielice.RRG.OŚ.2.4.201517-07-2015 14:1317-07-2015 14:13Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
6/2015Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Karmy „KĄSEK” Kisielice, ul. Łasińska 5, 14 – 220 Kisielice, na działce nr 449 poprzez budowę nowego budynku przeznaczonego do produkcji suchej karmy i paszy, zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek do potrzeb projektowanej działalności oraz budowy trzech zbiorników na surowce roślinne typu BIN wraz z instalacją podawczą przy projektowanym budynku na działce nr 449 obręb m. Kisielice” z wniosku Produkcja Karmy i Pasz - Ewa i Daniel Ostrowscy, ul. Łasińska 5, 14 - 220 Kisielice, planowanego w Kisielicach przy ulicy Łasińskiej na działce nr 449 obręb KisieliceRRG.OŚ.6220.2.3.201517-07-2015 14:1317-07-2015 14:13Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
4/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na:„Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Karmy „KĄSEK” Kisielice, ul. Łasińska 5, 14 – 220 Kisielice, na działce nr 449 poprzez budowę nowego budynku przeznaczonego do produkcji suchej karmy i paszy, zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek do potrzeb projektowanej działalności oraz budowy trzech zbiorników na surowce roślinne typu BIN wraz z instalacją podawczą przy projektowanym budynku na działce nr 449 obręb m. Kisielice” na wniosek Produkcja Karmy i Pasz - Ewa i Daniel Ostrowscy, ul. Łasińska 5, 14 - 220 Kisielice.RRG.OŚ.6220.2.201517-07-2015 14:1317-07-2015 14:13Urząd Miejski w KisielicachZakład Karmy
8/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcji Karmy „KĄSEK” Kisielice, ul. Łasińska 5, 14 – 220 Kisielice, na działce nr 449 poprzez budowę nowego budynku przeznaczonego do produkcji suchej karmy i paszy, zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek do potrzeb projektowanej działalności oraz budowy trzech zbiorników na surowce roślinne typu BIN wraz z instalacją podawczą przy projektowanym budynku na działce nr 449 obręb m. Kisielice”, z wniosku Produkcja Karmy i Pasz - Ewa i Daniel Ostrowscy, ul. Łasińska 5, 14 - 220 Kisielice.RRG.OŚ.6220.2.5.201517-07-2015 14:1317-07-2015 14:13Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
3/2015Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, przeznaczonego do chowu świń o wadze powyżej 60 kg, na więcej niż 1000 sztuk stanowisk" z wniosku Pana Krystiana Grodeckiego, w imieniu którego działa Jacek Konopka , ul. Ługwałdzka 22, 11-001 Dywity.RRG.OŚ.6220.1.1.201512-05-2015 11:5312-05-2015 11:53Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
5/2015Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "„Budowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, przeznaczonego do chowu świń o wadze powyżej 60 kg, na więcej niż 1000 sztuk stanowisk” z wniosku Krystiana Tomasza Grodeckiego, zam. Goryń 24, 14 - 220 Kisielice, w imieniu którego działa Pełnomocnik Jacek Konopka, ul. Ługwałdzka 22, 11 - 001 Dywity w miejscowości Jędrychowo.RRG.OŚ.6220.1.3.201512-05-2015 11:5312-05-2015 11:53Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
2/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie obiektu inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, przeznaczonego do chowu świń o wadze powyżej 60 kg, na więcej niż 1000 sztuk stanowisk" z wniosku Krystiana Grodeckiego, zam. Goryń 24, 14 - 220 Kisielice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Jacek Konopka, ul. Ługwałdzka 22, 11 - 001 Dywity.RRG.OŚ.6220.1.201512-05-2015 11:5312-05-2015 11:53Urząd Miejski w KisielicachGrodecki
1/2015Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą "Łęgowo II", z wniosku Eko Park I Sp. z o.o., z Warszawy.RRG.OŚ.6220.4.12.201314-01-2015 14:5914-01-2015 14:59Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
21/2013Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu dla przedsięwzięcia pn.: "ŁĘGOWO II", zlokalizowanego w obrębie miejscowości Łęgowo gmina Kisielice i polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocach nominalnych do 3,2 MW każda.RRG.OŚ.6220.4.5.201314-01-2015 14:5914-01-2015 14:59Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
17/2013Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "ŁĘGOWO II", zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Łęgowo, gmina Kisielice.RRG.OŚ.6220.4.2.201314-01-2015 14:5914-01-2015 14:59Urząd Miejski w KisielicachBurmistrz Kisielic
z 9