Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1246
z 125
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
40/2021opracowanie ekofizjograficznePiOŚ.6721.3.2021.IK17-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w Człuchowie*******
41/2021projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Rataja w CzłuchowiePiOŚ.6721.3.2021.IK17-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w CzłuchowieP.P. Osuch
42/2021prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodniczePiOŚ.6721.3.2021.IK17-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w Człuchowie*******
43/2021Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.IPiOŚ.6721.3.2021.IK17-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
44/2021opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w CzłuchowiePiOŚ.6721.3.2021.IK17-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
45/2021Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Rataja w Człuchowie.Uchwała Nr XXXVI.306.202117-12-2021 13:4717-12-2021 13:47Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
34/2021Wniosek na usunięcie drzewPIOŚ.6131.30.202130-07-2021 13:4430-07-2021 13:44Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
39/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew o gatunkach Jesion wyniosły i Lipa drobnolistna przy ul. Szczecińskiej i Dąbrowskiego o nr dz. 30 i 39 , obręb 64GiIE.6131.24.202130-07-2021 13:4430-07-2021 13:44Urząd Miejski w CzłuchowieStarosta Powiatu Człuchowskiego
36/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przy ul. Stefana Janta Lipińskiego działka o nr 18/21, obręb 64PIOŚ.6131.31.2021.MG30-07-2021 13:3230-07-2021 13:32Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
38/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew o gatunku lipa drobnolistna przy ul. Janta Lipińskiego nr dz. 18/21, obręb 64ZND.5146.32.2021.ED30-07-2021 13:3230-07-2021 13:32Urząd Miejski w CzłuchowieWojewódzki Konserwator Zabytków
z 125