Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1263
z 127
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
17/2022Decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzewPiOŚ.6131.117.2022.KS29-12-2022 12:2329-12-2022 12:23Urząd Miejski w CzłuchowieBurmistrz Miasta Człuchowa
12/2022uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoRDOŚ-Gd-WZP.411.3.2.2021.MP.122-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
15/2022Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego22-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
13/2022uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoSE.XI.480.03.2021.EZ22-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
14/2022projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego22-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
16/2022Strategiczna ocena oddziaływania na środowiskoRDOŚ-GD-WZP.410.3.7.2022.MP.122-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
11/2022opracowanie ekofizjograficznePiOŚ.6721.2.2021.IK22-12-2022 11:0622-12-2022 11:06Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
8/2022pismo – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 2014-11-12), do którego zmiany przystąpiono Uchwałą Nr XXXVI.305.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w CzłuchowieZNS.480.03.2022.EZ15-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowiePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie
9/2022pismo – odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 2014-11-12), do którego zmiany przystąpiono Uchwałą Nr XXXVI.305.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w CzłuchowieRDOŚ-Gd-WZP.410.3.1.2022.MP.115-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowieRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
10/2022Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie15-09-2022 09:4215-09-2022 09:42Urząd Miejski w CzłuchowiePLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
z 127