Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6982
z 699
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOŚR.6220.11.201822-08-2019 08:3722-08-2019 08:37Urząd Miejski w CieszynieEKORA - Jerzy Rapacz
150/2019Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładów Metalowych "PROMOT" Sp. z o.o. w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 49 (działka nr 9 obr. 25)OŚR.6220.11.201822-08-2019 08:3722-08-2019 08:37Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
204/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zakładów Metalowych "PROMOT" Sp. z o.o. w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 49 - dz. nr 9 obr. 25.OŚR.6220.11.201822-08-2019 08:3722-08-2019 08:37Urząd Miejski w CieszyniePrzemysław Chybiorz - Prezes Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakłady Metalowe "PROMOT"
262/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoOŚR.6220.11.201822-08-2019 08:3722-08-2019 08:37Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
141/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na likwidacji (rozbiórce) istniejącego i budowie nowego zbiornika na olej opałowy (o pojemności 40 m3) wraz z remontem i modernizacją betonowej tacy, na terenie zakładu PPG Cieszyn S.A. - działce nr 1/31 obr. 78 przy ul. Chemików 16 w CieszynieOŚR.6220.4.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
84/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji (rozbiórce) istniejącego zbiornika na olej opałowy o pojemności 118 m3 i budowie w jego miejscu nowego zbiornika magazynowego na olej opałowy o pojemności 40 m3, wraz z remontem i modernizacją szczelnej tacy, na działce 1/31 obr. 78 przy ul. Chemików 16 w Cieszynie.OŚR.6220.4.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszyniePPG Cieszyn S.A.,PPG Cieszyn S.A.
140/2019Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu środowiskowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego pojemnika na olej opałowy (o pojemności 40 m3) na działce 1/31 obr 78 przy ul. Chemików 16 w Cieszynie.OŚR.6220.4.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
83/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentu pod ciśnieniowe zbiorniki na skroplony azot i tlen oraz parownice, wraz z montażem tych urządzeń, na działce nr 3/34 obr. 26 przy ul. M. Kopernika 2C w Cieszynie.OŚR.6220.3.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszynieNORDFLAM Sp. z o.o. Sp. K.
142/2019Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu środowiskowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentu pod ciśnieniowe zbiorniki na skroplony azot i tlen oraz parownice, wraz z montażem tych urządzeń, na działce nr 3/34 obr. 26 przy ul. M. Kopernika 2C w Cieszynie.OŚR.6220.3.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
144/2019Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu środowiskowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego żywic syntetycznych o pojemności 100 m3, na terenie zakładu PPG Cieszyn S.A. - na działce nr 1/31 obr. 78 przy ul. Chemików 16OŚR.6220.7.201921-08-2019 15:0521-08-2019 15:05Urząd Miejski w CieszynieBurmistrz Miasta Cieszyna
z 699