Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4081
z 409
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
48/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa automatycznej linii zawieszkowo – bębnowej do cynkowania z zastosowaniem nowatorskiej technologii”, obejmującego działki Nr 2584/115, 2584/62 położone przy ul. Lipińskiego w Sanoku, obręb Posada.TG.6220.5.201810-09-2018 11:5710-09-2018 11:57Urząd Miasta SanokaAUTOMET Group Sp. zo.o. Sp. k.
49/2018Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa automatycznej linii zawieszkowo – bębnowej do cynkowania z zastosowaniem nowatorskiej technologii”, obejmującego działki Nr 2584/115, 2584/62 położone przy ul. Lipińskiego w Sanoku, obręb Posada.TG.6220.5.201810-09-2018 11:4410-09-2018 11:44Urząd Miasta SanokaBIURO OCHRONY ŚRODOWISKA Łucja Sochacka
189/2017zgłoszenie o zamiarze usunięcia 4 szt. świerków rosnących na działce nr ew. 633 obręb Dąbrówka w SanokuTS.6131.122.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta Sanoka*******
190/2017zgłoszenie o zamiarze usunięcia 1 szt. sosny rosnącej na działce nr ew.256/3 obręb Śródmieście w SanokuTS.6131.123.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta Sanoka*******
191/2017zgłoszenie o zamiarze usunięcia 1 szt. jaworu rosnącego na działce nr ew.2181/4 obręb Posada w SanokuTS.6131.124.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta Sanoka*******
192/2017zgłoszenie o zamiarze usunięcia świerka rosnącego na działce nr ew. 277 obręb Dąbrówka w SanokuTS.6131.125.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta Sanoka*******
193/2017zgłoszenie o zamiarze usunięcia świerka rosnącego na działce nr ew. 291 obręb Dąbrówka w SanokuTS.6131.126.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta Sanoka*******
194/2017wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. wierzby, 1 szt dębu oraz 2 szt. śliw ozdobnych rosnących na działce nr ew. 1515/4 obręb Śródmieście w SanokuTS.6131.127.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta SanokaSanocka Spóldzielnia Mieszkaniowa
195/2017decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. wierzby, 1 szt dębu oraz 2 szt. śliw ozdobnych rosnących na działce nr ew. 1515/4 obręb Śródmieście w SanokuTS.6131.127.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
196/2017wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. kasztanowców i 1 szt. świerka rosnących na działce nr ew. 1997/17 obręb Posada w SanokuTS.6131.128.201708-08-2018 07:3808-08-2018 07:38Urząd Miasta SanokaZespół Szkół nr 3
z 409