Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3995
z 400
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2015Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa budynku handlowo – wystawowo – usługowo – magazynowo- produkcyjnego Nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (miejscami postojowymi, dojazdami i dojściami, przyłączami: energetycznymi, gazowym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowymi, kanalizacji deszczowej, hydrantowej) oraz budowa zjazdu publicznego z drogi o nr ewid. 528 – ul. Mostowa”, obejmującego działki nr: 864, 520/7 oraz część działek nr 519/4, 519/7, 519/2 położonych w Sanoku, obręb Olchowce.TG.6220.6.201512-06-2018 11:3612-06-2018 11:36Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
8/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa budynku handlowo – wystawowo – usługowo – magazynowo- produkcyjnego Nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (miejscami postojowymi, dojazdami i dojściami, przyłączami: energetycznymi, gazowym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowymi, kanalizacji deszczowej, hydrantowej) oraz budowa zjazdu publicznego z drogi o nr ewid. 528 – ul. Mostowa)”, obejmującego działki nr: 864, 520/7 oraz część działek nr 519/4, 519/7, 519/2 położonych w Sanoku, obręb Olchowce.TG.6220.6.201512-06-2018 11:3612-06-2018 11:36Urząd Miasta SanokaIBI GROUP DVP Sp. z o.o.
8/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa budynku handlowo – wystawowo – usługowo – magazynowo – produkcyjnego Nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (miejscami postojowymi, dojazdami i dojściami, przyłączami: energetycznymi, gazowym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowymi, kanalizacji deszczowej, hydrantowej) oraz budowa zjazdu publicznego z drogi o nr ewid. 528 – ul. Mostowa)”, obejmującego działki nr: 864, 520/7 oraz część działek nr 519/4, 519/7, 519/2 położonych w Sanoku, obręb Olchowce.TG.6220.6.201512-06-2018 11:3612-06-2018 11:36Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
89/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Budowa budynku handlowo – wystawowo – usługowo – magazynowo- produkcyjnego Nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (miejscami postojowymi, dojazdami i dojściami, przyłączami: energetycznymi, gazowym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowymi, kanalizacji deszczowej, hydrantowej) oraz budowa zjazdu publicznego z drogi o nr ewid. 528 – ul. Mostowa”, obejmującego działki nr: 864, 520/7 oraz część działek nr 519/4, 519/7, 519/2 położonych w Sanoku, obręb Olchowce.TG.6220.6.201512-06-2018 11:3512-06-2018 11:35Urząd Miasta SanokaECO Consulting Sp.z o.o.
6/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:: „Rozbudowa budynków firmy Ciarko o budynek magazynowo - produkcyjny”, obejmującego działki nr: 702/13, 702/16, 702/17, 702/19, 702/30, 702/54 położone przy ul. Okulickiego w Sanoku, obręb Dąbrówka.TG.6220.2.201810-05-2018 10:5310-05-2018 10:53Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:: „Rozbudowa budynków firmy Ciarko o budynek magazynowo - produkcyjny”, obejmującego działki nr: 702/13, 702/16, 702/17, 702/19, 702/30, 702/54 położone przy ul. Okulickiego w Sanoku, obręb Dąbrówka.TG.6220.2.201810-05-2018 10:5210-05-2018 10:52Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
5/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Rozbudowa budynków firmy Ciarko o budynek magazynowo - produkcyjny”, obejmującego działki nr: 702/13, 702/16, 702/17, 702/19, 702/30, 702/54 położone przy ul. Okulickiego w Sanoku, obręb Dąbrówka.TG.6220.2.201810-05-2018 10:5210-05-2018 10:52Urząd Miasta SanokaCIARKO Sp z o.o. S.K.A.
284/2017Zmiana części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa.TG.6721.1.201521-03-2018 09:1021-03-2018 09:10Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
283/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa.TG.6721.1.201521-03-2018 09:1021-03-2018 09:10Urząd Miasta Sanoka*******
282/2017Projekt zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa.TG.6721.1.201521-03-2018 09:1021-03-2018 09:10Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
z 400