Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4220
z 422
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2018zgłoszenie o zamiarze usunięcia 2 szt. jodeł rosnących na działce 2677/3 nr ew. obręb Posada w SanokuTS.6131.2.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta Sanoka*******
11/2018wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzóz rosnących na działce nr ew.2584/62 obręb Posada w SanokuTS.6131.3.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaAUTOMET Group Sp. zo.o. Sp. k.
12/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 4szt. brzóz rosnących na działce nr ew.2584/62 obręb Posada w SanokuTS.6131.3.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
14/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 4 świerków rosnących na działkach nr ew. 1997/16 i 1997/17 obręb Posada w SanokuTS.6131.4.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
13/2018wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 4 świerków rosnących na działkach nr ew. 1997/16 i 1997/17 obręb Posada w SanokuTS.6131.4.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaRegionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
15/2018wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerka i 1 szt. śliwy rosnących na działce nr ew. 98/20 obręb Wójtowstwo w SanokuTS.6131.5.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaSanocka Spóldzielnia Mieszkaniowa
16/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka i 1 szt. śliwy rosnących na działce nr ew. 98/20 obręb Wójtowstwo w Sanoku pod warunkiem nasadzenia 4 szt drzewTS.6131.5.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
17/2018wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. klonów i 2 szt. wierzby rosnących na działce nr ew. 1200/29 obręb Śródmieście w SanokuTS.6131.6.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaSanocka Spóldzielnia Mieszkaniowa
18/2018decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. klonów i 2 szt. wierzby rosnących na działce nr ew. 1200/29 obręb Śródmieście w Sanoku pod warunkiem nasadzenia 6 szt. drzewTS.6131.6.201820-11-2018 11:5820-11-2018 11:58Urząd Miasta SanokaBurmistrz Miasta Sanoka
19/2018wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. modrzewi rosnących na działce nr ew. 1225/12 obręb Śródmieście w SanokuTS.6131.7.201820-11-2018 11:5720-11-2018 11:57Urząd Miasta SanokaSanocka Spóldzielnia Mieszkaniowa
z 422