Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2220
z 222
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" obręb ewidencyjny 0001 KnurówUA.6220.1.1.202129-04-2021 11:5729-04-2021 11:57Urząd Miasta Knurów*******
2/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11"UA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5623-04-2021 17:56Urząd Miasta KnurówPrezydent Miasta Knurów
107/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11".UA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5323-04-2021 17:53Urząd Miasta KnurówJSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów- Szczyglowice"
5/2020Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11"UA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5323-04-2021 17:53Urząd Miasta KnurówPrezydent Miasta Knurów
17/2020Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11UA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5323-04-2021 17:53Urząd Miasta KnurówPrezydent Miasta Knurów
110/2019Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego (ujecie U-1) do przerzutu wód w rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11"UA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5323-04-2021 17:53Urząd Miasta KnurówPrezydent Miasta Knurów
16/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11 zlokalizowanego w jej bezpośrednim sąsiedztwieUA.6220.1.9.201923-04-2021 17:5323-04-2021 17:53Urząd Miasta Knurów*******
26/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20 obręb KnurówUA.6220.1.6.202025-01-2021 19:4325-01-2021 19:43Urząd Miasta Knurów*******
1/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 98/25, 98/26, 98/27, 98/20, obręb Knurów, gmina Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskieUA.6220.1.6.202025-01-2021 19:4325-01-2021 19:43Urząd Miasta KnurówPrezydent Miasta Knurów
30/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”.UA.6220.1.8.202005-01-2021 11:1205-01-2021 11:12Urząd Miasta Knurów*******
z 222