Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 138
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2023wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę (rozbudowę) drogi gminnej Skrzetusz- KrężołyOŚ.6220.7.202322-03-2024 12:2722-03-2024 12:27Urząd Gminy w RyczywoleGmina Ryczywół
3/2024decyzja środowiskowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie (rozbudowie) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły” zlokalizowanej w gminie Ryczywół na dz. nr 221, 537, 564, 514, 538, 536 obręb Skrzetusz i dz. nr 10, 9, 8, 23, 24/1 i 44 obręb Krężoły.OŚ.6220.7.202322-03-2024 12:2722-03-2024 12:27Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
8/2022Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko + decyzja środowiskowaOŚ.6220.16.202123-02-2024 08:1523-02-2024 08:15Urząd Gminy w RyczywoleGmina Ryczywół
18/2023decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku obory dla krów mlecznych w istniejącym gospodarstwie prowadzonym na działkach ewid. nr 381, 382, 380/3 obręb Skrzetusz, gmina Ryczywół, powiat obornicki”.OŚ.6220.3.202307-12-2023 10:0907-12-2023 10:09Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
13/2023wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na „rozbudowę budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła opasowego w systemie zamkniętym na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, przewidzianego do realizacji na dz. nr 506 obręb Skrzetusz, gmina Ryczywół, powiat obornickiOŚ.6220.9.202307-12-2023 10:0707-12-2023 10:07Urząd Gminy w Ryczywole*******
17/2023decyzja środowiskowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła opasowego w systemie zamkniętym na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, przewidzianego do realizacji na dz. nr 506 obręb Skrzetusz, gmina Ryczywół, powiat obornicki”:OŚ.6220.9.202307-12-2023 10:0707-12-2023 10:07Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
4/2023wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oośOŚ.6220.3.202307-12-2023 10:0707-12-2023 10:07Urząd Gminy w Ryczywole*******
16/2023decyzja środowiskowaOŚ.6220.8.202327-10-2023 11:5727-10-2023 11:57Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
15/2023decyzja środowiska na budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Dąbrówka Ludomska o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 5 obręb Dąbrówka Ludomska, gmina RyczywółOŚ.6220.2.202318-09-2023 13:1118-09-2023 13:11Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
14/2023umorzenie postępowaniaOŚ.6220.5.202318-09-2023 12:5618-09-2023 12:56Urząd Gminy w RyczywoleWójt Gminy Ryczywół
z 14