Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2455
z 246
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
189/2018Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z pasów drogowych dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Iława do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę zezwolenia na zniszczenie okazów i siedlisk gatunków chronionych.RLP.6131.1.144.201816-11-2018 07:5816-11-2018 07:58Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
188/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie 17 szt. drzew z drogi wojewodzkiej nr 521 na terenie gm. Iława.RLP.6131.1.70.201714-11-2018 07:4414-11-2018 07:44Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
187/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz.44/10 i 44/8 w Kamieniu Dużym.RLP.6131.1.149.201813-11-2018 10:3313-11-2018 10:33Urząd Gminy w Iławie*******
186/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 41/16 w Zazdrości.RLP.6131.1.148.201813-11-2018 09:5013-11-2018 09:50Urząd Gminy w Iławie*******
183/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego na chlewnię przeznaczoną do chowu tuczników w chowie bezściółkowym o obsadzie 123,2 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (silos o pojemności 25 Mg), zlokalizowanego na działce nr 26/1 w miejscowości Dziarny, gm. Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.RLP.6220.15.201809-11-2018 10:1609-11-2018 10:16Urząd Gminy w Iławie*******
184/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 239/1 w Gałdowie.RLP.6131.1.146.201809-11-2018 10:1609-11-2018 10:16Urząd Gminy w Iławie*******
185/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 234/4 w Nowej Wsi.RLP.6131.1.147.201809-11-2018 10:1609-11-2018 10:16Urząd Gminy w Iławie*******
181/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy brodawkowatej oraz dziesięciu sosen zwyczajnych z działki nr 3232/14 w obrębie Siemiany,w Gminie Iława.RLP.6131.1.128.201805-11-2018 11:1005-11-2018 11:10Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
182/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz.24/6 w Szałkowie.RLP.6131.1.146.201805-11-2018 11:1005-11-2018 11:10Urząd Gminy w Iławie*******
180/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 24/6 w Szałkowie.RLP.6131.1.145.201831-10-2018 11:3631-10-2018 11:36Urząd Gminy w Iławie*******
z 246