Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2339
z 234
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
73/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z dz. 137/1 w Rudzienicach.RLP.6131.1.55.201821-05-2018 13:3521-05-2018 13:35Urząd Gminy w Iławie*******
72/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu wyniosłego z dz. 161/3 w Siemianach.RLP.6131.1.54.201821-05-2018 07:4421-05-2018 07:44Urząd Gminy w Iławie*******
70/2018Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 242/1 i 242/2 w obrębie Tynwałd, gm. Iława, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.RLP.6220.4.201821-05-2018 07:4421-05-2018 07:44Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
71/2018Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 242/1 i 242/2 w obrębie Tynwałd, gm. Iława do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.RLP.6220.4.201821-05-2018 07:4421-05-2018 07:44Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
69/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 55/3 w Kałdunach.RLP.6131.1.53.201817-05-2018 08:2217-05-2018 08:22Urząd Gminy w Iławie*******
68/2018Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyn i urządzeń do istniejącego Zakładu Produkcyjnego w Karasiu.RLP.6220.5.201827-04-2018 09:3127-04-2018 09:31Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
67/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania produktów na bazie elastomerów na działce nr 27/6, obręb 36 Stradomno, gm. Iława.RLP.6220.2.201826-04-2018 09:4226-04-2018 09:42Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
65/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 168/1 w Wikielcu.RLP.6131.1.51.201810-04-2018 07:3510-04-2018 07:35Urząd Gminy w Iławie*******
66/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 102/6 w Szałkowie.RLP.6131.1.52.201810-04-2018 07:3510-04-2018 07:35Urząd Gminy w Iławie*******
64/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania produktów na bazie elastomerów na działce nr 27/6, obręb 36 Stradomno, gm. Iława, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie.RLP.6220.2.201806-04-2018 14:4506-04-2018 14:45Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
z 234