Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2378
z 238
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
112/2018Wniosek o zmianę decyzji Wójta Gminy ława z dnia 18.12.2017 r., znak:RLP.6131.1.87.2017 w sprawie usunięcia 9 sosen zwyczajnych z dz. 240/26 w Siemianach.RLP.6131.1.83.201814-08-2018 15:2014-08-2018 15:20Urząd Gminy w Iławie*******
111/2018Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy ława z dnia 18.12.2017 r., znak:RLP.6131.1.87.2017 w sprawie usunięcia 9 sosen zwyczajnych z dz. 240/26 w Siemianach.RLP.6131.1.83.201814-08-2018 15:2014-08-2018 15:20Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
110/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 19/19 w Szymbarku.RLP.6131.1.82.201810-08-2018 08:0710-08-2018 08:07Urząd Gminy w Iławie*******
109/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia brzozy brodawkowatej o trzech pniach z dz. 103/2 w obr. Dziarnówko.RLP.6131.1.81.201807-08-2018 09:0107-08-2018 09:01Urząd Gminy w Iławie*******
107/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 83, 84, 85, 86 i 87 w obr. Mątyki.RLP.6131.1.79.201830-07-2018 08:2530-07-2018 08:25Urząd Gminy w Iławie*******
108/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 88 w obr. Mątyki.RLP.6131.1.80.201830-07-2018 08:2530-07-2018 08:25Urząd Gminy w Iławie*******
105/2018Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej Solniki-Jasne.RLP.6220.8.201826-07-2018 11:4926-07-2018 11:49Urząd Gminy w IławieNadleśnictwo Susz
106/2018Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej Solniki-Jasne.RLP.6220.8.201826-07-2018 11:4926-07-2018 11:49Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
102/2018Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. 107 w obr. Gulb.RLP.6131.1.75.201825-07-2018 10:3825-07-2018 10:38Urząd Gminy w Iławie*******
103/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z dz. 80/2 w obr. Szymbark.RLP.6131.1.77.201825-07-2018 10:3825-07-2018 10:38Urząd Gminy w IławiePowiatowy Zarząd Dróg w Iławie
z 238