Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2665
z 267
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
45/2019Wniosek o zmianę decyzji na wycinkę drzewŚ.6131.150.201914-01-2020 14:5414-01-2020 14:54Urząd Gminy WiśniowaPGE Dystrybucja S.A., , Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanego przez GAMUZA Sp. z o.o. ul. Bałysa 32, 34-100 Wadowice
46/2019Decyzja wydana stosownie do art. 155 Kpa za zgodą stron postępowania decyzję Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 21.11.2019r., znak: Ś.6131.123.2019, w ten sposób, że termin usunięcia drzew przedłużyć do dnia 30.04.2020r.Ś.6131.150.201914-01-2020 14:5414-01-2020 14:54Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
44/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. modrzew europejski i świerk pospolity rosnących na działce nr ewid. 1558/2 położonej w miejscowości Oparówka, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka StrzyżowskaŚ.6131.142.201914-01-2020 14:4514-01-2020 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
43/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości SzufnarowaŚ.6220.7.201927-12-2019 13:3627-12-2019 13:36Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
41/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201927-12-2019 13:1627-12-2019 13:16Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
42/2019Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201927-12-2019 13:1627-12-2019 13:16Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
39/2019Wniosek o usunięcie drzew z gat. modrzew i świerk z działki nr ewid. 1558/2 położonej w miejscowości Oparówka rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska.Ś.6131.142.201927-12-2019 09:2527-12-2019 09:25Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
40/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr ewid. 1122 położonej w miejscowości Wiśniowa, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1921 R dojazd do stacji PKP WiśniowaŚ.6131.149.201927-12-2019 09:2527-12-2019 09:25Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
29/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk pospolity rosnącego na działce nr ewid. 77/4 położonej w miejscowości TułkowiceŚ.6131.105.201913-12-2019 09:2213-12-2019 09:22Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
30/2019Wniosek o usunięcie drzew z gatunku dąb, brzoza, leszczyna, wierzba, świerk rosnących pod linią elektroenergetyczną SN Strzyżów – Ropczyce na działkach nr ewid. 1072, 1078 i 1092/3 położonych w miejscowości NiewodnaŚ.6131.123.201913-12-2019 09:2213-12-2019 09:22Urząd Gminy WiśniowaPGE Dystrybucja S.A., , Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanego przez GAMUZA Sp. z o.o. ul. Bałysa 32, 34-100 Wadowice
z 267