Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2681
z 269
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
16/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły rosnących na działkach nr ewid. 198/1 w Tułkowicach, 202/1 w Kalembinie, 872, 873, 1045 w Wiśniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce oraz na działce nr ewid. 3944/2 w Szufnarowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-WiśniowaŚ.6131.66.202008-10-2020 09:1808-10-2020 09:18Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
15/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zaopiniowania, iż dla przedsięwzięcia np.: „Rozwój firmy SEGER Cutting Tools poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego frezu do obróbki nadstopów” realizowanego poprzez: - budowę hali produkcyjnej (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z zagospodarowaniem terenu, tj.: budową dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem ścieków, przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowo-roztopowych oraz zakup - urządzeń do wytwarzania narzędzi: sprężarki śrubowej, centrów szlifierskich do małych i dużych średnic, - linii do nakładania powłok ochronnych PVD w technologii SPCS, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Ś.6220.5.202006-10-2020 11:5506-10-2020 11:55Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
13/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk pospolity rosnących na działce nr ewid. 313/2 położonej w miejscowości KozłówekŚ.6131.65.202002-10-2020 14:0002-10-2020 14:00Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
14/2020Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozwój firmy SEGER Cutting Tools poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego frezu do obróbki nadstopów” realizowanego poprzez: - budowę hali produkcyjnej (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z zagospodarowaniem terenu, tj.: budową dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem ścieków, przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód opadowo-roztopowych oraz zakup - urządzeń do wytwarzania narzędzi: sprężarki śrubowej, centrów szlifierskich do małych i dużych średnic, - linii do nakładania powłok ochronnych PVD w technologii SPCS.Ś.6220.5.202002-10-2020 14:0002-10-2020 14:00Urząd Gminy WiśniowaSEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J.
11/2020Wniosek o usunięcie drzew z gat. świerk pospolity z działki nr ewid. 313/2 położonej w miejscowości MarkuszowaŚ.6131.65.202020-08-2020 12:3120-08-2020 12:31Urząd Gminy WiśniowaGminna Spółdzielnia SCh (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska)
12/2020Wniosek o usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły rosnących na działkach nr ewid. 198/1 w Tułkowiach, 202/1 w Kalembinie, 872, 873, 1045 w Wiśniowej pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce oraz na działce nr ewid. 3944/2 w Szufnarowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa.Ś.6131.66.202020-08-2020 12:3120-08-2020 12:31Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
10/2020Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa”Ś.6220.1.202017-06-2020 12:5517-06-2020 12:55Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
7/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą warunki z opinii.Ś.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
8/2020Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Krośnie, w sprawie stwierdzenia, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoŚ.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
9/2020Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie aktualności zapisów w wydanej opinii sanitarnej stwierdzającej, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoŚ.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
z 269