Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2626
z 263
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
6/2019Wniosek o usunięcie drzew z gat. świerk, sosna, jawor z działki nr ewid. 1361 położonej w miejscowości SzufnarowejŚ.6131.43.201928-03-2019 11:2628-03-2019 11:26Urząd Gminy Wiśniowa*******
7/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk kłujący srebrny, świerk pospolity, sosna zwyczajna i klon jawor rosnących na działce nr ewid. 1361 położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.43.201928-03-2019 11:2628-03-2019 11:26Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
35/2018Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanejŚ.603.2.201821-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaDEZAKO Sp. z o. o.
3/2019Uzupełnienie nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.8.201721-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaPracownia Projektowa HYDROGEOTECH mgr inż. Andrzej Doroba
4/2019wniosek o przedłużenie ważności decyzji z dnia 22.01.2019r., znak: Ś.6131.100.2018Ś.6131.39.201921-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
5/2019Decyzja wydana stosownie do art. 155 Kpa za zgodą stron postępowania zmieniająca decyzję Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 22.01.2019r., znak: Ś.6131.100.2018, w ten sposób, że termin usunięcia drzew przedłużyć do dnia 29.02.2020r.Ś.6131.39.201921-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
34/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły z działki nr ewid. 202/1 położonej w miejscowości Kalembina i z działki nr ewid. 1378 położonej w WiśniowejŚ.6131.100.201822-01-2019 12:2822-01-2019 12:28Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
2/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 202/1 położonej w miejscowości Kalembina oraz na działce nr ewid. 1378 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.100.201822-01-2019 12:2822-01-2019 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
32/2018„Koreferat do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”.Ś.6220.8.201703-01-2019 10:5803-01-2019 10:58Urząd Gminy WiśniowaZielone Oko
33/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. topola i olsza czarna z działki nr ewid. 1029 stanowiącej potok Szufnarówka położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.107.201803-01-2019 10:5803-01-2019 10:58Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
z 263