Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2607
z 261
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2018Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa"Ś.6220.5.201805-09-2018 12:2805-09-2018 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
23/2018Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa"Ś.6220.5.201805-09-2018 12:2805-09-2018 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
21/2018Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa"Ś.6220.5.201816-07-2018 10:2316-07-2018 10:23Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
19/2018Uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa".Ś.6220.5.201811-07-2018 09:5011-07-2018 09:50Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
20/2018Uzupełnienie nr 2 do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa".Ś.6220.5.201811-07-2018 09:5011-07-2018 09:50Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
17/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma –Ropczyce-Wiśnowa polegająca na budowie chodnika w km 41+285 – 43+174 w m. Szufnarowa"Ś.6220.6.201811-07-2018 09:2811-07-2018 09:28Urząd Gminy Wiśniowa
18/2018Uzupełnienie do raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201711-07-2018 09:2811-07-2018 09:28Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
12/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk rosnących na działce nr ewid. 109/2 położonej w miejscowości Wiśniowaś.6131.17.201802-07-2018 16:5002-07-2018 16:50Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
14/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat.klon, topola, wierzba, jesion rosnących na działce nr ewid. 372/2 położonej w miejscowości WisniowaŚ.6131.43.201802-07-2018 16:5002-07-2018 16:50Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
16/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk rosnących na działce nr ewid.109/2 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.52.201802-07-2018 16:5002-07-2018 16:50Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 261