Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2019Wniosek o usunięcie drzew z gat. lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej NR 1922 R Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na działce nr 1223 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.81.201902-07-2019 10:0502-07-2019 10:05Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
9/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej NR 1922 R Wiśniowa – Jazowa - Markuszowa na działce nr 1223 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.81.201902-07-2019 10:0502-07-2019 10:05Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
10/2019Wyjaśnienia do uzupełnienia nr 2 do raportuŚ.6220.8.201702-07-2019 10:0502-07-2019 10:05Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
11/2019Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201702-07-2019 10:0502-07-2019 10:05Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
12/2019Protokół z rozprawy otwartej dla środowiskaŚ.6220.8.201702-07-2019 10:0502-07-2019 10:05Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
6/2019Wniosek o usunięcie drzew z gat. świerk, sosna, jawor z działki nr ewid. 1361 położonej w miejscowości SzufnarowejŚ.6131.43.201928-03-2019 11:2628-03-2019 11:26Urząd Gminy Wiśniowa*******
7/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk kłujący srebrny, świerk pospolity, sosna zwyczajna i klon jawor rosnących na działce nr ewid. 1361 położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.43.201928-03-2019 11:2628-03-2019 11:26Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
35/2018Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanejŚ.603.2.201821-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaDEZAKO Sp. z o. o.
3/2019Uzupełnienie nr 2 do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.8.201721-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaPracownia Projektowa HYDROGEOTECH mgr inż. Andrzej Doroba
4/2019wniosek o przedłużenie ważności decyzji z dnia 22.01.2019r., znak: Ś.6131.100.2018Ś.6131.39.201921-03-2019 13:5621-03-2019 13:56Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
z 264