Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2647
z 265
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
25/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie stwierdzenia, że dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cuttings Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Ś.6220.6.201912-11-2019 13:3812-11-2019 13:38Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
26/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia, że dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cuttings Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201912-11-2019 13:3812-11-2019 13:38Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
27/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoŚ.6220.7.201912-11-2019 13:3812-11-2019 13:38Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
28/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych” nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskoŚ.6220.7.201912-11-2019 13:3812-11-2019 13:38Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
16/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr ewid. 881 położonej w miejscowości Różanka, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1350 R Różanka - Grodzisko.Ś.6131.91.201925-10-2019 08:3425-10-2019 08:34Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
24/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gat. lipa rosnących na działce nr ewid. 881 położonej w miejscowości RóżankaŚ.6131.91.201925-10-2019 08:3425-10-2019 08:34Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
23/2019Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.7.201925-10-2019 08:2625-10-2019 08:26Urząd Gminy Wiśniowa“RoMi” Sp. z o.o.
21/2019Wniosek o usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły rozsnących na działce nr ewid. 3939 w Szufnarowej i na działce nr ewid. 377 w Wiśniowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa oraz drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr ewid. 873 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce.Ś.6131.96.201914-10-2019 15:3814-10-2019 15:38Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
22/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 3939 w Szufnarowej i na działce nr ewid. 377 w Wiśniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa oraz drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr ewid. 873 w miejscowości Wiśniowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – WarzyceŚ.6131.96.201914-10-2019 15:3814-10-2019 15:38Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
20/2019Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cuttings Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201913-09-2019 13:1913-09-2019 13:19Urząd Gminy WiśniowaSEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J.
z 265