Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2550
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
16/2016Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na realizacjęinwestycji pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”BRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:4325-04-2017 13:43Urząd Gminy Wiśniowapełnomocnik,Małopolski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
12/2017pismo o opinię do sanepiduBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
9/2017Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”BRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy Wiśniowapełnomocnik
11/2017wniosek o uzgodnienie do RDOŚBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
23/2016postanowienie o zawieszeniu postepowaniaBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
20/2016opinia RDOŚOO.4240.1.468.2016.BM25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
22/2016postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
21/2016opinia sanepiduPSE.NZ-420/94/1625-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach
18/2016pismo do RDOŚBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
19/2016wniosek do sanepiduBRGK.6220.4.2016.KD25-04-2017 13:3625-04-2017 13:36Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 255