Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2620
z 262
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
34/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły z działki nr ewid. 202/1 położonej w miejscowości Kalembina i z działki nr ewid. 1378 położonej w WiśniowejŚ.6131.100.201822-01-2019 12:2822-01-2019 12:28Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
2/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 202/1 położonej w miejscowości Kalembina oraz na działce nr ewid. 1378 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.100.201822-01-2019 12:2822-01-2019 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
32/2018„Koreferat do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”.Ś.6220.8.201703-01-2019 10:5803-01-2019 10:58Urząd Gminy WiśniowaZielone Oko
33/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. topola i olsza czarna z działki nr ewid. 1029 stanowiącej potok Szufnarówka położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.107.201803-01-2019 10:5803-01-2019 10:58Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
1/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. topola czarna i olsza czarna rosnących na działce nr ewid. 1029 stanowiącej potok Szufnarówka położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.107.201803-01-2019 10:5803-01-2019 10:58Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
30/2018Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca wpływu i zagrożenia projektowanego odkrywkowego wydobywania piaskowca ze złoża „Szufnarowa” względem istniejących ujęć wód podziemnych (gospodarczych studni kopanych i wierconych) w rejonie złoża w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.8.201719-11-2018 14:5419-11-2018 14:54Urząd Gminy WiśniowaGEOLOGOS, Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska, Stanisław Mac
31/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackieŚ.6220.13.201619-11-2018 14:5419-11-2018 14:54Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
26/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny z działki nr ewid. 449/7 położonej w miejscowości KożuchówŚ.6131.54.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaDREWNOM Produkcja - Handel - Usługi Lucyna Niemiec
27/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny rosnących na działce nr ewid. 449/7 położonej w miejscowości KożuchówŚ.6131.54.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
28/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. jesion z nr ewid. 3941, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa oraz na działkach: 655,202/1,1378, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce.Ś.6131.63.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
z 262