Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2588
z 259
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201722-03-2018 14:4822-03-2018 14:48Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy Wiśniowa*******
1/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy Wiśniowa*******
31/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
2/2018Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
3/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
19/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: polegającego na wydobywaniu piaskowca ze złoża „Szufnarowa” metoda odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 22,50 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego, w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie.Ś.6220.8.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
22/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. lipa, jesion, brzoza, klon rosnących na działce nr ewid. 201 położonej w miejscowości Kalembina rosnących w pasie drogi powiatowej NR 1920 R Różanka-WiśniowaŚ.6131.4.201727-12-2017 07:3727-12-2017 07:37Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
21/2017Wniosek o usunięcie drzew z gat. lipa, jesion, brzoza, klon z działki nr ewid. 201 położonej w miejscowości Kalembina rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej NR 1920 R Różanka- WiśniowaŚ.6131.4.201727-12-2017 07:3727-12-2017 07:37Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
z 259