Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2864
z 287
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
33/2023Wniosek o usunięcie drzew z gat. świerk pospolity rosnących na działce nr ewid. 109/2 w WiśniowejŚ.6131.3.120.202305-12-2023 11:4105-12-2023 11:41Urząd Gminy WiśniowaParafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Świata
34/2023Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. świerk pospolity rosnących na działce nr ewid. 109/2 położonej w miejscowości WiśniowaŚ.6131.3.120.202305-12-2023 11:4105-12-2023 11:41Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
35/2023Wniosek o usunięcie drzew z gat. lipa i klon polny z działki nr ewid. 866 położonej w miejscowości NiewodnaŚ.6131.3.129.202305-12-2023 11:4105-12-2023 11:41Urząd Gminy WiśniowaParafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Anny
32/2023Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej "PV Markuszowa" o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid, 228, 229 położonych w obrębie Markuszowa w gminie Wiśniowa”Ś.6220.6.202305-12-2023 11:3405-12-2023 11:34Urząd Gminy WiśniowaSPV MILLER Sp. z o.o.
31/2023Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową” działka nr 1224/2 obręb Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie,Ś.6220.4.202301-12-2023 14:5401-12-2023 14:54Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
30/2023Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1926R Kożuchów – Markuszowa – Wysoka Strzyżowska w km 2 + 660 – 3 + 090 w miejscowości Markuszowa oraz w km 3 + 855 – 5 + 330 w miejscowości Oparówka”Ś.6220.5.202330-10-2023 14:5630-10-2023 14:56Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
25/2023Wniosek o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Wiśniowa w dniu 29.09.2011 r. znak; (Ś.6220.10.10.3.2011) dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniowa gm. Wiśniowa dla przepustowości docelowej Qśrd = 2 × 400 m3/d” w związku z realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową” działka nr 1224/2 obręb Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackieŚ.6220.3.202313-10-2023 09:5313-10-2023 09:53Urząd Gminy WiśniowaGmina Wiśniowa
29/2023Decyzja umarzająca postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniowa gm. Wiśniowa dla przepustowości docelowej Qśrd = 2 × 400 m3/d” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową” działka nr 1224/2 obręb Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackie.Ś.6220.3.202313-10-2023 09:5313-10-2023 09:53Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
28/2023Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową” działka nr 1224/2 obręb Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, województwo podkarpackieŚ.6220.4.202313-10-2023 09:4813-10-2023 09:48Urząd Gminy WiśniowaGmina Wiśniowa
27/2023Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły i modrzew europejski rosnących na działkach nr ewid. 872 i 875/1 położonych w miejscowości Wiśniowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce oraz drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr ewid. 3942/4 położonej w miejscowości Szufnarowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-WiśniowaŚ.6131.3.92.202302-10-2023 11:4002-10-2023 11:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 287