Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2615
z 262
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
30/2018Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca wpływu i zagrożenia projektowanego odkrywkowego wydobywania piaskowca ze złoża „Szufnarowa” względem istniejących ujęć wód podziemnych (gospodarczych studni kopanych i wierconych) w rejonie złoża w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.8.201719-11-2018 14:5419-11-2018 14:54Urząd Gminy WiśniowaGEOLOGOS, Zakład Usług Geologicznych i Ochrony Środowiska, Stanisław Mac
31/2018Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka”, gmina Wiśniowa, województwo podkarpackieŚ.6220.13.201619-11-2018 14:5419-11-2018 14:54Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
26/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny z działki nr ewid. 449/7 położonej w miejscowości KożuchówŚ.6131.54.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaDREWNOM Produkcja - Handel - Usługi Lucyna Niemiec
27/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. kasztanowiec zwyczajny rosnących na działce nr ewid. 449/7 położonej w miejscowości KożuchówŚ.6131.54.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
28/2018Wniosek o usunięcie drzew z gat. jesion z nr ewid. 3941, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa oraz na działkach: 655,202/1,1378, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce.Ś.6131.63.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
29/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion rosnących na działce nr ewid. 3941, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa oraz na działkach: 655,202/1,1378, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce .Ś.6131.63.201804-10-2018 15:0704-10-2018 15:07Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
24/2018Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśnowa w km 41+217.50 – 43+174 w m. Szufnarowa, polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych“.Ś.6220.6.201804-10-2018 13:5704-10-2018 13:57Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
25/2018Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśnowa w km 41+217.50 – 43+174 w m. Szufnarowa, polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych“Ś.6220.6.201804-10-2018 13:5704-10-2018 13:57Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
22/2018Postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa"Ś.6220.5.201805-09-2018 12:2805-09-2018 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
23/2018Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa"Ś.6220.5.201805-09-2018 12:2805-09-2018 12:28Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 262