Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2669
z 267
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/2020Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa””Ś.6220.1.202011-03-2020 10:3711-03-2020 10:37Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
3/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.7.201911-03-2020 10:1611-03-2020 10:16Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
40/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr ewid. 1122 położonej w miejscowości Wiśniowa, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1921 R dojazd do stacji PKP WiśniowaŚ.6131.149.201914-02-2020 12:1414-02-2020 12:14Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
2/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. lipa drobnolistna rosnącego na działce nr ewid. 1122 położonej w miejscowości Wiśniowa, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1921 R dojazd do stacji PKP WiśniowaŚ.6131.149.201914-02-2020 12:1414-02-2020 12:14Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
1/2020Wniosek o usunięcie drzew z gat. olsza czarna z działki nr ewid. rosnących na działce 8046/7 położonej w miejscowości Pstrągowa, stanowiącej drogę publiczną Pstrągowa - Brzezie Nr 112107 RŚ.6131.6.202010-02-2020 11:0010-02-2020 11:00Urząd Gminy WiśniowaGmina Czudec
45/2019Wniosek o zmianę decyzji na wycinkę drzewŚ.6131.150.201914-01-2020 14:5414-01-2020 14:54Urząd Gminy WiśniowaPGE Dystrybucja S.A., , Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów reprezentowanego przez GAMUZA Sp. z o.o. ul. Bałysa 32, 34-100 Wadowice
46/2019Decyzja wydana stosownie do art. 155 Kpa za zgodą stron postępowania decyzję Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 21.11.2019r., znak: Ś.6131.123.2019, w ten sposób, że termin usunięcia drzew przedłużyć do dnia 30.04.2020r.Ś.6131.150.201914-01-2020 14:5414-01-2020 14:54Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
44/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. modrzew europejski i świerk pospolity rosnących na działce nr ewid. 1558/2 położonej w miejscowości Oparówka, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka StrzyżowskaŚ.6131.142.201914-01-2020 14:4514-01-2020 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
43/2019Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości SzufnarowaŚ.6220.7.201927-12-2019 13:3627-12-2019 13:36Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
41/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201927-12-2019 13:1627-12-2019 13:16Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 267