Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2641
z 265
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
21/2019Wniosek o usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły rozsnących na działce nr ewid. 3939 w Szufnarowej i na działce nr ewid. 377 w Wiśniowej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa oraz drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr ewid. 873 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce.Ś.6131.96.201914-10-2019 15:3814-10-2019 15:38Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
22/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. jesion wyniosły rosnących na działce nr ewid. 3939 w Szufnarowej i na działce nr ewid. 377 w Wiśniowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa oraz drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr ewid. 873 w miejscowości Wiśniowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – WarzyceŚ.6131.96.201914-10-2019 15:3814-10-2019 15:38Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
20/2019Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Linia do pokryć PVD dla firmy Seger Cuttings Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna”Ś.6220.6.201913-09-2019 13:1913-09-2019 13:19Urząd Gminy WiśniowaSEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Sp. J.
19/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gat. modrzew z działki nr ewid. 77/4 położonej w miejscowości TułkowiceŚ.6131.105.201903-09-2019 16:5503-09-2019 16:55Urząd Gminy WiśniowaOchotnicza Straż Pożarna Tułkowice
18/2019Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201705-08-2019 15:4405-08-2019 15:44Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
17/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. drzew z gatunku olsza czarna, topola i klon jawor rosnących w na działce 1029 (potok Szufnarówka) położonej w miejscowości SzufnarowaŚ.6131.88.201902-08-2019 10:1602-08-2019 10:16Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
15/2019Wniosek o usunięcie drzew z gat. olsza czarna i topola – brzeg prawy oraz klon jawor – brzeg lewy rosnących na działce 1029 (potok Szufnarówka) położonej w miejscowości Szufnarowa.Ś.6131.88.201931-07-2019 11:2831-07-2019 11:28Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
16/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr ewid. 881 położonej w miejscowości Różanka, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1350 R Różanka - Grodzisko.Ś.6131.91.201931-07-2019 11:2831-07-2019 11:28Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
13/2019Wniosek o usunięcie drzew z gatunku jesion rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - WarzyceŚ.6131.82.201925-07-2019 11:0025-07-2019 11:00Urząd Gminy WiśniowaPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
14/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku jesion rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - WarzyceŚ.6131.82.201925-07-2019 11:0025-07-2019 11:00Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 265