Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2594
z 260
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa".Ś.6220.5.201811-05-2018 09:4711-05-2018 09:47Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
10/2018Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 0 +036 w m. Jaszczurowa”Ś.6220.2.201811-05-2018 09:4711-05-2018 09:47Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
5/2018Postanowienie w sprawie podjęcia z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”.Ś.6220.8.201730-03-2018 12:0430-03-2018 12:04Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
6/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201730-03-2018 12:0430-03-2018 12:04Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
7/2018Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 0 +036 w m. Jaszczurowa”.Ś.6220.2.201830-03-2018 12:0430-03-2018 12:04Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
8/2018Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa - Wiśniowa w km 0 +036 w m. Jaszczurowa”.Ś.6220.2.201830-03-2018 12:0430-03-2018 12:04Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
4/2018Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”Ś.6220.8.201722-03-2018 14:4822-03-2018 14:48Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy Wiśniowa*******
1/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2017Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”Ś.6220.7.201722-03-2018 14:4522-03-2018 14:45Urząd Gminy Wiśniowa*******
z 260