Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2565
z 257
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
20/2017zawiadomienieBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
19/2017wniosek wycofujący prowadzenie postępowaniaBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaMałopolski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
18/2017pismo o uzupełnienieBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
9/2017Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie inwestycji – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów: Zadanie 11 rzeka Krzyworzeka; Zadanie 12 Potok Lipnik”BRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy Wiśniowapełnomocnik
21/2016opinia sanepiduPSE.NZ-420/94/1628-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach
22/2016postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
23/2016postanowienie o zawieszeniu postepowaniaBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
18/2016pismo do RDOŚBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
19/2016wniosek do sanepiduBRGK.6220.4.2016.KD28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
20/2016opinia RDOŚOO.4240.1.468.2016.BM28-07-2017 13:4028-07-2017 13:40Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 257