Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2675
z 268
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2020Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa”Ś.6220.1.202017-06-2020 12:5517-06-2020 12:55Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
7/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą warunki z opinii.Ś.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
8/2020Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Krośnie, w sprawie stwierdzenia, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoŚ.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie
9/2020Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie aktualności zapisów w wydanej opinii sanitarnej stwierdzającej, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoŚ.6220.1.202019-05-2020 12:4419-05-2020 12:44Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
6/2020Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa” stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Ś.6220.1.202017-04-2020 13:3117-04-2020 13:31Urząd Gminy WiśniowaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
5/2020Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości Szufnarowa,Ś.6220.7.201917-04-2020 09:2217-04-2020 09:22Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
4/2020Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przeróbczego na terenie o powierzchni 0,2048 ha stanowiącym części działek gruntowych nr ewid. 3551 i 3556 położonych w graniach terenu odkrywkowego zakładu górniczego „Szufnarowa””Ś.6220.1.202011-03-2020 10:3711-03-2020 10:37Urząd Gminy WiśniowaMURPOL, Zbigniew Murias
3/2020Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku biurowo – magazynowego – produkcyjnego o część produkcyjną, socjalno – biurową oraz magazynową wraz z montażem nowych maszyn do produkcji rękawów foliowych”, na działkach ewid. nr 4000/7, 4000/8 i 4000/10 położonych w miejscowości Szufnarowa.Ś.6220.7.201911-03-2020 10:1611-03-2020 10:16Urząd Gminy WiśniowaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
40/2019Wniosek o usunięcie drzewa z gatunku lipa rosnącego na działce nr ewid. 1122 położonej w miejscowości Wiśniowa, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1921 R dojazd do stacji PKP WiśniowaŚ.6131.149.201914-02-2020 12:1414-02-2020 12:14Urząd Gminy WiśniowaPowiatowy Zarząd Dróg
2/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. lipa drobnolistna rosnącego na działce nr ewid. 1122 położonej w miejscowości Wiśniowa, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1921 R dojazd do stacji PKP WiśniowaŚ.6131.149.201914-02-2020 12:1414-02-2020 12:14Urząd Gminy WiśniowaWójt Gminy Wiśniowa
z 268