Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 59
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201720-06-2017 14:3220-06-2017 14:32Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości MierzeńRGPiN. 6220.3.201729-05-2017 09:2929-05-2017 09:29Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
5/2017Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGPiN.6220.1.2017 z dnia 18.04.2017r. pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.2.201710-05-2017 10:1010-05-2017 10:10Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
4/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201718-04-2017 15:4118-04-2017 15:41Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2017Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPin.6220.1.201716-03-2017 09:0716-03-2017 09:07Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania terenu inwestycji przez InwestoraRGPiN.6220.4.201608-03-2017 10:2208-03-2017 10:22Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201724-02-2017 14:1624-02-2017 14:16Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna,F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
15/2016Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105RGPiN.6220.4.201612-12-2016 14:1712-12-2016 14:17Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
14/2016Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.1.201607-12-2016 15:0407-12-2016 15:04Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
13/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.3.201624-11-2016 10:0724-11-2016 10:07Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
12/2016Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.1.201626-10-2016 09:2626-10-2016 09:26Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
11/2016Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.3.201624-10-2016 12:1024-10-2016 12:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości CzasławRGPiN.6220.5.201628-09-2016 13:5828-09-2016 13:58Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
9/2016Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości CzasławRGPiN.6220.5.201607-09-2016 09:3807-09-2016 09:38Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2016Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105RGPiN.6220.4.201601-08-2016 09:2701-08-2016 09:27Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2016Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105”RGPiN.6220.4.201606-07-2016 11:2906-07-2016 11:29Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej K1962 Komorniki – Kawec - Żerosławice na potoku Krzyworzeka w miejscowości CzasławRGPiN.6220.5.201630-05-2016 10:3530-05-2016 10:35Urząd Gminy Raciechowice*******
5/2016Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy RaciechowiceRGPiN.6220.2.201616-05-2016 14:1416-05-2016 14:14Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z.Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105"RGPiN.6220.4.201616-05-2016 10:2816-05-2016 10:28Urząd Gminy RaciechowiceTRASZKAN F.S.Z. Sroka spółka jawna
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPIN.6220.1.201613-04-2016 13:3213-04-2016 13:32Urząd Gminy Raciechowice*******,*******,*******
2/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy RaciechowiceRGPiN.6220.2.201613-04-2016 13:3213-04-2016 13:32Urząd Gminy RaciechowiceZarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach
3/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.3.201613-04-2016 13:3213-04-2016 13:32Urząd Gminy RaciechowiceKrzysztof Leśniak STOLARSTWO
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201510-02-2015 12:5510-02-2015 12:55Urząd Gminy RaciechowiceAdam Kuc AK. TECHNOLAK
6/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.2.201419-11-2014 13:0019-11-2014 13:00Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2014Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowiskoRGPiN.6220.2.201420-10-2014 10:1420-10-2014 10:14Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięciaRGPiN.6220.2.201420-08-2014 14:0020-08-2014 14:00Urząd Gminy RaciechowiceSLOW FLOW GROUP Sp. z o.o.
3/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201425-07-2014 09:3925-07-2014 09:39Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2014Postanowienie o stwierdzeniu braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRGPiN.62240.1.201426-06-2014 14:2026-06-2014 14:20Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201430-05-2014 13:2330-05-2014 13:23Urząd Gminy RaciechowiceMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
7/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.3.201329-10-2013 10:0229-10-2013 10:02Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201324-09-2013 13:5524-09-2013 13:55Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2013Postanowienie o stwierdzeniu braku przeprowadzenia oceny na środowiskoRGPiN.6220.3.201317-09-2013 12:0217-09-2013 12:02Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2013Postanowienie o stwierdzeniu braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRGPiN.6220.4.201308-08-2013 09:3908-08-2013 09:39Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201319-06-2013 09:0419-06-2013 09:04Urząd Gminy Raciechowice*******
2/2013Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201211-04-2013 12:4711-04-2013 12:47Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGPiN.6220.3.201311-04-2013 10:3511-04-2013 10:35Urząd Gminy RaciechowiceECOENERGY Sp. z o.o.
9/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.4.201113-01-2012 10:2413-01-2012 10:24Urząd Gminy RaciechowiceTRASZKAN F.S.Z. Sroka Spółka jawna
1/2012Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: Budowa kompostowni kontenerowej odpadów ulegających biodegradacji w ramach istniejącego punktu odzysku i zbierania odpadów na działce nr 246 obręb ZegartowiceRGPiN.6220.4.2011/201213-01-2012 10:2413-01-2012 10:24Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/2/201009-09-2011 13:5609-09-2011 11:59Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE”RGPiN.6220.1.201109-09-2011 12:5909-09-2011 11:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2011Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE"RGPiN.6220.1.201115-06-2011 14:0515-06-2011 12:16Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/5/2010/201128-03-2011 12:3428-03-2011 10:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2011Budowa warsztatu samochodowego z częścią socjalno-biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134/1, 134/3, 134/5 położonych w Zegartowicach, gmina Raciechowice 1. Kserokopia poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia; 3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.RGPiN.6220.1.201110-03-2011 09:2510-03-2011 08:30Urząd Gminy Raciechowice*******
2/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przdsięwzięcia - „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice” realizowanego na działce nr 469/2 w miejscowości Czasław.RGPiN-7627/6/201002-02-2011 14:0602-02-2011 13:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2010Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina Raciechowice”RGPiN-7627/6/201021-12-2010 09:4721-12-2010 08:51Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2010/B/0008Postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczaco oddziaływać na środowisko pn.: „Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/02/201009-11-2010 08:4409-11-2010 07:46Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0007Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w Raciechowicach”RGPiN-7627/05/201002-11-2010 11:3802-11-2010 10:41Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0006Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce oznaczonej nr geodezyjnym 559/2".RGPiN-7627/3/201023-09-2010 08:5423-09-2010 06:59Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0005Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2” realizowanego na działkach nr dz. nr 366 i 374/2 w miejscowości KrzesławiceRGPiN-7627/04/201031-08-2010 09:3431-08-2010 07:44Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego Zakładu produkcyjnego”RGPiN - 7627/1/201026-07-2010 10:1727-07-2010 08:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0003Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2” realizowanego na działkach nr dz. nr 366 i 374/2 w miejscowości Krzesławice.RGPiN-7627/04/201016-07-2010 10:1116-07-2010 08:13Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0004Budowa chłodni z sortownią owoców wraz z częścią socjalno-administracyjną w Krzesławicach dz. nr 366 i 374/2RGPiN-7627/04/201016-07-2010 09:5216-07-2010 07:57Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0002Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów” na działce nr 543/27 w Raciechowicach.RGPiN 7627/5/200914-07-2010 09:1814-07-2010 07:30Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0006Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina RaciechowiceRGPiN 7627/6/201009-07-2010 08:4009-07-2010 06:44Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0005Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów na działce nr 543/27 w RaciechowicachRGPiN-7627/5/201008-07-2010 09:1008-07-2010 07:34Urząd Gminy Raciechowice
2010/B/0001Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego Zakładu produkcyjnego” realizowanego na działce nr 139/1 w miejscowości ZegartowiceRGPiN-7627/01/201029-06-2010 09:2329-06-2010 07:30Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0003Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach - na działce nr ewid. 559/2 w RaciechowicachRGPiN-7627/3/201031-05-2010 15:2831-05-2010 13:35Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0002Konserwacja i rozbudowa zespołu dworsko-parkowego w Raciechowicach: remont, podpiwniczenie oraz zmiana funkcji na hotelowo-usługową budynków dworu i spichlerza, budowa dwóch piętrowych budynków z przeznaczeniem na cele hotelowo-usługowe, budowa jednokondygnacyjnej części podziemnej (ośrodek wypoczynkowy/rekreacyjny/spa), rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku (tzw. piwniczki) na cele mieszkalne oraz budowa jednokondygnacyjnego garażu podziemnego z dojazdem, rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, budowa parterowego budynku z podpiwniczeniem z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-usługowe (restauracja) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach 164/11, 164/14 i 164/15 obr. ew. Raciechowice realizowanego na działkach nr ewid. 164/11, 164/14, 164/15 obręb RaciechowiceRGPiN-7627/2/201008-04-2010 12:1608-04-2010 10:21Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0001Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego zakładu produkcyjnego realizowanego na działce nr 139/1 w miejscowości ZegartowiceRGPiN-7627/01/201006-04-2010 12:2206-04-2010 10:30Urząd Gminy Raciechowice
z 1