Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 63
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości KrzesławiceRGPiN.6220.4.201719-06-2018 09:3619-06-2018 09:36Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
1/2018Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201705-02-2018 10:1305-02-2018 10:13Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
9/2017Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”RGPiN.6220.3.201705-09-2017 12:0305-09-2017 12:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2017Decyzja w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201726-07-2017 14:5726-07-2017 14:57Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
7/2017Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201720-06-2017 14:3220-06-2017 14:32Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości MierzeńRGPiN. 6220.3.201729-05-2017 09:2929-05-2017 09:29Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
5/2017Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGPiN.6220.1.2017 z dnia 18.04.2017r. pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.2.201710-05-2017 10:1010-05-2017 10:10Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
4/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201718-04-2017 15:4118-04-2017 15:41Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2017Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPin.6220.1.201716-03-2017 09:0716-03-2017 09:07Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania terenu inwestycji przez InwestoraRGPiN.6220.4.201608-03-2017 10:2208-03-2017 10:22Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 7