Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 57
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
5/2017Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RGPiN.6220.1.2017 z dnia 18.04.2017r. pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.2.201710-05-2017 10:1010-05-2017 10:10Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
4/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201718-04-2017 15:4118-04-2017 15:41Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2017Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPin.6220.1.201716-03-2017 09:0716-03-2017 09:07Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2017Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 w związku z koniecznością odpowiedniego przygotowania terenu inwestycji przez InwestoraRGPiN.6220.4.201608-03-2017 10:2208-03-2017 10:22Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 Raciechowice.RGPiN.6220.1.201724-02-2017 14:1624-02-2017 14:16Urząd Gminy RaciechowiceF.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna,F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna
15/2016Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105RGPiN.6220.4.201612-12-2016 14:1712-12-2016 14:17Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
14/2016Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.1.201607-12-2016 15:0407-12-2016 15:04Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
13/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.3.201624-11-2016 10:0724-11-2016 10:07Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
12/2016Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.1.201626-10-2016 09:2626-10-2016 09:26Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
11/2016Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości RaciechowiceRGPiN.6220.3.201624-10-2016 12:1024-10-2016 12:10Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 6