Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 69
z 7
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2018Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006_A na działce nr 399 położonej w miejscowości Krzesławice”RGPiN.6220.4.201716-11-2018 11:5616-11-2018 11:56Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
2/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne.RGPiN.6220.1.201816-11-2018 11:4916-11-2018 11:49Urząd Gminy Raciechowice*******
7/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłek zlokalizowanego na działce 543/12, obręb RaciechowiceRGPiN.6220.2.201808-10-2018 11:4908-10-2018 11:49Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
6/2018Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłekRGPiN.6220.2.201817-09-2018 14:5517-09-2018 14:55Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2018Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: Udzielenie koncesji na eksploatację złoża piaskowca istebniańskiego „Poznachowice Górne”, realizowanego na działkach 549, 550, obręb Poznachowice Górne.RGPiN.6220.1.201803-09-2018 12:5303-09-2018 12:53Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
4/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Przystosowanie pomieszczenia produkcyjnego w celu udoskonalenia produkcji soków tłoczonych Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko” poprzez ustawienie linii do mycia i sortowania jabłekRGPiN.6220.2.201810-07-2018 13:4410-07-2018 13:44Urząd Gminy RaciechowiceSpółdzielnia Ogrodnicza Grodzisko
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu MSL6006 A na działce nr 399 położonej w miejscowości KrzesławiceRGPiN.6220.4.201719-06-2018 09:3619-06-2018 09:36Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
1/2018Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201705-02-2018 10:1305-02-2018 10:13Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
9/2017Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości Mierzeń”RGPiN.6220.3.201705-09-2017 12:0305-09-2017 12:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
8/2017Decyzja w sprawie zmiany ważnej decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18.04.2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017 dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Modernizacja FPH Zakład Masarski „Lenart” poprzez unowocześnienie urządzeń i parku maszynowego (wymiana poszczególnych urządzeń i maszyn), zlokalizowanego na działce o nr ewid. 540/6 obręb 0011 RaciechowiceRGPiN.6220.2.201726-07-2017 14:5726-07-2017 14:57Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
z 7